WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:15:am 03/08/14 Đăng ngày “August 3rd, 2014”

Con ông Bá Thanh vào Thành ủy Đà Nẵng

Con ông Bá Thanh vào Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh vừa được bổ nhiệm vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, báo trong nước đưa tin. Ông Cảnh là con trai cả của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN, nguyên Bí thư Thành ủy Đà [...]

05:15:am 03/08/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những Người Viết Láo & Những Người Viết Báo

Những Người Viết Láo & Những Người Viết Báo

Theo dư luận chung thì sự có mặt của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam là một đáp ứng can đảm và cần thiết trước thời cuộc haytình thế.

05:04:am 03/08/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Năm mươi năm: Sự kiện Vịnh Bắc bộ ngày 2-8-1964

Năm mươi năm: Sự kiện Vịnh Bắc bộ ngày 2-8-1964

Tóm tắt câu chuyện: Ngày 2/8/1964, đúng 50 năm trước, tàu khu trục USS Maddox của Mĩ đang làm nhiệm vụ tại một vùng biển gần lãnh hải của Bắc VN. Chính phủ Bắc VN cho 3 tàu phóng ngư lôi tấn công Maddox. Tàu Maddox bắn trả đũa và gọi máy bay đến oanh [...]

12:44:am 03/08/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »