WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:19:am 04/08/14 Đăng ngày “August 4th, 2014”

XHDS ở Việt Nam: Đang nổi lên nhưng cần… gần dân hơn

XHDS ở Việt Nam: Đang nổi lên nhưng cần… gần dân hơn

Trong một xã hội như ở Việt Nam lúc này mà các tổ chức dân sự không làm được gì nhiều, thì đừng mơ khi thể chế thay đổi, họ sẽ là một lực lượng tiến bộ, vận hành tốt, bảo vệ được nhân quyền và nền dân chủ non trẻ. Mọi sự tiến bộ trong tương lai đều cần được tạo nền móng ngay từ bây giờ.

09:19:am 04/08/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ai đã bắn rơi máy bay của ông John McCain?

Ai đã bắn rơi máy bay của ông John McCain?

Riêng về việc bắn hạ máy bay của ông John Mc Cain, ông Yury Trushyekin cho biết bộ đội VN toàn bắn hụt, ngày hôm đó đã bắn hết 12 quả đạn tên lửa mà chẳng trúng quả nào!

01:01:am 04/08/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Có Nhân dân sẽ có tất cả

Có Nhân dân sẽ có tất cả

“Jesus và Thích Ca, chỉ có thể chọn một” Hôm nay, tròn một tháng Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ra đời. Trong một tháng ấy, không chỉ trang Việt Nam Thời Báo của Hội NBĐVN bị một bàn tay khuất lấp tìm cách “đánh sập”, mà một số thành viên của Hội NBĐVN [...]

12:12:am 04/08/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Tất Thịnh: Khí chất sống kém sinh ra sự nhược tiểu

Nguyễn Tất Thịnh: Khí chất sống kém sinh ra sự nhược tiểu

Kế tục tinh thần tôi đã viết trong sách ‘Bàn về Văn hóa người Việt’, những điều mà tôi quan sát được, ghi dưới đây, thực là gặp ở khá nhiều người, nhiều nơi… Có thể vụn vặt trong đời sống bình thường hàng ngày, nhưng nhìn rộng ra xã hội, nếu chúng phổ biến [...]

12:01:am 04/08/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »