Home » 03:56:pm 20/08/14 Đăng ngày “August 20th, 2014”

Đem chuyện cô Xuân trở lại bàn

Đem chuyện cô Xuân trở lại bàn

Nghi án Nông Thị Xuân xảy ra cách đây đã 57 năm, nhưng nó vẫn là một bóng ma, im lìm trong bóng tối. Mọi ngả tìm kiếm đều bị chặn, mọi cách nhận thực bị bóp chết. Linh hồn oan khuất của cô Xuân dường như đã tàn phai trong ký ức người đời, [...]

03:56:pm 20/08/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »