WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:10:pm 08/11/16 Đăng ngày “November 8th, 2016”

Về chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Đức: Báo chí Đức chú ý gì?

Về chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Đức: Báo chí Đức chú ý gì?

Cách đây 1 tuần Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CHLB Đức Steinmeier đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam 3 ngày từ 30/10 tới 1/11. Tại Hà Nội ông Steimeiner đã có những cuộc gặp nói chuyện với Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 1- Qua tựa đề [...]

05:10:pm 08/11/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày bầu cử: Bình tĩnh đừng vội đoán, ai thắng, ai thua

Ngày bầu cử: Bình tĩnh đừng vội đoán, ai thắng, ai thua

Thử tưởng tượng sáng hôm nay, thứ Ba mùng 8 tháng Mười Một 2016, người dân Hoa Kỳ gặp nhau trên đường phố, ở trạm đón xe buýt hay tại sở làm. “Khỏe không” là câu hỏi đầu tiên, “đi bầu chưa” là câu hỏi thứ nhì, “nghĩ ai thắng” là câu hỏi thứ ba. [...]

04:14:pm 08/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ kiểu nào?

Dân chủ kiểu nào?

Cả hai, dân túy và đại nghị, đều vẫn do tầng lớp ưu tú chính trị và kinh tế quyết định thay cho người dân, trong khi tiến hóa toàn diện của nhân loại trên khắp thế giới trong thế kỷ 21 đang tạo điều kiện và môi trường cho mỗi người tự quyết định, tự chủ động được cuộc sống của mình. Trình độ này không cần đại diện, làm thay, mà cần bình đẳng cơ hội, cần chế độ tam phân (phân công, phân lợi, phân mệnh), cần cơ chế phân công hợp tác – cơ chế vừa vận động vừa kết hợp, vừa phân công vừa phối hợp – đó là cơ chế cơ năng hóa hay bản vị-cơ năng mà Lý Đông A đề xuất.

12:01:am 08/11/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »