WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:01:am 10/11/16 Đăng ngày “November 10th, 2016”

Tân Tổng thống Donald Trump

Tân Tổng thống Donald Trump

Nay hãy còn quá sớm để đánh giá hiệu quả chính sách đường lối của Donald Trump khi ông chưa bắt tay vào việc, thời gian sẽ trả lời nó mang lại thành công hay thất bại.

06:01:am 10/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao ông Trump thắng cử?

Tại sao ông Trump thắng cử?

“tôi không nghĩ kỳ này cử tri chọn người Cộng Hòa hay Dân Chủ, họ chỉ chọn người mới, hứa hẹn mới, không bắt buộc người đó phải thuộc đảng nào”

05:50:am 10/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Tập Cận Bình nghiện nặng!

Ông Tập Cận Bình nghiện nặng!

Ông Tập đã lo cho môi sinh của đất nước ra sao mà ngay không khí thủ đô Bắc Kinh bị ô nhiễm nặng, nhiều vùng rộng lớn đông dân thiếu nước sạch, bệnh tật lan tràn.

05:31:am 10/11/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vụn vặt sau bầu cử

Vụn vặt sau bầu cử

Putin đã gửi điện chúc mừng và hứa hợp tác toàn diện với tân tổng thống. Obama đã mời tân tổng thống đến Bạch Cung để trao đổi.

05:23:am 10/11/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »