WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:12:am 01/11/16 Đăng ngày “November 1st, 2016”

8 ngày trước bầu cử TT: Đảng Cộng Hòa sẽ đi về đâu?

8 ngày trước bầu cử TT: Đảng Cộng Hòa sẽ đi về đâu?

“Bất kể ông tỷ phú Donald Trump đắc cử hay không đắc cử tổng thống, đảng Cộng Hòa vẫn phải tự xét lại mình”, ông Alan Blumenthal, một trong những đảng viên nồng cốt của Cộng Hòa được nhiều người biết đến ở thủ đô Washington D.C., nói. Ông ví von tình hình đảng Cộng [...]

06:12:am 01/11/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sứ quân Hà Tĩnh

Sứ quân Hà Tĩnh

Nói đến Formosa và Hà Tĩnh, người ta chỉ nhắc đến một cái tên. Đó là Võ Kim Cự, bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả mũi chỉ trích của dư luận đều nhằm vào Võ Kim Cự, nhưng dường như Cự có một lá [...]

06:01:am 01/11/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »