Home » 04:54:pm 13/11/16 Đăng ngày “November 13th, 2016”

Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa

Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa

Tôi không nhớ chính xác là đã mấy mươi năm mới quay lại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, Sài Gòn! Nhưng dù bao nhiêu năm vật đổi sao dời thì ngôi giáo đường vẫn sừng sững tại đó. Cỗng nhà thờ không trực diện với đường như các nhà thờ [...]

04:54:pm 13/11/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »