1 Phản hồi cho “Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá”

  1. Lê đức Thắng says:

    Nhà báo Trần dân Tiên vừa đi đường,vừa bị đá bởi côn đồ chó đẻ!

Phản hồi