WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:10:pm 02/10/16 Đăng ngày “October 2nd, 2016”

Formosa cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Formosa cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

Sáng Chủ Nhật, người biểu tình vây quanh khu luyện thép Formosa Plastics thuộc tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Formosa phải bồi thường cho dân, đóng cửa vĩnh viễn, và cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Người biểu tình cũng giương cao biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đóng cửa vĩnh [...]

07:10:pm 02/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bỏ Formosa đi, hãy lo cho Ba Đình

Bỏ Formosa đi, hãy lo cho Ba Đình

Chưa đầy 36h đồng hồ sau khi Chính phủ công bố phương án bồi thường, sáng nay gần 10,000 người dân Kỳ Anh, trong trạng thái phẫn nộ, đã bao vây Khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Công an, quân đội – như bao cuộc biểu tình khác, ban đầu trấn áp quyết liệt người [...]

02:52:pm 02/10/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình lớn phản đối Formosa

Biểu tình lớn phản đối Formosa

Xem một số video: “Formosa thất thủ“, “Công an bỏ chạy” Đó là giáo dân và nhân dân vùng bị thiệt hại nặng bởi thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Có nguồn tin nói, tới 10 ngàn người. Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa trước cổng Formosa. Hàng trăm cảnh sát cơ [...]

02:48:pm 02/10/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

Văn hóa khinh bỉ của Đinh Thế Huynh

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

Nhà báo Trần Dân Tiên vừa đi đường vừa bị đá

02:51:am 02/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »