1 Phản hồi cho “Văn hóa tự sướng của Trọng lú”

  1. đỗ bù says:

    Văn hóa tự cắt cái con tự do của trọng lú!

Phản hồi