WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Văn hóa nước Việt

16002889_802007373282555_2309333479105838892_n

Sân bay Tân Sơn Nhất
Chiều tết Bính Thân đây
Các mẹ cho con ị
Trước khi lên máy bay.

Vì các mẹ ấy nghĩ
Lên đỡ phiền “nhà bay”
Đỡ tốn giấy, tốn nước
Ị dưới sân, hoá hay.

Mà hàng không nước Việt
Tuy hiện đại, văn minh
Nhưng đối xử thân mật
Như là trong gia đình.

Nên các cháu thích thú
Như sân kho ở quê
Con ị, mẹ chụp ảnh
Và cứ Online về.

Cái văn hoá lúa nước
Thời đổi mới hôm nay
Trẻ con được đái ị
Ngay dưới bụng máy bay…

Facebook Nguyễn Hữu Thao

2 Phản hồi cho “Văn hóa nước Việt”

  1. Lão Ngoan Đồng says:

    Chắc chắn sẽ chỉ còn … “một bước” nữa thôi
    là các cô cậu & ông bà sẽ “tụt hậu” như các cháu thôi :-) !

  2. Lão Ngoan Đồng says:

    Thời “đồ đểu” có khác :-( !

Leave a Reply to Lão Ngoan Đồng