WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thông cáo báo chí của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 14 tháng 7 năm 2010
 
MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Kêu Gọi Đề Cử Ứng Viên Cho Giải Nhân Quyền Việt Nam Năm 2010
 
Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích tranh đấu bất bạo động cho lý tưởng nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân Quyền Việt Nam còn nhằm bày tỏ sự liên đới của người Việt khắp nơi đối với những cá nhân và đoàn thể đã và đang dấn thân bảo vệ quyền làm người của người dân Việt Nam .
 
Từ ngày thành lập đến nay, MLNQ đã tuyên dương những nhà đấu tranh  hàng đầu cho nhân quyền  tại Việt Nam, gồm Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Lê Chí Quang, Ông Nguyễn Vũ Bình, Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ông Phạm Quế Dương và Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Cụ Lê Quang Liêm, Linh mục Phan Văn Lợi, Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Ông Đỗ Nam Hải, Ông Nguyễn Chính Kết, Ông Hoàng Minh Chính, Luật sư Lê Thị Công Nhân, và Luật sư Nguyễn Văn Đài, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận, Mục sư Nguyễn công Chính và Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Hiện nay một số lớn những người đã được trao Giải Nhân Quyền Việt Nam còn đang bị tù đày hoặc cô lập.
 
Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2010 sẽ được trao tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 62 vào tháng 12 năm 2010.  MLNQVN mong ước sẽ đón nhận được nhiều hồ sơ đề cử ứng viên xứng đáng cho Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2010 từ các đoàn  thể và cá nhân trong cũng như ngoài nước. MLNQ sẽ công bố kết quả xét giải chậm nhất là ngày 1/11/2010, sau khi đã chính thức thông báo đến người đoạt giải. 
 
Tiêu Chuẩn Tổng Quát
 
-          Phải là một cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam .
-          Đã có thành tích đấu tranh bất bạo  động vì nhân quyền cho người dân Việt Nam .
-          Việc đấu tranh của họ đã gây ảnh hưởng tích cực tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.
 
Thủ Tục Đề Cử
 
-          Mỗi cá nhân hay đoàn thể có thể đề cử nhiều ứng viên; tuy nhiên Ban Xét Giải không cứu xét việc tự đề cử;
-          Nên sử dụng mẫu đơn đề cử (đính kèm); tuy nhiên Ban Xét Giải cũng chấp nhận thư đề cử có đầy đủ chi tiết cần thiết;
-          Hồ sơ đề cử nên bao gồm các tài liệu hỗ trợ, như các bài viết, phát biểu của người được đề cử hoặc tài liệu đã hoặc chưa  xuất bản về người hoặc tổ chức được đề cử.
 
Hồ sơ đề cử phải gởi về MLNQVN trước ngày 30/9/2010 theo địa chỉ:
 
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK
14550 Magnolia Street, Suite 203, Westminster , CA 92683
Tel.: (714) 897-1950; (714) 657-9488
Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Thông cáo báo chí của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam”

  1. Buon cuoi says:

    Toi de cu tat ca nhung nguoi Viet-Nam yeu nuoc , yeu tu do , yeu dan toc , yeu cong bang , yeu cong-ly .

Phản hồi