WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tình hình chấp hành án phạt tù của Ts Hà Vũ

Kính gửi Quý Báo,

Tối hôm qua, 26/3/2012, gia đình tôi nhận được một phong bì thư, có dấu ngày 23/3/2012 của bưu điện Thống Nhất (nơi Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị biệt giam), không đề tên người hoặc cơ quan gửi. Bên trong phong bì là Thông báo tình hình chấp hành án phạt tù của Ts Cù Huy Hà Vũ ghi ngày 30/01/2012. Kính nhờ Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm đến Ts Cù Huy Hà Vũ được rõ.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Báo.

Nguyễn Thị Dương Hà

6 Phản hồi cho “Tình hình chấp hành án phạt tù của Ts Hà Vũ”

 1. Người Xứ Nghệ says:

  Nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới vui mừng vì thông tin này.

 2. Huong Nguyen says:

  Đây là trại tù hay trại học tập? Nếu đây là trại học tập thì học tập tốt nghĩa là ông đã thấy cái sai của mình và bắt đầu sữa đổi cho đến khi hoàn toàn giác ngộ thì được ra trại? Nếu CSVN làm được điều này thì còn gì là sự nghiệp của ông Hà Vũ? Nền pháp trị của chế độ CHXHCNVN buồn cười thật!

 3. MÁ NUÔI CŨ CHI says:

  Một số nguời Việt vì tham lam nên mờ mắt từng làm việc với Cộng sãn trong bóng tối . Những kẻ thiếu kinh nghiệm và đạo đức này nên học cách đối phó cuả bà luật sư Duơng Hà . Nghiã là mọi tiếp xúc lớn nhỏ với cộng sãn cao thấp đều cần phải đuợc bạch hoá truớc công luận. Đây là mộ loại băng đãng ngoài vòng pháp luật và đạo lý cuả loài nguời.

 4. Trung Kiên says:

  Giám thị nhà tù, thượng tá Lê Duy Sáu yêu cầu bà Nguyễn Thị Dương Hà giáo dục chồng là TS Cù Huy Hà Vũ..

  Công an muốn vợ ông Hà Vũ giáo dục chồng!

  Nhưng ông “Giám Thị Nhà Tù” đã bị bà Dương Hà giáo dục…

 5. Trung Kiên says:

  Theo đánh giá của tù trưởng thì; Cù Huy Hà Vũ “cải tạo kém”…(Vì không chịu cúi đầu khuất phục đảng csvn, tập đoàn buôn dân bán nước)!

  Nói cách khác…Cù Huy Hà Vũ “cương quyết” làm một con người (đúng nghĩa) ngẩng cao đầu hát câu; NHÂN QUYỀN – DÂN CHỦ – TỰ DO,… không chịu “ngoan ngoãn” để cho đảng xỏ mũi dắt đi như…con vật (của đảng).

  Kính chúc TS Cù Huy Hà Vũ sức khoẻ, chân cứng đá mềm, kiên cường và nhiều nghị lực…

 6. kẻ sống thừa says:

  Rỏ khổ vẽ dời,đầu óc ưu tối ,hay bọn cai ngục củng là bọn Tàu ẩn danh nốt .Phen nầy dân Việt Nam một sống một còn rồi ,thời kỳ đô hộ rỏ ràng ,vì bọn Tàu đả từng bước nắm hết cơ quan quan trọng ,

Phản hồi