1 Phản hồi cho “Đinh La Làng”

  1. Choi Song Dong says:

    Không biết sếp sòng nhà cầm quyền VN này làm ăn ra sao khi bổ nhiêm ông Thăng đi dạo lung tung,đi đến đâu lại y như rằng để lại bao nhiêu hệ lụy,làm thì ít phá thì nhiều ấy thế chẳng thấy bị cắt chức hay xử phạt.Làm chính trị và kinh tế kiểu này thì dù có trăm ngàn mỏ dầu cũng sạch.Các ông ơi từ chức hết đi cho dân nhờ.

Phản hồi