WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ảnh hưởng thỏa thuận về ‘vực thẳm tài chính’ của QH Mỹ

(Theo Kim Keister “What Fiscal Cliff Deal Means to You”)

Fiscal-CliffCó lẽ bạn đã quá chộn rộn đón mừng năm mới để chú ý đến các điều khoản trọng yếu mà Quốc hội Hoa kỳ vừa thông qua nhằm ngăn chặn dân tình không bị tuột xuống “vực thẳm tài chính” (fiscal cliff)? Hiện giờ bạn đang thắc mắc: chuyện đó có ảnh hưởng gì đến tôi?

Điều gì sẽ xảy ra cho tiền lương của tôi?

Ta hãy bắt đầu với thuế thu nhập/income tax: mực giá biểu thuế sẽ được giữ nguyên cho 99% các người đi làm. Nếu bạn kiếm được $400.000 trở lên ($450.000 hay cao hơn cho các cặp vợ chồng), chính phủ sẽ ngoạm một mảng tiền lớn hơn trong năm tới – bằng mức độ của năm 2001 trước khi luật cắt thuế của Bush được thi hành.

Còn thuế sổ lương/payroll tax thì sao? Có phải trong 2 năm gần đây tôi đóng ít thuế an sinh xã hội hơn?

Tất cả những người đi làm đều bị ‘đập’ trong khoản này. Từ năm 2011, bạn đã trả 2 phần trăm ít hơn trên số tiền kiếm được của bạn cho an sinh xã hội – một cách mà chính phủ thực thi để giúp kích thích nền kinh tế đang gặp khó khăn bằng cách dành cho dân tình nhiều tiền hơn để chi tiêu. Nhưng cái gọi là “kỳ nghỉ biên chế thuế” đã hết hạn. Trong năm 2013, số lương bạn mang về sẽ ít hơn 2 phần trăm.

Tôi đang hưởng Medicare. Điều gì sẽ xảy ra cho lợi ích này của tôi?

Tin vui: Không có sự thay đổi trong lợi ích Medicare, kể cả khoản phí bảo hiểm chính phủ giúp cho những người có thu nhập thấp Phần D và các khoản chia sẻ chi phí trợ cấp và thanh toán trợ cấp cho những vụ y tế thảm khốc. Nhưng hãy chờ xem các đề xuất sửa đổi Medicare sẻ trỗi dậy trong các cuộc thương lượng về việc nâng mức nợ công trong vài tuần tới.

Medicare sẽ trả tiền đi khám bác sĩ của tôi?

Đúng, bác sĩ của bạn sẽ vẫn được chi trả cùng mức độ trong năm nay, nhờ sự thỏa thuận mà Quốc hội vừa thông qua. Rất tiếc, đó chỉ là một “sửa chữa tạm thời.” Một sự sắp xếp thường trực có thể trở thành một phần trong các cuộc thương lượng mở rộng về Medicare sắp tới.

Các lợi ích an sinh xã hội của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Ngay bây giờ thì không. An Sinh Xã Hội hưu trí và trợ cấp khuyết tật/disability payments từ được miễn trừ trong việc cắt giảm ngân sách. Nhưng như Medicare, An Sinh Xã Hội có thể sớm sẽ trở thành trọng tâm của các cuộc thương thuyết.

Còn Medicaid, tem phiếu thực phẩm và các khoản bồi thường của Cựu chiến binh?

Giống như an sinh xã hội sẽ không thay đổi.

Tôi đã mất việc hơn một năm nay. Những trợ cấp  thất nghiệp khẩn cấp của liên bang đã giúp gia đình tôi qua cơn khó khăn. Chuyện đó sẽ ngưng?

Không. Thỏa thuận mở rộng sẽ giúp cho bạn và 2,1 triệu người Mỹ thất nghiệp khác. Theo ước tính của nhóm vận động Dự án Quốc gia về Luật Việc Làm, một triệu người khác không có công ăn việc làm và sẽ mãn hạn lợi ích của tiểu bang của mình vào đầu năm 2013, cũng sẽ được bảo hiểm. Xin chúc bạn may mắn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm.

Tôi có nên cho những người thừa kế của tôi biết về những thay đổi trong thuế thừa hưởng tài sản?

Trừ phi bạn có rất nhiều tiền để cho họ thừa hưởng.  $5 triệu đồng đầu tiên trong thừa kế vẫn còn được miễn thuế, nhưng sau đó tỷ lệ tăng lên đến 40%, so với 35% trước đây.

Meals on Wheels/Bữa ăn trên xe sẽ tiếp tục được cung cấp đến cho tôi?

Các điều khoản cắt giảm chương trình Meals on Wheels theo như thỏa thuận sẽ được trì hoãn trong vòng hai tháng cũng như tất cả các mục cắt giảm ngân sách của nhiều cơ quan khác trong nước và Lầu Năm Góc. Nhưng  hãy chờ xem.

Tôi sẽ bị Thuế Chọn lựa Tối thiểu/Alternative Minimum Tax đánh?

Điều đó còn tùy thuộc vào mức thu nhập của bạn. Giai cấp trung lưu Mỹ, những người ngày càng bị ảnh hưởng bởi một luật thuế, lúc đầu nhằm mục đích làm cho người Mỹ giàu có khó có thể tìm ngõ ngách để tránh thuế thông qua các lỗ hổng và các khoản khấu trừ, bây giờ họ sẽ được tha thuế này. Nhưng những người Mỹ có cấp độ thu nhập cao nhất sẽ bị khó khăn để tìm cách tránh thuế.

© Nguyễn Khoa Thái Anh (chuyển ngữ)

 

 

Phản hồi