2 Phản hồi cho “Execution in Paris 1973”

  1. Haile says:

    Uẩn-khúc của Hiệp-định Paris 1973 thế nào ? Cho đến bây giờ Mỹ vẫn chưa cởi trói cho Việt-Nam Cọng-Hòa ?

  2. Tudo.com says:

    Bức hình quá hay!

    Không biết những kẻ cứ lãi nhãi họ thắng Mỹ, sau khi xem bức hình nầy có tự thấy mình. . .kỳ cục không ?

Phản hồi