WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đòi tự do cho tù nhân lương tâm

 

Không trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm, không có TPP, không có võ khí sát thương.

Chiến dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm do BPSOS phát động đã đạt được nhiều kết quả cụ thể trong vòng đúng một năm kể từ ngày khởi đầu. Trước hết chúng ta nói đến chương trình đỡ đầu Tù Nhân Lương Tâm. Hiện nay trên thế giới có 30 Tù Nhân Lương Tâm được các dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu. Trong số đó có 13 Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, kể cả ba trường hợp mới nhất là Tù Nhân Lương Tâm Võ Minh Trí tức Nhạc Sĩ Việt Khang được DB Michael McCaul (Cộng Hòa, Texas) đỡ đầu và hai Tù Nhân Lương Tâm khác là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương được DB Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland) đỡ đầu cùng một lúc vào tháng Bẩy vừa qua.

Mười Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam còn lại gồm TS. Cù Huy Hà Vũ (David Price), Đỗ Thị Minh Hạnh (Chris Van Hollen), Nguyễn Tiến Trung (Alan Lowenthal), Mục Sư Nguyễn Công Chính (Alan Lowenthal), Mục Sư Dương Kim Khải (Ted Poe), Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Christopher Smith), Trần Huỳnh Duy Thức (Zoe Lofgren), Nguyễn Văn Lía (Zoe Lofgren), Tạ Phong Tần (Sheila Jackson Lee), và Ls. Lê Quốc Quân (Loretta Sanchez). Trong số mười người vừa kể, có ba Tù Nhân Lương Tâm đã được trả tự do vô điều kiện là TS Cù Huy Hà Vũ, Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, và KS Nguyễn Tiến Trung.

14823690976_4e93c33e1e_z

Hình (Nguyễn Quốc Khải): Sau khi ra khỏi tù và sang đến Mỹ, TS Cù Huy Hà Vũviếng thăm DB David Price (Dân Chủ, North Carolina), người đã bảo trợ ông từ khi còn là người Tù Lương Tâm tại Việt Nam. Từ trái: TS Nguyễn Đình Thắng (BPSOS/CAMSA), LS Gia Hartman (BPSOS), cô Elise Xuân Phương (BPSOS), DB David Price, LS Nguyễn Thị Dương Hà, TS Cù Huy Hà Vũ và ô. Nguyễn Quốc Khải (BPSOS/CAMSA).

 

Tại Việt Nam có khoảng 200 Tù Nhân Lương Tâm. Đây là những người vì lương tâm mà tranh đấu một cách ôn hòa cho quyền làm người của những người khác, chống lại bất công trong xã hội mà những nạn nhân điển hình là những dân oan mất nhà mất đất, những nạn nhân của nạn buôn người, những công nhân bị bóc lột lao động, những người bị tước đoạt những quyền tự do căn bản. Họ bị tù đầy vì bị CSVN khép vào tội hình sự theo các Điều Khoản 88, 79, và 279 của Luật Hình Sự.  Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Đoàn Huy Chương là những trường hợp điển hình. Cà ba người này bị chế độ CSVN kết án tổng cộng 23 năm tù vì tranh đấu cho quyền lợi của người lao động và dân oan bị cưỡng chiếm nhà đất.

Trong thời gian tới Chương Trình Đỡ Đầu Tù Nhân Lương Tâm và BPSOS sẽ đặc biệt tranh đấu đòi trả tự do cho sáu Tù Nhân Lương Tâm sau đây: Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày, Trần Vũ Anh Bình, Hồ Thị Bích Khương, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Đoàn Huy Chương.

Để tạo sức ép đòi CSVN trả tự do cho tất cả các Tù Nhân Lương Tâm, Chiến dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâmliên tục vận động với Quốc Hội Hoa Kỳ để yêu cầu các nhà lập pháp Hoa Kỳ đặt điều kiện về nhân quyền, đặc biệt là quyền lao dộng, khi cứu xét cho Việt Nam tham dự vào Thương Ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership).

Qua sự vận động ráo riết của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ (Coalition for Free and Democratic Vietnam – viết tắt là CFDV) , trong đó có BPSOS và CAMSA, cho đến nay đã có 255 dân biểu lên tiếng chính thức phản đối cho Việt Nam vào TPP. Đa số nêu lý do chính là Việt Nam vi phạm quyền lao động. Một nhóm gồm 36 dân biểu không chấp nhận Việt Nam tham gia vào thương ước này vì Việt Nam cạnh tranh bất công trong ngành dệt may. Ngoài ra còn có 39 dân biểu khác không lên tiếng chính thức và không nêu đích danh Việt Nam nhưng chống TPP.  Con số 255 dân biểu chính thức chống TPP đã vượt xa một nửa con số 435 thành viên của Hạ Viện. Nếu không kể 36 dân biểu chống TPP vì ngành dệt, chúng ta vẫn còn 119 phiếu chống, nghĩa là vẫn quá bán. Do đó Việt Nam không thể vào được TPP dù Tổng Thống Obama đồng ý. Một khi hầu hết các dân biểu Dân Chủ đều chống TPP cho Việt Nam, ông Tổng Thống Dân Chủ cũng khó có thể làm trái ý được.

Cuộc vận động Quốc Hội Hoa Kỳ của CFDV vẫn tiếp tục.

Việt Nam từng thương thuyết với Hoa Kỳ cho Việt Nam một thời gian 5 năm để sửa đổi luật Lao Động cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhất là về quyền hội họp, quyền lập hội, và quyền thành lập công đoàn độc lập. Việt Nam cũng từng đề nghị cho các công đoàn ở cấp địa phương được tự trị, nhưng vẫn trực thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (TLĐLĐVN) , một tổ chức của Đảng CSVN. Hai đề nghị này không có giá trị. Chúng chỉ cho thấy rằng CSVN vẫn không từ bỏ chủ mưu muốn kìm kẹp công nhân. Vào năm 2008, CSVN cũng đã từng đưa ra những ý kiến tương tự, nhưng đã bị Hoa Kỳ bác bỏ, khi họ muốn xin Hoa Kỳ cho hưởng Quy Chế Ưu Đãi Phổ Quát (Generalized System of Preferences) về thuế quan, để có thể xuất khẩu khoảng 5,000 sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳmiễn thuế.  Từ 2008 đến nay đã 6 năm, Luật Lao Động Việt Nam vẫn không thay đổi. TLĐLĐVN vẫn chứng tỏ là một tổ chức tay sai của Đảng CSVN, không đem lại một lợi ích thiết thực cho công nhân cả.

Vấn đề cải thiện tình trạng nhân quyền một cách cụ thể cũng là một điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ xóa bỏ cấm vận võ khí đối với Việt Nam. Một điều mà CSVN rất mong muốn trước sự xâm lăng trắng trợn của Trung Quốc. Tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội Ted Osius chủ trương bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, ông đã nhắc nhở rằng lệnh cấm vận này sẽ không được dỡ bỏ nếu Việt Nam không có những tiến triển đáng kể về nhân quyền.

CSVN sửa đổi luật Lao Động và trả tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm, đặc biệt là hai nhà bênh vực quyền lao động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, là phương cách nhanh chóng nhất để giải quyết vấn đề TPP.  Trong trường hợp này CSVN cũng sẽ có thể đạt được Hoa Kỳ thỏa thuận bán võ khí sát thương và quan hệ giữa hai nước sẽ tốt đẹp hơn, có lợi cho cả đôi bên.

Không trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm, không có TPP, không có võ khí sát thương.

Hai dân biểu chủ xướng chương trình đỡ đầu cho Tù Nhân Lương Tâm là các ông Frank Wolf (Cộng Hòa, Virginia) và James McGovern (Dân Chủ, Massachusetts). Cả hai vị này là đồng chủ tịch của Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos  của Hạ Viện Hoa Kỳ.  Những nhà lập pháp Hoa Kỳ khác đã ủng hộ mạnh mẽ chương trình đỡ đầu Tù Nhân Lương Tâm Tù Nhân Lương Tâm là DB Ed Royce (Cộng Hòa, California), TNS Ben Cardin (Dân Chủ, Maryland), DB David Price (Dân Chủ, North Carolina), DB Alan Lowenthal (Dân Chủ, California), DB Chris Smith (Cộng Hòa, New Jersey), DB Sheila Jackson Lee (Dân Chủ, Texas).

Từ 2008 đến cuối năm 2013, BPSOS đã vận động được một ngân khoản 168 ngàn Mỹ kim và đã chuyển tất cà số tiền này đến 46 nhà tranh đấu nhân quyền bị tù đầy hoặc lâm nạn tại Việt Nam.

Song song với chương trình đỡ đầu Tù Nhân Lương Tâm, Quốc Hội Hoa Kỳ còn yểm trợ chiến dịch chống tra tấn do BPSOS phát động từ 2010.  Mục tiêu là bảo vệ các tù nhân, đặc biệt là Tù Nhân Lương Tâm. Việt Nam đã ký Công Ước LHQ về Chống Tra Tấn (U.N. Convention Against Toture viết tắt là CAT) vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, Chiến Dịch Chống Tra Tấn vẫn tiếp tục để bảo đảm rằng CSVN nghiêm chỉnh thi hành CAT. Theo những tin tức chúng tôi nhận được từ thân nhân của một số tù nhân lương tâm, những người này không còn bị tra tấn thể xác hay đánh đập nữa.  Nếu ai có bằng chứng về việc CSVN còn tiếp tục tra tấn tù nhân lương tâm, xin vui lòng thông báo cho báo chí, các tổ chức nhân quyền, và BPSOS.

Về phía người Việt hải ngoại chúng ta có chương trình kết nghĩa và bảo trợ các Tù Nhân Lương Tâm.  Theo đó người Việt ở nước ngoài yểm trợ tinh thần và vật chất một Tù Nhân Lương Tâm ở trong nước qua gia đình của Tù Nhân Lương Tâm để họ có phương tiện chăm sóc và tranh đấu đòi tự do cho Tù Nhân Lương Tâm. Người kết nghĩa cũng có thể trợ giúp Tù Nhân Lương Tâm một cách gián tiếp qua Quỹ Tù Nhân Lương Tâm của BPSOS. Chương trình kết nghĩa và bảo trợ này của người Việt ở nước ngoài tỏ ra rất có hiệu quả vì mang đến gia đình Người Tù Lương Tâm những yểm trợ thiết thực .

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Đòi tự do cho tù nhân lương tâm”

 1. CUONGBAN says:

  CUỘC CHIẾN “NHÂN QUYỀN” ‘SAO ĐỐI SAO’
  “STAR WARS” SAO TỰ DO ĐẠI CHIẾN SAO ĐỎ chống “ET” VIỆT CỘNG
  Từ chuyện Alice“xuyên qua” tấm gương soi tới Bielefeldt xuyên qua‘BỨC MÀN TRE’

  “Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ,
  cho ruộng đồng luá tốt thuế mau xong,
  cho đảng bền lâu rợp bước chung lòng,
  THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ XÍT TA LIN BẤT DIỆT”
  (Tố Hữu)

  Em gái nhỏ Alice 1bữa kia tò mò bước “xuyên qua” tấm gương soi lạc vào 1thế giới “Lạ” “KHÔNG CÓ NGƯỜI THƯỜNG”. ĐÓ LÀ CHUYÊN THẦN TIÊN !
  Tuần qua, có một quan chức làm việc nghiêm túc, cũng đã trải qua môt kinh nghiêm
  Phiêu lưu như Alice, ngài Heiner Bielefeldt Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về “tự do tôn giáo” vì công vụ đã bay xuyên qua ‘BỨC MÀN TRE’,lạc vào một thế giới ‘LẠ’
  Đươc báo cáo có chuyện bất thường về vấn đề “TÔN GIÁO”. , Heiner Bielefeldt tới kiểm tra đất VIÊT NAM

  Không được gặp bất kỳ nạn nhân nào mà trước đó đã kêu cứu thảm thiết,chỉ được nghe một lời khẳng định “ chẳng có vấn đề đàn áp gì đâu” ,ngầm ý khuyến cáo cần đi về cho khuất mắt.

  Không hòan thành nhiệm vụ, Heiner Bielefeldt đành quay v ề LHQ rồi lên đài loan báo cho cả thế giới biết rằng có chuyện “RẤT SAI” ở một nơi”KHÔNG GIỐNG CÕI NGƯỜI TA”, đó là NƯỚC VIỆT!

  Cũng tại LHQ, vài tuần lễ trưóc ,đại diện nhà cầm quyền VN đã từ chối không ký văn bản về “QUYỀN CỦA CON NGƯỜI”mà toàn thể các thành viên của LHQ đã công nhận là tiêu chuẩn sống của xã hội lòai người .

  Chúng nói “KHÔNG QUEN”! “Ở CHỖ BỌN TA ĐÂU CÓ THẾ!”

  Có nghĩa là bọn này đã khẳng định mình: “KHÔNG THUỘC VỀ CÁI CỘNG ĐỒNG MANG TÊN LOÀI NGƯỜI”

  Chúng chính là bọn “ET!” , đó là tên chung các sinh vật từ một thế giới khác tới xâm lăng phá hoại trái đất trong các bộ phim khoa học giả tưởng!

  Chúng là bọn tàn dư sót lại sau trận Star war do Tổng ThốngMỹ Ronald Reagan khởi xướng.Phi thuyền SÔVIẾTMÁCLÊ đã rớt xuống đất ,Gorbachev chui thóat ra ,VỀ LẠI VỚI CÕI NGƯỜI TA

  Tàn dư “ET” được nhận dạng là bọn Việt Cộng , đồng bào ta xưa gọi là “VẸM”, đang hòanh hành duới cái nhãn hiệu “XHCN Đảng ta”!Còn được biết dưới tên “GIẶC CỜ ĐỎ”

  Y như xã hội mô tả trong cuốn sách “1984”,chúng bôi xóa hết những dấu ấn của “CON NGƯỜI”,cái gì cũng ngược chiều đinh nghĩa thông thường!

  Trích dẫn vài khẩu hiệu trong sách”1984”:
  -Chiến tranh LÀ hòa bình
  -Tự do LÀ nô lệ.

  Đó cũng là những sự việc đang hiển hiện trên quê hương Việt Nam!

  TỰ DO là ĐỊNH HƯỚNG
  XÂM LĂNG là BẰNG HỮU
  CHỐNG TẦU XÂM LƯỢC là HẠI NƯỚC PHẢN DÂN
  Đại khái là như thế, danh sách còn dài tới vô cùng.

  Trong tuyệt vọng ,dân Việt vẫn còn cười (cái nét cười ngây ngô từ muôn thủa ,chống cự lại Tạo hóa hay trêu người, gọi là con tạo!)
  Trách con tạo đành hanh quá ngán
  Chết đuối người trên cạn mà chơi!
  Phát biều cho vui những nghịch lý
  “thi đua là thua đi”
  “Giải phóng là phỏng giái”
  “Thắc mắc là dại,khiếu nại là ngu”….
  .Dẫu chỉ để hóm hỉnh, đâm nhẹ sau lưng Đảng, nhưng vẫn là nỗi oan khuất trùng trùng đè lên cổ

  Nhưng GIẶC CỜ ĐỎ dìm chết người Việt không phải chơi vui như CON TẠO ,mà để lột hết TIỀN, ĐỒ, NHÂN PHẨM và SINH MẠNG nữa!

  Với 2 chữ “PHẢN ĐỘNG” đem đồng nghĩa với moị hành vi của ngừời Việt, đã đem điêu linh khôn khổ, máu ,nước mắt, tự thiêu,ngục tù tan vỡ trên mọi gia đình Việt. Oán khí ngất trời xanh, Trời cao có thấu?

  QUYỀN LÀM NGỪOI chỉ là NGỪƠI LẠM QUYỀN!

  VĨNH BIỆT TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM HUỲNH ANH TRÍ
  “Việt Nam muôn năm” một đầu rơi rụng!
  “Việt Nam muôn năm” người kế tiến lên

  Mười ba người LIỆT SĨ đã tiến lên đoạn đầu đài YÊN BÁI, ANH TRÍ là MỘT TRONG NHỮNG LIỆT SĨ tiếp theo , dẫu kẻ thù của dân tộc ra tay TÀN ĐỘC KHÁC THƯỜNG , ANH TRÍ vẫn kiên cường bước trên con đường đã chọn. Cũng như các bạn anh, ‘CÒN SỐNG CÒN VUNG TAY’!

  Bỗng như có tin vui,tiếng đọan trường của dân ta đã vọng tới nơi xa.

  Đã thấy tín hiệu phản ứng với chữ “VI PHẠM NHÂN QUYỀN” từ ‘chùm sao US’ ,tới ‘chùm sao ÚC’,và bây giờ đã thấy cả ‘THIÊN HÀ Liên Hiệp Quốc’ với bao nhiêu là sao, đã lên tiếng mạnh mẽ chống đối đốm sao trên nền máu đỏ là GIẶC CỜ ĐỎ.

  Đó là dấu hiệu của trận “STAR WARS-SAO ĐỐI SAO”, chống ‘ET’ : VI PHẠM NHÂN QUYỀN

  Vài tín hiệu vui mới nhận : Ba Sàm được thả,Minh Hạnh ra tù, Điếu Cày có chuyển biến (án phí có là cái bẫy?)

  Dù sao có còn hơn không! được một chút cũng là quá quý.

  Đã vô vọng quá lâu đến không dám nghĩ tới việc viết những dòng chữ chia buồn!

  Hy vọng Star wars này đạt được kết quả như đã thành công với Reagan!.

  Năm trăm năm trước không biết TRẠNG TRÌNH có thấy gì không???

  Tin rằng dẫu thấu suốt thiên thu TRẠNG cũng không thấy được uy lực vô biên của vài chữ vừa ta vừa tầu , là một cặp song sinh , liên hệ tới sự SINH- TỬ TỒN –VONG của mỗi con người và tới sinh mạng cả trăm triệu người trong xã hội VN :
  ‘NÓI CHUNG’ v à ‘PHẢN ĐỘNG’

  1) *“NÓI CHUNG” : chính là BÙA HỘ MẠNG

  *** “NÓI CHUNG LÀ TỐT , LẺ TẺ CÁ BIỆT CÒN CHƯA TỐT ….
  Từ lãnh đạo tới dân ngu ,thiếu 2 chữ ấy khi ‘tự kiểm xưng tội’ là hết đường lẩn vào đám đông ,một mình phải gánh hết mọi tội lỗi . Chuyện nhỏ cũng to dần lên ,trang đời sẽ chuyển vô SỔ BÌA ĐEN “PHẢN ĐỘNG”!!!
  Cho nên ‘NÓI CHUNG’vang lên mọi nơi mọi lúc ,là tiếng đầu tiên cần cho con học nói!
  ( Còn quan trọng hơn cho con gọi xít ta Lin!- ý thơ Tố Hữu)

  2)“PHẢN ĐỘNG” : là VÕ KHÍ SÁT THƯƠNG tối độc để thủ tiêu trọn gói NHÂN QUYỀN ĐÍCH THỰC (Ý NIỆM LHQ) .
  K ết qu ả :

  **200 NGÀN ĐỒNG BÀO VIỆT ĐÃ ĐƯỢC ĐẢNG LẤY MÁU ĐỂ TẾ CỜ , MÁU NGƯỜI VÔ TỘI VẪN CÒN NHUỘM ĐỎ NƯỚC SÔNG HỒNG KHIẾN KẺ CÒN SỐNG NHƯ VĂN CAO QUÊN TIẾNG NÓI CẢ CUỘCĐỜI CÒN LẠI….

  **TIẾNG DÂN OAN ! CHỈ LÀ TIẾNG ĐOẠN TRƯỜNG,THẤT THANH TRONG CỔ HỌNG ĐANG SẶC SỤA VỚIKHÔNG KHÍ NỒNG NẶC KHÓI ĐẠN CỦA QUÂN CƯỚP GIỮA BAN NGÀY!
  Tiếng kêu của bà mẹ Việt Nam :“CƯỚP ĐÊM LÀ TRỘM, CƯỚP NGÀY LÀ QUAN”
  *CƯỚP NGÀY + CƯỚP ĐÊM LÀ “GIẶC CỜ ĐỎ”*!!!
  Mẹ Việt NAM ANH HÙNG cũng bị bắt!,việc góp máu xương lót đường cho ĐẢNG đã BỊ ĐẢNG BÔI XÓA TỪ LÂU !!!OÁN KHÍ ĐÃ NGẤT TRỜI !
  Chỉ tóm lược vài chuyện CỤ THỂ có “SÚNG NỔ,ĐẠN BAY, MÁU VÀ NƯỚC MẮT” của NHỮNG NGƯỜI DÂN OAN KHUẤTVỚI Kịch bản : ” CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN”
  **Chuyên chính vô sản chỉ với 2 chữ “PHẢN ĐỘNG” đã thủ tiêu toàn bộ QUYỀN SỐNG LÀM NGƯỜI của dân VIỆT

  Phản động vào Việt Nam (Trích dẫn Vũ Thạch/ Việt Báo):
  Từ ngày đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam và đặc biệt từ khi lên nắm quyền cai trị đất nước, các đời lãnh đạo đảng CSVN đều áp dụng triệt để công thức từ các nước đàn anh vừa để tận diệt tất cả những ai không đồng ý với các lãnh tụ đang nắm quyền, vừa để giữ số đông quần chúng trong tình trạng sợ hãi thường xuyên.
  Trong số các hung thần chuyên cột bảng “phản động” vào cổ hàng ngàn nạn nhân trong thế kỷ 20 phải kể đến Bộ Trưởng Công An đầu tiên Trần Quốc Hoàn, Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tuyên Truyền Trung Ương Tố Hữu.
  Các đối tượng phản động cùng với cha mẹ, vợ con, cháu chắt và cả vòng bạn hữu của họ đều lập tức bị liệt vào loài đáng bị xa lánh, tù tội, đói khát, và vô học suốt đời.

  Nhưng trong suốt 60 năm ngột ngạt, căng thẳng ngày đêm đó vẫn có những con người đứng lên chấp nhận mình là “phản động”.

  Họ là những nhà trí thức như trong vụ Nhân Văn – Giai Phẩm phản đối chính sách Cải Cách Ruộng Đất và đòi quyền tự do tư tưởng;

  kéo dài đến những đảng viên CS cao cấp như Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính,… đòi trả quyền làm chủ đất nước cho người dân;
  dài đến những người yêu nước nồng nàn như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Huỳnh Duy Thức,… báo động toàn dân về tai họa Bắc Thuộc.

  Trong thời gian qua, với từng bước xâm lấn ngày càng trắng trợn của Trung Cộng (TC), người ta càng thấy Ban Tuyên Giáo Trung Ương lúng túng không biết biện hộ thế nào cho chính sách cứ từ bại đến thua của lãnh đạo Đảng CSVN.

  ***đạo quân dư luận viên (DLV) được lệnh túa ra chửi hết mọi người là “phản động”.

  - Ai nhắc lại chuyện lỗ lã Bôxít Tây Nguyên và có địch trên Nóc nhà Đông Dương… là phản động.

  - Ai đụng tới chỗ nhược 16 chữ vàng, 4 tốt và quan hệ hữu hảo… là phản động.

  - Ai tự tưởng niệm các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa, Biên giới 1979… là phản động.

  - Ai còn tiếc rẻ vụ sửa Hiến Pháp thua cả Miến lẫn Miên… là phản động.

  - Ai đòi bất cứ cái gì “độc lập”… đều là phản động.

  - Cả người biểu tình ôn hòa chống giàn khoan và kẻ bạo loạn được công an làm ngơ… đều là phản động.

  - Và đặc biệt trên thế giới Internet, blogger, mạng xã hội… chỉ toàn là đám phản động và phản động.

  *Dân chúng dưới mọi chế độ cộng sản, từ thời Lenin, Stalin, đến Mao Trạch Đông dài đến Tập Cận Bình, đã từ lâu đồng nghĩa “phản động” với kinh hoàng.

  *Phản động đồng nghĩa với “không biết bị bắt đi lúc nào, ngày hay đêm, và biệt tăm tích kể từ đó” dưới thời Lenin.

  *Phản động đồng nghĩa với “không biết sẽ bị tra tấn đến cỡ nào và sẽ tự thú thêm cho mình bao nhiêu tội nữa trước khi bị bắn” dưới thời Stalin.

  *Phản động đồng nghĩa với “chết đói cứng đờ giữa các trại tù tuyết trắng” dưới thời Kim Nhật Thành.

  * Phản động đồng nghĩa với “té chết trong những hố phân lỏng tại các trại lao cải” dưới thời Mao Trạch Đông.

Phản hồi