WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ý kiến người dân v/v công an cắt điện thoại của ông Hà Sĩ Phu

Biết tin Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Viễn thông cắt điện thoại của gia đình ông Hà Sĩ Phu làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu Nhà nước này có tôn trọng pháp luật, và  còn muốn người dân tôn trọng chính quyền nữa hay không mà lại ngang nhiên làm những việc phạm pháp như vậy?

Được biết Sở TTTT làm việc này lại theo yêu cầu của Công an tỉnh Lâm Đồng. Như vậy thì các cơ quan của Tỉnh Lâm Đồng hùa nhau làm những việc vô nguyên tắc, trái pháp luật. Nhà Nước luôn kêu gọi người dân “sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Vậy chỉ người dân làm theo pháp luật, còn các cơ quan thì coi thường pháp luật hay sao?

Không kể đến những xã hội độc tài, man rợ, thì luật pháp của một Nhà Nước pháp quyền (đã ký vào  Công ước Quốc tế) có mục đích là để chống tội phạm và điều quan trọng nữa là để bảo vệ người dân.

Tại sao trường hợp này các cơ quan của Tỉnh lại không làm được việc gì hơn là vi phạm nhân quyền, làm những điều tùy tiện để thỏa mãn sự bực tức vô lý của mình.

Nếu ông Hà sĩ Phu “chống” Nhà Nước như Công an Lâm Đông đã kết luận, thì sao không truy tố  ông  theo Luật Hình sự? Không làm nổi được điều này, cho thấy cả một bộ máy  Tuyên truyền, An ninh hùng hậu cũng  không đủ luận cứ để buộc tội, không chứng minh được là ông đã “chống” Nhà Nước. Nên họ đã phải dùng hạ sách, nhỏ mọn và phạm pháp để đối phó. Điều đó cũng thể hiện sự  bế tắc về lý luận, lúng túng về thực hiện của những người cầm quyền.

Từ nhiều năm nay những người quan tâm đến hiện tình đất nước, đến những vấn đề chính trị – xã hội thường biết đến ông Hà Sĩ Phu (tức Nguyễn Xuân Tụ). Ông có những suy nghĩ sắc sảo, những đúc rút và nhận xét khá khách quan về  tình hình phát triển xã hội   của các thể chế khác nhau trên thế giới – mà người ta không hề  thấy có trong các trang báo chí truyền thông  được chỉ đạo. Những bài viết của ông thường không được phổ biến, mà chỉ do bạn bè, chuyền tay nhau đọc. Các nhà lý luận “chính thống” không dễ dàng gì phản bác lại được các lập luận có tính thuyết phục của ông. Nếu những bài viết của ông được công bố thì dân mình còn có tầm nhìn phong phú, chuẩn xác hơn trong những vấn đề lớn của dân tộc.

Dù cho quan điểm của ông là khác, và có thể khác nhiều hoặc ngược lại với “quan niệm chính thống”, nhưng người dân có tâm huyết vẫn thích đọc để “xem nó ra sao”. Nếu sai thì người ta chê, nếu “phản động” thì người ta chỉ trích, tẩy chay, vạch mặt.

Vậy tại sao chính quyền lại “ngại” những bài viết của ông mà chỉ muốn ỉm đi, không cho phổ biến?.

Người đọc trong dân chúng có thể khẳng định rằng những bài viết của ông Hà sĩ Phu không hề “chống” lại Nhà Nước, không hề phạm luật, vì vậy chính quyền không thể trấn áp bằng luật pháp. Nên họ đã làm liều, để lại  vết nhơ trong cách ứng xử của một chính quyền.

Không biết trong thế bí, với sự lúng túng và không minh bạch trong lý luận cũng như thực hiện, họ còn dám làm điều gì phi nhân tính hơn nữa không?

Còn tôi, tôi cũng lo: Sau khi gửi bài này đi, Công an Hà Nội sẽ yêu cầu sở TTTT, chỉ đạo Trung tâm viễn thông đến …cắt điện thoại nhà mình!

Hà Nội, 2 tháng 6 năm 2010

© Dương Trung Hiệp

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Ý kiến người dân v/v công an cắt điện thoại của ông Hà Sĩ Phu”

  1. Trinh Ngoc Toan says:

    Chính quyền Cầm luật mà phạm luật , phải không ! thưa ông Dương Trung Hiệp . Vậy thì rỏ ràng nhà cầm quyền ” phạm luật ” được người công dân chĩ rỏ tội chứng :>> nhà nước pháp quyền độc đảng độc tài vi phạm trắng trợn về việc ( vô cớ cắt điện thoại nhà ông Hà Sĩ Phu ) đó . Vậy ai dám ! phán xét phân xữ chánh quyền ” độc trung chi độc” đây . Dù ngăn cách một đại dương , nhưng xin cám ơn và cảm thông được sự chính kiến của ông đả post Ý Kiến lên Diễn đàn cùng đọc và cũng nói lên tâm tư của người dân ” thấp cổ bé miệng ” ở Quê nhà .

Phản hồi