WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Biểu tượng của một triều đại xấu không thể là biểu tượng của Tổ quốc

Biểu tượng của một triều đại xấu không thể là biểu tượng của Tổ quốc

Cả cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng đều không xứng là biểu tượng của Tổ quốc VN.

01:36:pm 16/01/17 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Donald Trump giành chiến thắng cuối cùng

Donald Trump giành chiến thắng cuối cùng

Donald Trump đã dẫn 304 phiếu đại cử tri trước 227 của Hillary Clinton.

01:13:pm 20/12/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai được, ai mất trong nhiệm kỳ của Donald Trump

Ai được, ai mất trong nhiệm kỳ của Donald Trump

Nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump phủ màu đen lên các doanh nghiệp hiện đại.

09:52:am 06/12/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đám mây đen trên đầu Hillary Clinton đang quy tụ

Đám mây đen trên đầu Hillary Clinton đang quy tụ

Toà án liên bang đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao đẩy nhanh việc xem xét 14,900 e-mail mới

09:01:pm 26/08/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trần Huỳnh Duy Thức và cái chết

Trần Huỳnh Duy Thức và cái chết

Mục tiêu tuyệt thực của anh chắc chắn không đạt được rồi, anh đành chịu chết ư?

10:27:am 27/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

41 năm ư? Sẽ thêm vài cái “41 năm” nữa

41 năm ư? Sẽ thêm vài cái “41 năm” nữa

Để thay đổi một hệ thống chính trị thì nhân dân trong nước mới là người quyết định.

12:57:pm 29/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kết thúc cuộc chơi: một quy trình bài bản

Kết thúc cuộc chơi: một quy trình bài bản

“Việt Nam sẽ rẽ tiến xa hơn – nhưng không quá xa – từ Trung Quốc, và gần gũi hơn – nhưng không quá gần – với Mỹ”

03:35:pm 06/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luận vắt tắt về tương lai Hoàng-Trường Sa

Luận vắt tắt về tương lai Hoàng-Trường Sa

Hoàng Sa và Trường Sa sẽ mãi mãi thuộc về Trung Quốc.

12:08:pm 25/02/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Năm cũ qua, điều gì trong năm mới cho Việt Nam?

Năm cũ qua, điều gì trong năm mới cho Việt Nam?

Chẳng có hy vọng cho năm mới. Năm 2016 tiếp tục tăm tối cho Việt Nam!

04:38:pm 30/12/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cũng như Ba Lan, Miến Điện đang tiến tới đích dân chủ

Cũng như Ba Lan, Miến Điện đang tiến tới đích dân chủ

Lộ trình dân chủ của Việt Nam chắc chắn sẽ theo mô hình tương tự như của Ba Lan và Miến Điện.

02:09:pm 09/11/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngẩng đấu lên chẳng thấy mặt trời

Ngẩng đấu lên chẳng thấy mặt trời

Người dân lao động thì vẫn muôn đời “ngẩng đầu lên chẳng thấy mặt trời”!

11:35:am 17/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ

Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ

Bắc Việt đã có công trong việc thấu tóm giang sơn về một mối.

08:45:am 06/10/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Con đường từ dân sinh tới dân chủ

Con đường từ dân sinh tới dân chủ

Từ những đòi hỏi dân sinh dần dần sẽ dẫn đến nhu cầu thay đổi môi trường chính trị.

11:11:am 16/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Xoá bỏ chế độ độc tài và các yếu tố làm nên dân chủ

Xoá bỏ chế độ độc tài và các yếu tố làm nên dân chủ

Muốn thay đổi, Việt Nam cần có một cuộc cách mạng của quần chúng.

11:13:am 09/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nước Đức trở thành luơng tâm của châu Âu ra sao

Nước Đức trở thành luơng tâm của châu Âu ra sao

Đất nước với một lịch sử khó khăn ít khi can dự vào việc cứu độ thế giới, giờ đây có thể cứu châu Âu ra khỏi thảm họa.

05:56:pm 04/09/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Bác’ cứ cười tươi giữa lối mòn

‘Bác’ cứ cười tươi giữa lối mòn

Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Sơn La vừa ra nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại Sơn La, tổng mức đầu tư là 1,400 tỷ đồng. Đề án này được Phó Thủ Tướng Chính Phủ Vũ [...]

01:15:am 14/08/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quan hệ Việt- Mỹ và nhân quyền cho Việt Nam

Quan hệ Việt- Mỹ và nhân quyền cho Việt Nam

Hiểu rằng , nếu không tôn trọng nhân quyền Viêt Nam sẽ bị loại khỏi TPP là ngộ nhận!

07:47:pm 20/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

40 năm đã trôi qua, vết thương còn đó

40 năm đã trôi qua, vết thương còn đó

“Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng quá khứ luôn luôn quay lại để thay đổi bạn. Cả hiện tại cũng như tương lai” – Caroll

10:59:am 05/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Bá Thanh và pháo đài của chế độ

Nguyễn Bá Thanh và pháo đài của chế độ

Một phần người Đà Nẵng tiếc thương ông, nhưng một phần khác oán hận ông và cho rằng chết của ông là luật nhân quả.

08:26:pm 13/02/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Chân Dung Quyền Lực”, cuộc chiến trên mạng không có ý nghĩa thực tế

“Chân Dung Quyền Lực”, cuộc chiến trên mạng không có ý nghĩa thực tế

Nguyễn Tấn Dũng là một người không có học thức, và chắc chắn không phải là nguời có tư tưởng cải cách, dân chủ.

12:12:pm 30/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một đất nước loạn kỷ cương, loạn chuẩn

Một đất nước loạn kỷ cương, loạn chuẩn

Văn hoá xã hội của Việt Nam dưới thời cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam giống như ngôi nhà bị dột từ nóc.

08:20:pm 26/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thảm hoạ của độc đoán, chuyên quyền

Thảm hoạ của độc đoán, chuyên quyền

Chọn Nguyễn Tấn Dũng không phải là giải pháp ít xấu hơn mà là giải pháp tồi tệ hơn!

02:22:pm 20/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ và biểu tượng

Dân chủ và biểu tượng

Dân chủ và tự do không buộc ai phải đứng dưới là cờ hay biểu tượng của một thiểu số nào trong cuộc đấu tranh.

07:22:pm 01/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày lễ Tạ ơn trên đất Mỹ và câu chuyện những lá cờ

Ngày lễ Tạ ơn trên đất Mỹ và câu chuyện những lá cờ

Cờ đỏ sao vàng cũng như cờ vàng ba sọc đỏ đều không phải là lá cờ được nhân dân Việt Nam chọn lựa dân chủ.

07:03:pm 25/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đằng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Đằng sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Quốc Hội mới vừa bỏ phiếu tín nhiệm hồi Tháng Năm năm 2013 nay lại làm tiếp nhằm mục đích gì?

09:54:am 18/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Tiếp cận và đối thoại” với Việt Cộng?

“Tiếp cận và đối thoại” với Việt Cộng?

Cộng Sản là bậc thầy của điếm đàng, lật lọng và dối trá.

09:40:am 11/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giấc mơ trong bóng tối và biên giới của ánh sáng

Giấc mơ trong bóng tối và biên giới của ánh sáng

Biểu tượng nhân 25 năm Bức tường Berlin sụp đổ là “biên giới của ánh sáng” với 8 ngàn quả bóng bay được chiếu sáng.

01:52:pm 04/11/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi đàn heo lạc quan

Khi đàn heo lạc quan

Tại sao người Việt Nam (trong nước) lại thuộc top trong các dân tộc lạc quan nhất thế giới

09:39:am 28/10/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh Điếu Cày và chặng đường phiá trước

Anh Điếu Cày và chặng đường phiá trước

Rồi anh sẽ làm gì? “Tôi sang đây là đấu tranh cho ngày trở về”.

08:22:pm 26/10/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bùi Thị Minh Hằng và vụ án chính trị bị hình sự hoá

Bùi Thị Minh Hằng và vụ án chính trị bị hình sự hoá

Một bài vở được đạo diễn vội vàng, cẩu thả, đầy nghịch lý…

01:20:pm 23/08/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »