WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Chuyến Mỹ du của Trương Tấn Sang, thêm một trò bịp bợm mới của đảng Cộng Sản Việt Nam

Chuyến Mỹ du của Trương Tấn Sang, thêm một trò bịp bợm mới của đảng Cộng Sản Việt Nam

Có bao giờ những nhà lãnh đạo của cộng sản Việt Nam nhìn ra thế giới, nhìn sang các nước láng giềng, để nhìn thấy sự phát triển dân trí và xã hội của họ mà lấy làm hổ thẹn cho bản thân và cho chế độ đương quyền? Sao lại chỉ biết đi van lạy, cầu xin người khác cho mình được trở thành thành viên của tổ chức quốc tế này hay của hiệp ước nọ mà không chịu hiểu rằng đảng và nhà cầm quyền CSVN chỉ cần biết tôn trọng nhân quyền, dân quyền, biết cải tổ triệt để nền tự do, dân chủ và thực hành dân chủ tự do trong điều hành đất nước…

01:32:am 05/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh quốc làm phim về Nguyễn Tường Vân

Anh quốc làm phim về Nguyễn Tường Vân

Toà Thượng thẩm Singapore đã tuyên phạt Nguyễn Tường Vân tử hình vào ngày 20 tháng 3 năm 2004.

12:19:pm 02/08/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam ơi! 30 tháng 4 ngày ấy… bây giờ

Việt Nam ơi! 30 tháng 4 ngày ấy… bây giờ

Đã 38 năm rồi kể từ ngày giải phóng, những trí thức xuẩn động của Miền Nam, những gia đình ở Miền Bắc có con em sinh Bắc tử Nam và lãnh đạo Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam và Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, những ông bà Huỳnh Tấn Phát, Ung Ngọc Kỳ, Phùng Văn Cung, Nguyễn Đóa, Lưu Hữu Phước, Trần Bửu Kiếm, Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Bình, Trương Như Tảng, Trần Văn Trà, Trịnh Đình Thảo và cả những kẻ ăn cơm Quốc gia, thờ ma cộng sản khác nữa… đã sáng mắt ra chưa?

12:01:am 29/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đâu rồi cái sỉ của kẻ sỹ Việt Nam?

Đâu rồi cái sỉ của kẻ sỹ Việt Nam?

Đối với người xưa, xấu hổ không phải là vì tiền bạc thua người, áo mão kém người, nhưng xấu hổ chỉ vì đã không làm tròn phận sự mình, xấu hổ vì những điều xằng bậy mình đã làm, xấu hổ vì đã không thực hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

10:41:am 20/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng sản, hiến pháp và dân tộc Việt Nam

Cộng sản, hiến pháp và dân tộc Việt Nam

…dưới chế độ cộng sản, tất cả những gì diễn ra trong đời sống xã hội dân sự và chính trị của người dân Việt Nam là hoàn toàn trái ngược với những phát ngôn của các lãnh tụ cộng sản, cũng như của ông Hoàng Chí Bảo, bởi ý chí và nguyện vọng của nhân dân là được sống trong một xã hội thực sự tự do, dân chủ, được thực hành trọn vẹn các quyền làm người, như các dân tộc ở các nước tự do trên thế giới. Trong khi đó chính sách của đảng cộng sản là hạn chế đến mức thấp nhất những quyền tự do, dân chủ của người dân, để đảng dễ dàng cai trị.

12:01:am 22/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992: một trò mèo bỉ ổi của Cộng Sản Việt Nam

Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992: một trò mèo bỉ ổi của Cộng Sản Việt Nam

Làm trò mèo vốn là thói thường của chế độ cộng sản bởi Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Cộng Sản thực ra không hề tồn tại trong xã hội loài người, mà chỉ là một sản phẩm của chứng hoang tưởng do một số triết gia bệnh hoạn về tâm thần như Karl Marx, Engels và Lenin tưởng tượng ra. Bởi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà những kẻ bệnh hoạn đó đã gặp nhau về phương diện tư tưởng, và đã mang lại một mối hiểm họa khó lường cho nhân loại. Và, ở Việt Nam cũng có một số kẻ đồng bệnh tương lân với các nhà tư tưởng tâm thần đó, nên cũng đã mang họa hại khôn lường cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

12:01:am 17/03/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Làm thế nào để sớm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam

Làm thế nào để sớm giải thể chế độ cộng sản Việt Nam

Trong số 100 triệu nạn nhân trực tiếp của chế độ cộng sản thì số nạn nhân người Việt Nam là 3.000.000 điều này không có nghĩa là ở Việt Nam chỉ có 3 triệu người là nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam mà thực tế phải có hơn 10.000.000 người Việt [...]

10:16:am 03/03/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về bố cáo “không tiếp người Nhật, Phi, Việt Nam và chó”

Về bố cáo “không tiếp người Nhật, Phi, Việt Nam và chó”

Gần đây, một nhà hàng bán thức ăn nhanh “Snacks Bắc Kinh”, gần khu vực tử cấm thành của Trung Cộng dán một bố cáo với nội dung  là “Cửa hàng này không tiếp đón người Nhật – Người Philippines – Người Việt Nam và CHÓ”. Bố cáo đó đã được một người Mỹ gốc Hoa [...]

04:16:pm 26/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lê Phong Lan và đồng bọn có còn là con người nữa không?

Lê Phong Lan và đồng bọn có còn là con người nữa không?

Dối trá, bịp bợm vốn là thói thường của cộng sản bởi cộng sản nghĩa là tội ác mà tội chỉ có thể được che đậy với một lời nói dối, và lời nói dối chỉ có thể được duy trì nhờ tội ác. Và phàm kẻ nào từng đem tội ra làm phương thức [...]

12:01:am 18/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sau Luật sư Lê Công Định sẽ là những ai? và sẽ là những gì?

Sau Luật sư Lê Công Định sẽ là những ai? và sẽ là những gì?

Nhất định chúng ta không để công luận quốc tế và cả chúng ta nữa bị mắc lừa cộng sản Việt Nam thêm bất cứ lần nào nữa. Chúng ta vui mừng khi Luật sư Lê Công Định được trả tự do trước thời hạn và chúng ta cũng vui mừng khi nhiều người yêu nước khác nữa cũng sẽ được trả tự do trước thời hạn, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục lên tiếng, chúng ta vẫn tiếp tục cảnh báo với cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và chúng ta vẫn tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tiếp tục tẩy chay Việt Nam, cương quyết chống đối đến cùng việc Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho đến khi Việt Nam không còn là một nước theo thể chế cộng sản độc tài đảng trị.

08:41:pm 06/02/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phản bác báo An ninh Thế giới của cộng sản về những hung thần của Huế-Mậu thân 1968

Phản bác báo An ninh Thế giới của cộng sản về những hung thần của Huế-Mậu thân 1968

Điều đáng lấy làm xấu hổ là cho đến ngày nay, đã sau 45 năm kể từ ngày bàn tay của các sát thủ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Đóa, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Thiết, Tôn Thất Dương Tiềm… và những tên Việt cộng nằm vùng thuộc cấp của chúng nhuốm đẫm máu của đồng bào Huế mà báo chí của đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp bao biện, tiếp tục che giấu tội ác của những kẻ sát nhân máu lạnh đó, thì làm sao chúng có cơ hội để nhìn nhận sự thật mà cúi đầu ăn năn trước những oan hồn mà chúng đã ra tay sát hại cũng như trước đồng bào Huế.

05:03:pm 03/02/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vài lời cuối cho Bác sỹ Trương Thìn

Vài lời cuối cho Bác sỹ Trương Thìn

Nhiều người từng biết rằng bác sỹ Trương Thìn sinh ra và lớn lên ở Huế, học hết bậc trung học ở trường Trung Học Hàm Nghi ở Thành Nội Huế rồi đi học y khoa ở Sài gòn và trở thành lãnh tụ của sinh viên thân cộng ở Sài gòn. Nhưng đã có ai từng đặt câu hỏi rằng liệu bác sỹ Trương Thìn có vai trò gì trong cuộc thảm sát đồng bào Huế Mậu Thân 1968 và ông có cảm giác như thế nào khi những người người cộng sản đồng chí của ông đã thảm sát hàng ngàn đồng bào, đồng hương của ông một cách man rợ như thế trong biến cố tết Mậu Thân?

10:50:am 22/01/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Xin đừng lãng quên một người tù bất khuất

Xin đừng lãng quên một người tù bất khuất

… đối với những tù nhân chính trị đã chịu đựng cảnh tù ngục nhiều năm hơn, thì cuộc sống trong chốn lao tù của họ càng khủng khiếp hơn và họ lại càng bị người đời lãng quên hơn: Đó là trường hợp mà chúng tôi xin được trình bày hôm nay về một tù nhân chính trị bất khuất, xuyên thế kỷ, ít được người đời biết đến, ít được ai từng nhắc nhở hay vận động cho, ấy là tù nhân chính trị TRẦN TƯ.

12:01:am 18/01/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lại thêm một phiên tòa ô nhục

Lại thêm một phiên tòa ô nhục

Vậy là phiên tòa phúc thẩm cũng đã trôi qua và kết quả cũng không ngoài dự đoán của công chúng và ngay cả của báo chí của thế giới tự do: Y án 12 năm cho Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 10 năm cho Blogger Công Lý & Sự Thật Tạ Phong Tần [...]

04:12:am 29/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Viết cho các thành viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do

Viết cho các thành viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do

,,, việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thông báo về phiên tòa xét xử phúc thẩm các nhà báo thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do vào ngày 28 tháng 12 tới đây cũng không tránh khỏi sự phẫn nộ của người Việt cũng như các nhà báo quốc tế có quan tâm đến tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, vì đây là một trong những phiên tòa mà kẻ bán nước xét xử người yêu nước.

11:03:am 24/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ngăn cản Huỳnh Trọng Hiếu xuất ngoại

Ngăn cản Huỳnh Trọng Hiếu xuất ngoại

Nếu còn một chút lương tri và một tí ti nhân cách thôi thì các ông phải tự cảm thấy sỷ nhục khi chính các ông đang ngồi xổm trên cái hiến pháp của các ông.

12:01:am 18/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Viết cho ngày tù nhân lương tâm

Viết cho ngày tù nhân lương tâm

Thuật ngữ “Tù Nhân Lương Tâm” truy nguyên từ Anh ngữ là “Prisoner of conscience”, được phát nguyên bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân Xá Quốc Tế từ đầu thập niên 1960. Thuật ngữ “Tù Nhân Lương Tâm” được dùng để đề cập đến bất cứ ai bị bỏ [...]

04:45:pm 16/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bao giờ ta lại biểu tình?

Bao giờ ta lại biểu tình?

Dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng dùi cui, roi điện và cả nhà tù để đàn áp, để khủng bố nhưng tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của người dân Việt đã không ngăn được họ tiếp tục xuống đường.

12:01:am 12/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Lưỡi bò TQ và lưỡi Nguyễn Tấn Dũng

Lưỡi bò TQ và lưỡi Nguyễn Tấn Dũng

Đường lưỡi bò Trung cộng xuất xứ là Cửu đoạn tuyến, còn gọi là Đường chữ U, là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Trung cộng chủ trương nhằm để biến cả Biển Đông thành ao nhà của mình. Đường chín đoạn được hình thành dựa trên cơ [...]

05:11:am 07/12/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những tín hiệu vui từ quốc nội

Những tín hiệu vui từ quốc nội

Thời gian gần đây công luận trong nước và thế giới đặc biệt quan ngại về những vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tần suất ngày càng cao của nhà nước cộng sản Việt Nam. Nhiều cá nhân và tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền [...]

03:44:pm 28/11/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Tấn Dũng và Hồ Chí Minh

Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Tấn Dũng và Hồ Chí Minh

Năm 18 tuổi, Nguyễn Phương Uyên trở thành sinh viên của một trường đại học ở Sài gòn, tham gia chống giặc Tàu vì danh dự dân tộc, chống tham nhũng vì tương lai đất nước và bị bắt giam vì tội yêu nước và tội chống giặc Tàu theo gương Bà Trưng, Bà Triệu, khi em vừa tròn 20 tuổi 2 ngày.

12:01:am 09/11/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sao không “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát?”

Sao không “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát?”

Phong Trào “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe” đâu rồi? Sao các anh không tiếp tục HÁT CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE VÀ NGHE ĐỒNG BÀO TÔI HÁT” nữa đi?

12:01:am 31/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sao không xuống đường?

Sao không xuống đường?

Lại một phiên tòa của những kẻ bán nước xét xử người yêu nước như nhiều phiên tòa từng diễn ra trên đất nước Việt Nam suốt từ 73 năm ấy. Những phiên tòa của phi lý vô nhân và bất công đã khiến cho hàng chục ngàn gia đình nát tan ly loạn vì người thân của họ vì quá yêu nước mà lụy vòng lao lý tù đày mà không ít người trong số đó, sau phiên toàn rồi không bao giờ trở về nữa.

12:01:am 30/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Viết cho ngày 01 tháng 11

Viết cho ngày 01 tháng 11

Ông Trần Văn Đỗ, trưởng đoàn đại diện của Quốc gia Việt Nam nhất quyết không ký vào Hiệp định Genève vì không chấp nhận việc chia cắt Việt Nam và đại diện phái đoàn Quốc Gia Việt Nam ra một tuyên bố riêng:

“… Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối cách ký kết Hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở.”

12:01:am 26/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tâm thư gởi các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam

Tâm thư gởi các lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam

…khi họ nhận ra những sai lầm của chế độ cộng sản đã đưa dân tộc Việt Nam cận kề với bờ vực diệt vong, họ đề xuất với đảng cộng sản, với các ông về những cải tổ cần thiết để cứu nguy cho dân tộc thì lập tức họ bị các ông giam cầm bằng rất nhiều hình thức mà không ít những người có tâm huyết với dân tộc đó đã chết một cách oan nghiệt trong các nhà tù nhỏ cũng như nhà tù lớn.

12:01:am 22/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

VN- Một ứng viên bất xứng của Hội đồng Nhân quyền

VN- Một ứng viên bất xứng của Hội đồng Nhân quyền

…việc Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng chẳng khác gì một cô gái điếm muốn lên giảng đường để dạy dỗ các nữ sinh viên về cái đức hạnh của người phụ nữ…

03:17:am 21/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chung cuộc hội nghị 6: Nỗi thất vọng tột cùng của người dân

Chung cuộc hội nghị 6: Nỗi thất vọng tột cùng của người dân

Nhưng thật tiếc, khi bế mạc đại hội vào chiều 15 tháng 10 vừa qua, tổng Trọng đã như một chú vẹc già nhê nhai một điệp khúc muôn thuở

02:30:pm 16/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Norodom Sihanouk qua đời: Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh

Norodom Sihanouk qua đời: Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh

Hôm 15 tháng 10 năm 2012, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin Norodom Sihanouk cựu hoàng Campuchia sống lưu vong tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 90 sau nhiều năm chống cọi với nhiều tật bệnh. Hơn 700 tờ báo lề đảng của cộng sản Việt Nam cũng cùng [...]

03:30:am 16/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người cộng sản-cộng sinh hay ký sinh?

Người cộng sản-cộng sinh hay ký sinh?

Một nhà nước mà không phải của dân, không do dân, không vì dân mà chỉ là những ký sinh trùng, chỉ là những loài sán lãi, đĩa, vắt, muỗi… sống bám vào nhân dân rồi lại mang họa hại cho nhân dân nữa thì còn lý do gì nữa để tồn tại?

12:45:pm 14/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chủ nghĩa tư bản bè phái, một thực thể của chủ nghĩa tư bản đỏ

Chủ nghĩa tư bản bè phái, một thực thể của chủ nghĩa tư bản đỏ

Mức độ nghiêm trọng của “chủ nghĩa tư bản bè phái” như thế nào thì đã quá rõ qua các hoạt động của hệ thống ngân hàng, của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, và cả những giao dịch vàng và dollar Mỹ trong thời gian những tháng gần đây.

12:01:am 09/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »