WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:49:am 02/11/10 Đăng ngày “November 2nd, 2010”

Một lá ngô đồng, một lá nho!

Một lá ngô đồng, một lá nho!

Biển Đông rụng một lá nho

Tái tê “ba vạn”, tô hô… cửu trùng.

08:49:am 02/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thông báo về sự bách hại giáo hội Mennonite

Thông báo về sự bách hại giáo hội Mennonite

LTS: Đàn Chim Việt vừa nhận được thông báo của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang cho biết nhà nước VN bách hại giáo hội Tin Lành Mennonite. Dưới đây là nguyên văn lá thư của Mục Sư.  Về việc: Chính quyền và công an các tỉnh vi phạm quyền tự do tôn giáo, bách hại [...]

01:11:am 02/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyển hóa dân chủ tại Việt Nam

Chuyển hóa dân chủ tại Việt Nam

Chuyển hóa dân chủ nói chung diễn ra qua 1 trong 3 lộ trình: (1) Đảng cầm quyền chấp nhận dân chủ hóa và chủ động thực hiện dần từng bước, dù công bố hay không công bố lộ trình này; (2) phong trào đòi dân chủ ngày càng lớn mạnh, dù bị chính quyền đàn áp khốc liệt, để sau cùng đủ sức phát động quần chúng nổi dậy lật đổ chế độ; (3) phong trào đòi dân chủ ngày càng lớn mạnh, cộng với ảnh hưởng quốc tế, tạo điều kiện cho phe ủng hộ dân chủ trong ban lãnh đạo CS nắm được quyền lực, chấp nhận chế độ dân chủ đa đảng.

12:01:am 02/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Một chỗ đứng trong lòng dân tộc

Một chỗ đứng trong lòng dân tộc

Trước bàn thờ Tổ Quốc, trước hồn thiêng sông núi, trước anh linh các anh hùng liệt nữ của Lịch Sử nước nòi… hãy cất cao lời thề “Sống vì Dân vì Nước, chết vì Nước vì Dân”, để được có một chỗ đứng trong lòng dân tộc!

12:01:am 02/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nobel Hòa bình gửi tín hiệu tới các chế độ độc tài

Nobel Hòa bình gửi tín hiệu tới các chế độ độc tài

Đối với thế giới, Trung Quốc hơn Việt Nam nhiều về tấm vóc, cá nhân ông Lê Hiểu Ba đã được nhiều nhà dân chủ nổi tiếng toàn cầu ủng hộ và đề cử như cựu Tổng thống Tiệp Havel,

12:00:am 02/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chiến tranh thế giới thứ nhất và hôm nay

Chiến tranh thế giới thứ nhất và hôm nay

Không thể đổ lỗi cho một mình Hitler. Không có hàng triệu người ủng hộ đương sự, thì đương sự một tên lang thang cơ nhỡ làm sao có thể làm được những chuyện tày trời như vậy.

12:00:am 02/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vận động nhân quyền cho VN tại Quốc hội Úc

Vận động nhân quyền cho VN tại Quốc hội Úc

Tất cả đều chia sẻ niềm vui vì kết quả đã vựơt quá ước mong của từng người. Mọi người đều đồng ý đây chỉ là việc làm khởi đầu cho một liên kết giữa nhiều tổ chức chính trị trong công tác ngọai vận.

12:00:am 02/11/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bác Hồ không phải kẻ ham quyền cố vị

Bác Hồ không phải kẻ ham quyền cố vị

Bác ngồi luôn ở ghế Chủ tịch nước cho tới ngày Bác vào nằm trong lăng đối diện Ba Đình. Tổng cộng là 25 năm (1945-1969). Không nhiều. Chỉ phần tư thế kỷ.

12:00:am 02/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »