WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:55:pm 04/11/10 Đăng ngày “November 4th, 2010”

“Phật ngọc” chỉ là sản phẩm xuyên tạc Ðức Phật Thích Ca?

“Phật ngọc” chỉ là sản phẩm xuyên tạc Ðức Phật Thích Ca?

Sự kiện này làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin thiêng liêng vào đấng giác ngộ Thích Ca Mâu Ni của hàng hàng, lớp lớp tăng giới

05:55:pm 04/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

LS Công Nhân bị an ninh A42 bắt giữ

LS Công Nhân bị an ninh A42 bắt giữ

Vào lúc gần 1h chiều ngày thứ 5, 4 – 11, Luật sư Lê thị Công Nhân đã bị 6 mật vụ A42 bắt giữ ngay tại cửa nhà hàng Thái Lan 84 – Lý Thường Kiệt

03:37:pm 04/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Việt khó kết bạn

Người Việt khó kết bạn

Dân mình nó thế! Người bé một dúm, nhưng cá tính lại hơi bị “khủng”, vì thế mọi chuyện cho dù có bằng cái kiến nhưng cứ phải gồng mình, mắt mũi cứ phải trợn ngược, răng lợi cũng phải nghiến vào nhau chèo chẹo như dây chão, rồi xé… ra cho thật to nó mới đã.

09:36:am 04/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mượn cớ kiểm tra xây dựng để dở trò bẩn

Mượn cớ kiểm tra xây dựng để dở trò bẩn

Cá nhân tôi là một người có tình cảm, có lương tâm, tất không thể để cho chị Tân vì tôi mà bị khủng hoảng tinh thần

06:49:am 04/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên

Thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên

Lãnh đạo nước người ta (Austrlia) dám sửa sai bằng cách huỷ bỏ dự án hơn 1 tỷ USD để bảo vệ tài nguyên và môi trường cho dân tộc họ. Còn ngược lại đám lãnh đạo cái xứ Xã hội chủ nghĩa của ta không dám huỷ bỏ công trình năm ba trăm triệu để mua lấy sự an toàn cho dân tộc mà chỉ để tung tiền tỷ hoang phí cho chuyện mua vui một ngàn năm Thăng long.

12:01:am 04/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tin tặc chính trị

Tin tặc chính trị

Các công ty bảo mật lưu ý, cùng một thủ phạm có thể đứng đằng sau cả hai vụ tấn công bằng Vecebot và Vulcanbot.

12:00:am 04/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân Mỹ thực thi quyền thay đổi

Dân Mỹ thực thi quyền thay đổi

Từ hai năm qua, đảng Dân Chủ nắm ưu thế trong cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Tình trạng thay đổi năm nay tại Quốc Hội cho thấy người dân Mỹ vẫn sợ một đảng nắm quyền lâu quá sẽ ỷ vào sức mạnh của họ, có thể đưa quốc gia tới những quyết định sai lầm vì không suy tính kỹ càng.

12:00:am 04/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »