WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:12:pm 29/11/10 Đăng ngày “November 29th, 2010”

Bùa hộ mệnh giảm nghèo của đảng

Bùa hộ mệnh giảm nghèo của đảng

08:12:pm 29/11/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tin tặc hack sập nhiều trang web đối lập

Tin tặc hack sập nhiều trang web đối lập

Nhiều trang web “lề trái” đã bị tin tặc tấn công phá hoại: Thông Luận, DCVOnline.Net, Vietland, TiengNoiTuDoDanChu, HaiNgoaiPhiemDan, RFVN…

02:37:pm 29/11/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mỹ lên án Wikileaks về vụ công bố thông tin

Mỹ lên án Wikileaks về vụ công bố thông tin

Hoa Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích việc website chuyên rò rỉ thông tin Wikileaks tung ra hàng ngàn trích đoạn từ các tin nhắn ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong số đó có thư từ của một số lãnh đạo Ảrập, như Quốc vương Ảrập Saudi Abdullah – yêu cầu Mỹ tấn công Iran [...]

11:08:am 29/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quyền của người bị tạm giữ, tạm giam qua vụ án Cù Huy Hà Vũ

Quyền của người bị tạm giữ, tạm giam qua vụ án Cù Huy Hà Vũ

Thậm chí người ta có quyền “không mặc gì cả” trong phòng ngủ cũng chẳng vi phạm điều gì. Ông Vũ và cô N.Q. không hề mua bán dâm, không có hành vi vi phạm hành chính được quy định ở bất cứ văn bản pháp luật nào, nên việc gán ghép cho hai người “vi phạm hành chính” và “lập biên bản vi phạm hành chính” rồi lục soát hành lý cá nhân công dân là vô lý,

11:02:am 29/11/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Nghĩ về vụ thảm sát ở Katyn và sự thật lịch sử

Nghĩ về vụ thảm sát ở Katyn và sự thật lịch sử

Nói về Stalin như Bác Hồ, như ông Tố Hữu thì ông Stalin là người tốt, nhưng thử hỏi người tự tay ký sắc lệnh ra lệnh cho an ninh Nga đã bắn bỏ tập thể gần 22 ngàn sĩ quan quân đội, cảnh sát của Ba Lan tại rừng Katyn thì là kẻ sát nhân chứ sao lại là người tốt và sao lại không bao giờ sai?

06:29:am 29/11/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hậu ghêm-sô “Học chơi dân chủ”

Hậu ghêm-sô “Học chơi dân chủ”

Vậy là màn đã hạ!… Kịch bản đã diễn ra còn “có nghề” hơn tớ dự kiến tí chút! Đặc biệt là vài sự cố ngoài tầm kiểm soát như vụ chất vấn “ai chỉ đạo web chính phủ”, “doạ nạt”,”chụp mũ” đại biểu của nhân dân phát huy dân chủ tại Hội Trường Quốc [...]

01:04:am 29/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bá quyền nước lớn hay san sẻ lãnh đạo?

Bá quyền nước lớn hay san sẻ lãnh đạo?

Nhận thức lại lợi ích – Trung Quốc vừa qua đã vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Cùng với sự lớn mạnh về kinh tế, Trung Quốc đầu tư mạnh cho quốc phòng và vươn tầm ảnh hưởng ra khu vực và thế giới, có thái độ cứng rắn, [...]

12:39:am 29/11/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Internet và dân chủ

Internet và dân chủ

Thậm chí viết blog đang trở thành nguy hiểm. Thực tế này chứng tỏ rằng bất luận ảnh hưởng của Internet là sâu hay nông, rộng hay hẹp, “nhiều ai đó” vẫn muốn kiểm soát Internet thật chặt, nói nôm na theo văn phong của người trẻ Việt Nam bây giờ là để “cho nó lành”.

12:00:am 29/11/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ðộc tài là tai họa lớn nhất

Ðộc tài là tai họa lớn nhất

Bắc Hàn mới bắn trọng pháo sang một tiền đồn của Nam Hàn trên hòn đảo Yeonpyeong phía dưới vùng phi quân sự, làm hai binh sĩ miền Nam thiệt mạng. Hành động khiêu khích này chắc sẽ không gây lại một cuộc chiến tranh mới trên bán đảo Triều Tiên, đã ngưng từ năm [...]

12:00:am 29/11/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »