WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:19:pm 10/02/11 Đăng ngày “February 10th, 2011”

Cuộc khủng hoảng Ai cập trong một Bối cảnh Toàn cầu: Một báo cáo đặc biệt

Cuộc khủng hoảng Ai cập trong một Bối cảnh Toàn cầu: Một báo cáo đặc biệt

Chưa rõ ràng điều gì sẽ xảy ra trong cuộc cách mạng Ai cập này. Không có gì đáng ngạc nhiên là nó đã xảy ra. Hosni Mubarak đã làm tổng thống trong hơn một phần tư thế kỷ, kể từ vụ ám sát Anwar Sadat. Ông ta già và đã ốm yếu. Không ai [...]

06:19:pm 10/02/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Mubarak giao quyền cho phó Tổng thống nhưng không ra đi

Mubarak giao quyền cho phó Tổng thống nhưng không ra đi

Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục những cuộc biểu tình trên toàn quốc…

05:32:pm 10/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xin can các kiểu mạo danh

Xin can các kiểu mạo danh

Đột lốt, mạo danh thiên hạ để “nổ” thì sự thật cũng không thay đổi được mà lại mang tiếng là mặt dày nói láo không biết ngượng.

05:00:pm 10/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bao giờ Việt Nam có Tự Do?

Bao giờ Việt Nam có Tự Do?

Bài học từ các quốc gia dân chủ mới cho thấy giới cầm quyền độc tài hay cộng sản không bao giờ tự nguyện trả quyền

04:52:pm 10/02/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tổng thống Ai Cập sẵn sàng từ chức

Tổng thống Ai Cập sẵn sàng từ chức

Trước áp lực của người biểu tình, cuối cùng Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã phải chấp nhận nhượng bộ. Tổng thống Hosni Mubarak sẽ rời khỏi chức vụ trong vòng 12 giờ đồng hồ nữa. Tướng Hassan al-Roueini tư lệnh quân khu thủ đô Cairo tuyên bố với những người biểu tình tại [...]

03:15:pm 10/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đặt vấn đề cần xét xử cuộc tàn sát ở Huế Tết Mậu Thân

Đặt vấn đề cần xét xử cuộc tàn sát ở Huế Tết Mậu Thân

Cuộc binh biến này là một trong những cao điểm của Chiến dịch Đông-Xuân, với một quân số gần 200 ngàn người gồm cả bộ đội chính qui lẫn du kích, chính ủy, cán bộ cộng sản xâm nhập từ miền Bắc cũng như tuyển mộ tại chỗ mà Hà Nội đã mở ra ở chiến trường miền Nam vào ba năm cuối thập niên 1960, trong ý đồ tạo thế mạnh trên chiến trường để áp đảo trên bàn hội nghị nếu buộc phải đi vào cuộc thương lượng.

03:30:am 10/02/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Từ Ai Cập đến Ba Đình

Từ Ai Cập đến Ba Đình

12:45:am 10/02/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »