WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:39:pm 14/02/11 Đăng ngày “February 14th, 2011”

Tỏ tình với ngôn ngữ

Tỏ tình với ngôn ngữ

Nếu viết là một sự tỏ tình, như một số người đã nói, thì sự tỏ tình ấy, trước hết, phải là sự tỏ tình đối với ngôn ngữ.

05:39:pm 14/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bắc Kinh hăm dọa láng giềng

Bắc Kinh hăm dọa láng giềng

Bài viết kêu gọi Trung Quốc “tấn công các kẻ thù ở gần.”

07:50:am 14/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một tù nhân chính trị lâu năm vừa mãn hạn tù

Một tù nhân chính trị lâu năm vừa mãn hạn tù

Hôm nay, 14/2/2011, ông Trần Văn Thiêng, bị kết án 20 năm tù vào năm 1991 đã rời Trại giam Xuân Lộc trở về với gia đình. Ông Thiêng, quê quán Gò Công Tây, Tiền Giang, Trước năm 1975, ông Trần Văn Thiêng là sỹ quan thuộc Chính quyền VNCH, sau đó ông bị tập trung [...]

06:28:am 14/02/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »