WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:30:pm 25/02/11 Đăng ngày “February 25th, 2011”

Thúy đã đi rồi

Thúy đã đi rồi

Là thuyền trưởng, tất nhiên, ông Đinh Thế Huynh cũng sẽ phải … đắm theo. Vĩnh biệt Đinh Thế Huynh

03:30:pm 25/02/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chuyện Thuyền nhân, từ Kên Kên đến Phượng Hoàng

Chuyện Thuyền nhân, từ Kên Kên đến Phượng Hoàng

Cộng sản độc tài gọi cha là Phượng Hoàng nợ máu nhân dân, cộng hòa tự do gọi con là Kên Kên ăn thịt thuyền nhân. Tôi thật tiếc cho các ông.

02:07:am 25/02/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Những món tiền xây mộ Tổ

Những món tiền xây mộ Tổ

1/ Tiền của tôi Khi trở thành nhà văn có chút tiếng tăm trong một cộng đồng ít người đọc sách tôi hay được các bậc ” thời vang bóng” gọi tới tư gia nghe họ kể về quá khứ để chấp bút viết hồi ký. – Tại sao các bác các chú không gọi [...]

01:57:am 25/02/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Biện minh trạng bênh vực Cù Huy Hà Vũ[2]

Biện minh trạng bênh vực Cù Huy Hà Vũ[2]

Khi viết bản “Biện Minh Trạng” phần 2 này, là một luật gia, người viết mong mỏi có sự góp ý, thảo luận, tranh luận của nhiều nguời trong giới luật gia đã hay đương hành nghề từ trong nuớc ra tới hải ngoại.

01:30:am 25/02/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thư gửi nhà thơ Trần Mạnh Hảo

Thư gửi nhà thơ Trần Mạnh Hảo

“Chưa bao giờ và cũng không bao giờ tôi làm đơn xin vào Hội Nhà Văn”- Huỳnh Ngọc Tuấn.

01:00:am 25/02/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thử tìm hiểu nguyên nhân tác thành hiện tượng “Hội Thề”

Thử tìm hiểu nguyên nhân tác thành hiện tượng “Hội Thề”

Nếu không có lá thư trịch thượng, ngạo mạn, coi thường bạn đọc, coi thường dư luận xã hội của nhà văn Nguyễn Quang Thân gửi nhà văn Phạm Viết Đào ngày 26-02-2011 dưới đây, chúng tôi đã không mất công viết bài báo này: “Ông Đào thân mến ơi, Cám ơn ông đã đọc [...]

12:13:am 25/02/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Dân Tộc – Đảng Cộng Sản: Hòa Giải Với Ai ?

Dân Tộc – Đảng Cộng Sản: Hòa Giải Với Ai ?

Xin hướng về nhau, xin nói với nhau những lời hòa giải để ngày mới sẽ đến với Việt Nam quê hương của chúng ta.

12:09:am 25/02/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »