WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:35:pm 02/01/12 Đăng ngày “January 2nd, 2012”

Bắt giam phóng viên báo Tuổi Trẻ

Bắt giam phóng viên báo Tuổi Trẻ

Trên các blog và mạng xã hội như Facebook, giới nhà báo người Việt trong ngoài nước cũng đang có những thảo luận khác nhau quanh vụ án này.

05:35:pm 02/01/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tập Cận Bình và những chiếc mỏ neo trên cà vạt của ông ta.

Tập Cận Bình và những chiếc mỏ neo trên cà vạt của ông ta.

Ngoài vô vàn các neo tư tưởng, các neo quân sự, các neo như thủy điện Sơn La, hay các công trình kinh tế đang xây dựng dở,neo văn hóa, phim ảnh..

05:21:pm 02/01/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới

Đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới

Thông điệp đầu năm mới 2012 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải chuyển nhận thức, quyết tâm thành hành động và hành động quyết liệt để vượt qua sức ỳ của quá trình khởi động, đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới – Quỹ đạo phát triển bền vững.

03:30:pm 02/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có sụp đổ trong năm 2012?

Liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có sụp đổ trong năm 2012?

Thay vì năm 2011, Đảng Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh sẽ sụp đổ vào năm 2012. Cược gì tôi cũng cược.

06:01:am 02/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Kinh tế VN 2012: Kỳ vọng gì?

Kinh tế VN 2012: Kỳ vọng gì?

Bao trùm toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong năm 2011 là câu chuyện về lạm phát. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 11 với mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định nền kinh tế. Một loạt các chính sách thắt chặt tiền tệ và cắt giảm đầu tư công đã [...]

05:54:am 02/01/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tinh tinh biết nhóm lửa và nấu ăn

Tinh tinh biết nhóm lửa và nấu ăn

Điều gì sẽ xảy ra nếu Kanzi được thả trở lại vào tự nhiên, và những con tinh tinh lùn khác có thể học theo các hành vi của Kanzi để làm chủ ngọn lửa?

05:38:am 02/01/12 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Góp một bàn tay

Góp một bàn tay

04:32:am 02/01/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »