WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 25/01/12 Đăng ngày “January 25th, 2012”

Trí thức CHXHCN Việt Nam

Trí thức CHXHCN Việt Nam

04:43:pm 25/01/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mẹ Việt Khang: Hy vọng gia đình sớm đoàn tụ

Mẹ Việt Khang: Hy vọng gia đình sớm đoàn tụ

Anh được biết đến qua hai bài hát “Anh là ai?” và “Việt Nam tôi đâu?

10:54:am 25/01/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phúc trình năm 2012 về Việt Nam

Phúc trình năm 2012 về Việt Nam

Các tòa án ở Việt Nam vẫn bị đặt dưới sự khống chế chặt chẽ của chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam, thiếu tính độc lập và vô tư.

10:50:am 25/01/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vệt nắng cuối chiều

Vệt nắng cuối chiều

Tháng 7/75, khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn trước bao thù hận, mất mát chia lìa, thì ở khu làng biển nghèo Bá Hà, một cậu bé 15 tuổi lại ngỡ ngàng trước một tin vui – có mẹ. Khi bà ngoại dắt Hưng vào nhà và chỉ một [...]

10:43:am 25/01/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tình báo và chính sách

Tình báo và chính sách

  Lời người dịch: Mới đây ông Paul R. Pillar viết một bài về tình báo đăng trong Tạp chí Foreign Policy số Tháng Giêng – Hai, 2012 đề cập đến quan hệ giữa Tình Báo và Chính Sách nhan đề “Think Again: Intelligence”. Ông Pillar là phó Giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố [...]

12:00:am 25/01/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »