WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:pm 09/02/12 Đăng ngày “February 9th, 2012”

Đại… Ca

Đại… Ca

05:45:pm 09/02/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Biên giới Việt-Trung theo các công ước về biên giới Pháp-Thanh 1887-1895 [3]

Biên giới Việt-Trung theo các công ước về biên giới Pháp-Thanh 1887-1895 [3]

4.2 Thời kỳ 1893-1894 do Đại tá Galliéni làm chủ tịch. Vấn đề tranh chấp đoạn biên giới từ hợp lưu sông Gia Long đến ải Bắc Cương không giải quyết được dưới thời Chiniac De Labastide 1890-1892, phải chờ đến năm 1893-1894, thời kỳ Đại tá Galliéni làm chủ tịch. Nội dung tranh chấp [...]

03:56:pm 09/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đêm trước 10.2

Đêm trước 10.2

Tiếng nổ Đoàn văn Vươn nổ ra ở một vùng quê mà người đứng đầu ngành công an nơi đó gọi là “rất thuần.” Cái quán tính của những kẻ cai trị coi dân như một bầy cừu có lẽ không thể hình dung đám dân “rất thuần” của y lại có một ngày vùng [...]

03:46:pm 09/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam

Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam

Hôm qua tại Washington, dự thảo Luật Nhân quyền cho Việt Nam 2012 đã được thông qua bởi các vị dân biểu trong Tiểu Ban Nhân Quyền Hạ Viện Mỹ. Dân biểu Chris Smith, thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện và là tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam HR1410 nói [...]

03:29:pm 09/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Miến Điện khẳng định: Đổi mới để tránh đổ máu như Mùa Xuân Ả Rập

Miến Điện khẳng định: Đổi mới để tránh đổ máu như Mùa Xuân Ả Rập

Một Ủy viên châu Âu sẽ công du Miến Điện từ 12 đến 14 tháng Hai để thảo luận việc trợ giúp nước này 150 triệu euro.

03:23:pm 09/02/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sự nghi ngờ của dân chủ

Sự nghi ngờ của dân chủ

Nếu có thể tóm gọn sự khác nhau giữa độc tài và dân chủ thì có thể nói độc tài luôn tạo ra và nuôi dưỡng sự lạc quan vô tận cho dân chúng còn dân chủ thì khuyến khích sự nghi ngờ về mọi thứ, nhất là về những người có quyền lực, nắm [...]

03:06:pm 09/02/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Qua phát biểu của Bí thư Thành ủy HP: Vì sao cán bộ vi phạm pháp luật?

Qua phát biểu của Bí thư Thành ủy HP: Vì sao cán bộ vi phạm pháp luật?

Vụ việc ở Tiên Lãng, Hải Phòng cưỡng chế nhằm cướp đất nhà ông Đoàn Văn Vươn đã được báo chí, các blog làm cho rõ nét như ban ngày. Một tháng trôi qua đủ để những ai còn hoài nghi, còn luôn bị ngộ độc thông tin bởi loại thông tin một chiều bóp [...]

02:56:pm 09/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »