WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:55:pm 25/02/12 Đăng ngày “February 25th, 2012”

Một chút nắng xua đi ngàn nỗi nhớ

Một chút nắng xua đi ngàn nỗi nhớ

Nếu Tổ Quốc mai này không còn biển/ Về đâu những con sóng vỗ bờ/ Những cánh chim hải âu chao liệng/ Những con còng vẽ cát vu vơ?

03:55:pm 25/02/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Một nơi còn trắng

Một nơi còn trắng

“Sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.” Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn Nghị quyết 36 được ký vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Ngay sau đó, lác đác, có tiếng vỗ tay tán thưởng: – Nhạc sĩ Phạm Duy: “Chính phủ Việt Nam  vừa làm một chuyện hết sức ngoạn [...]

03:39:pm 25/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

Quê hương không còn là chùm khế ngọt

Quê hương không còn là chùm khế ngọt

Một dân tộc không có người ở tù về quốc sự thì cái dân tộc ấy là khối dân tộc vô hồn thôi.

03:24:pm 25/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đường một chiều

Đường một chiều

Nếu chúng ta, mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, kể cả anh em trong quân đội và công an nhân dân, dám phá bỏ sợ hãi, dám hiên ngang cứu chính mình và gia đình mình, trong những điều kiện sẵn có như anh Vươn, anh Qúy, thì sau đêm dài tăm tối này, sáng mai khi nắng lên, tập đoàn cs gian dối đã có chung một nấm mồ. Sự gian trá, bạo tàn, vô đạo của nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại trên quê hương Việt Nam. Và đất nước ta sẽ bước sang một trang sử mới. Trang sử của Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Công Lý. Ở đó, những quyền căn bản của người dân được luật pháp công bố và bảo vệ.

12:25:pm 25/02/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

André Hồ Cương Quyết: “Chúng tôi không đơn độc…”

André Hồ Cương Quyết: “Chúng tôi không đơn độc…”

Praha ngày 27 hay 28/3, và tại Varsovie ngày 29 và 30/3.

05:57:am 25/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hải Phòng: CA trả thù các nhà báo tác nghiệp vụ Tiên Lãng?

Hải Phòng: CA trả thù các nhà báo tác nghiệp vụ Tiên Lãng?

… đe dọa “chọc thủng mắt” các phóng viên và các phóng viên khác nếu không xóa mọi dữ liệu liên quan

05:22:am 25/02/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Huế, thảm sát Tết Mậu Thân.

Huế, thảm sát Tết Mậu Thân.

“Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng/ Chỉ một đêm, còn sống có 30…”

05:10:am 25/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »