WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:00:pm 29/02/12 Đăng ngày “February 29th, 2012”

Miền hư ảo [12]

Miền hư ảo [12]

Ánh đèn dầu leo lét soi lên chén cá kho, soi lên mặt bàn gỗ sức sẹo lổm nhổm kiến bò. Mấy con kiến đói này muốn giỡn mặt hay sao

06:00:pm 29/02/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Những điều đảng viên không được làm

Những điều đảng viên không được làm

Đảng viên không được tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

05:41:pm 29/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ðại Sứ Mỹ David Shear sắp gặp cộng đồng Việt Nam

Ðại Sứ Mỹ David Shear sắp gặp cộng đồng Việt Nam

Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ gặp gỡ cộng đồng trong một cuộc họp khoáng đại do hai Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez và Ed Royce tổ chức, vào chiều Thứ Ba, 6 tháng 3, tại đại học Coastline Community College, theo thư mời do hai văn phòng này gởi ra. Thư [...]

11:40:am 29/02/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Hiểm họa từ Trung Cộng

Hiểm họa từ Trung Cộng

Tôi không phải là người có chủ trương bài Hán nhưng những gì nhà nước Trung Cộng thực hiện trong suốt lịch sử của mình đã tạo cho tôi và nhiều người có cảm giác bất an đó.

11:10:am 29/02/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư gửi giới chức Mỹ nhằm tìm tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam

Thư gửi giới chức Mỹ nhằm tìm tự do cho tù nhân chính trị Việt Nam

Tôi là Trần Văn Huỳnh, một công dân Việt Nam 75 tuổi, cha của Trần Huỳnh Duy Thức

03:42:am 29/02/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hiến pháp phải gắn liền với con người Việt Nam.

Hiến pháp phải gắn liền với con người Việt Nam.

Muốn thiết lập một Thể Chế Tự Do Việt Nam cần một Hiến Pháp Dân Chủ điều này không cần phải bàn tới, nhưng có người vẫn tin rằng phải trở lại với Hiến Pháp 1946. Trên diễn đàn BBC trước đây, người viết chứng minh rằng chính Hiến Pháp 1946 xây dựng nền tảng [...]

03:35:am 29/02/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân Chủ

Chỉnh đốn Đảng hay chọn Dân Chủ

Đảng chỉ dám chỉnh đốn đảng của mình. Nhưng “chỉnh đốn” chỉ là vô hiệu bởi không thể vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa sản sinh ra sâu lại vừa tự diệt sâu, lấy bầy sâu diệt từng con sâu. Sâu được sản sinh ra và nuôi dưỡng bởi chính hệ thống độc quyền, đặc quyền đặc lợi. Muốn trừ sâu cần chấm dứt độc quyền, cần để xuất hiện những cơ cấu nằm ngoài và độc lập với các cơ cấu của đảng và nhà nước cộng sản. Các cơ cấu độc lập này phải được bảo vệ bằng luật pháp công minh của hệ thống “pháp trị”. Thiếu những cơ cấu đó, “chỉnh đốn” chỉ là biện pháp “xoa dầu” cho người sắp chết, như chính ông Truơng Tấn Sang đã cảnh báo: “một bầy sâu là “chết” cái đất nước này”.

12:01:am 29/02/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »