WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:58:pm 24/03/14 Đăng ngày “March 24th, 2014”

Đem chuông đi đánh xứ Phù Tang

Đem chuông đi đánh xứ Phù Tang

04:58:pm 24/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bia, mì gói, lao

Bia, mì gói, lao

Bia Việt Nam đứng đầu các nước Đông Nam Á về mặt uống bia. Các con số cho thấy trong năm 2011, Việt Nam nhất, Thái Lan nhì và Philippines ba về ngốn bia; nếu chỉ tính 10 nước ASEAN.  Người Việt Nam đã uống gần 2,4 tỉ lít bia trong năm đó. Các con [...]

11:15:am 24/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nghi án hối lộ 16 tỷ đồng: Đình chỉ tiếp 3 quan chức đường sắt

Nghi án hối lộ 16 tỷ đồng: Đình chỉ tiếp 3 quan chức đường sắt

Giám đốc Công ty JTC khai nhận việc đã “lại quả” 80 triệu Yên (khoảng 16,4 tỷ đồng) cho Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Hà Nội, vốn ODA Nhật Bản

05:43:am 24/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chủ trương lớn của Đảng – Tai họa khủng cho dân

Chủ trương lớn của Đảng – Tai họa khủng cho dân

Chừng đó câu hỏi cần được trả lời. Những điều rút ra qua vụ Bôxit để trả lời câu hỏi đó, đã thể hiện bản chất của những chủ trương lớn và cái Đảng đã đẻ ra những chủ trương lớn kia đang phục vụ ai? Khi mà các chủ trương lớn của đảng là [...]

04:50:am 24/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »