WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:17:am 31/03/14 Đăng ngày “March 31st, 2014”

Bùi Hằng ‘bắt đầu ăn trở lại’

Bùi Hằng ‘bắt đầu ăn trở lại’

Hôm nay, 31/3/2014 luật sư Trần Thu Nam – đại diện quyền lợi cho bà Bùi Thị Minh Hằng – và con trai bà là Bùi Trung đã tới trại giam để tham bà Hằng. Theo lời kể của luật sư, bà Bùi Hằng sau 47 ngày tuyệt thực phản đối giam giữ, nay đã [...]

08:17:am 31/03/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chất xám của người Việt ở World Bank

Chất xám của người Việt ở World Bank

Như một sự trùng lặp kỳ lạ, hôm nay thấy hai cái tên của người Việt xuất hiện cùng lúc trên trang nội bộ của World Bank Group. Đó là chuyên gia kinh tế hàng đầu (lead economist) Đinh Trường Hinh và chuyên gia kinh tế cao cấp (senior economist) Nguyễn Vân Trang. Một người [...]

05:01:am 31/03/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

McDonald’s, Ukraine và Việt Nam

McDonald’s, Ukraine và Việt Nam

Nay nghe đồn công ty McDonald’s sẽ mở hàng trăm cửa tiệm tại Việt Nam thì việc chọn con rể của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Giám Đốc Điều Hành chắc hẳn sẽ tạo nhiều thuận lợi khi mua bán đất đai.

04:55:am 31/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chế độ phản dân tộc hay LM Lý phản phé?

Chế độ phản dân tộc hay LM Lý phản phé?

Ông và chế độ hãy thả Bùi Thị Minh Hằng, Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Việt Khang, LM Lý và hàng trăm những tù nhân lương tâm khác, chính thức tuyên bố từ bỏ Mác-Lê, trước khi nói chuyện yêu nước, yêu dân tộc với chúng tôi.

12:01:am 31/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »