WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:20:pm 06/03/14 Đăng ngày “March 6th, 2014”

Car body shop

Car body shop

01:20:pm 06/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cái thế kẹt của ông Trương Duy Nhất

Cái thế kẹt của ông Trương Duy Nhất

Ngược lại cũng do thiếu sót của blogger Trương Duy Nhất không chịu khắc cốt ghi xương câu nói của cố Tổng thống VNCH “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy xem những gì Cộng sản làm”.

06:45:am 06/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dễ tin và hành động theo cảm tính rất dễ sa vào bẫy

Dễ tin và hành động theo cảm tính rất dễ sa vào bẫy

Nhiều người chống cộng đã vô tình tiếp tay cho kế ly gián của chúng một cách đắc lực mà không biết …

04:45:am 06/03/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tăng mức lương tối thiểu ở Hoa Kỳ: Thuận hay chống?

Tăng mức lương tối thiểu ở Hoa Kỳ: Thuận hay chống?

Phe ủng hộ thì lập luận rằng tăng lương tối thiểu giúp công nhân lương thấp thoát khỏi nghèo khó. Phe chống chứng minh rằng tăng lương tối thiểu làm tăng mức thất nghiệp.

04:35:am 06/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ô danh nước Nga

Ô danh nước Nga

Nước Ukraina độc lập và dân chủ có những người bạn Ba Lan trung thành và không vụ lợi. Những người lãnh đạo nhà nước Ba Lan đã đúng đắn khi xác định sự cần thiết đoàn kết quốc tế với nhân dân Ukraina

04:21:am 06/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chờ ông như thể chờ…

Chờ ông như thể chờ…

Putin kể: Thủa học trò, ông bận lắm, bận đến mức không kịp mặc quần áo cho tươm tất, lúc nào cũng lếch tha lếch thếch, rồi lao vun vút như một viên đạn, đến trường cho đúng giờ. Bây giờ thì ông đã trở thành Tổng thống của Liên bang Nga, ông còn giữ [...]

02:57:am 06/03/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tội nói thật

Tội nói thật

Nhà đương cuộc Hà Nội không thể bắt giam hết cả ngàn Trương Duy Nhất đang có mặt khắp nơi. Và dù họ có làm được như vậy chăng nữa thì sẽ có hàng chục ngàn Trương Duy Nhất khác sẽ xuất hiện trong những ngày tháng tới.

12:01:am 06/03/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Budget 2015: Lại bắt đầu tranh cãi

Budget 2015: Lại bắt đầu tranh cãi

  Hình như ở Mỹ chuyện gì cũng phải có thứ tự lớp lang, kể cả chuyện công bố và tranh cãi về dự thảo ngân sách quốc gia. Điều này được thể hiện thật rõ ngày hôm qua (thứ Ba, mùng 4 tháng Ba 2014) ở thủ đô Washington D.C. Trước 9 giờ sáng [...]

12:00:am 06/03/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »