WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:52:pm 10/01/15 Đăng ngày “January 10th, 2015”

Tôi không thích đảng…

Tôi không thích đảng…

Đảng ở đây đương nhiên là đảng Cộng sản Việt Nam. Còn ai gần một thế kỷ ‘trồng khoai’ ở đất này nữa? Nhưng đang có một phong trào công khai nói không với ‘món khoai’ mà cả dân tộc bị ép buộc ăn từ nhiều thập kỷ nay. Trên Facebook gần đây xuất hiện [...]

05:52:pm 10/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Pháp truy lùng kẻ khủng bố thứ tư

Pháp truy lùng kẻ khủng bố thứ tư

Chính phủ Pháp cảnh báo dân chúng trên toàn lãnh thổ giữ thái độ cảnh giác. Hàng ngàn nhân viên an ninh vẫn đang săn lùng kẻ khủng bố thứ tư: Havat Boumeddien Ba kẻ khủng bố đã bị bắn chết trong hai cuộc truy lùng vào thứ Sáu, nhưng kẻ thứ tư trà trộn [...]

09:01:am 10/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Putin lại ban hành…

Putin lại ban hành…

Cách đây hai tuần, Tổng thống Nga, Vladimir Putin ký học thuyết quân sự mới với nội dung một cuộc “răn đe phi hạt nhân”. Tuần này, ông lại ký sắc lệnh cho phép người nước ngoài được tham gia phục vụ trong quân đội Nga. Chuyên gia quân sự Nga trấn an rằng: Động [...]

07:00:am 10/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »