WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:22:pm 20/01/15 Đăng ngày “January 20th, 2015”

Thảm hoạ của độc đoán, chuyên quyền

Thảm hoạ của độc đoán, chuyên quyền

Chọn Nguyễn Tấn Dũng không phải là giải pháp ít xấu hơn mà là giải pháp tồi tệ hơn!

02:22:pm 20/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

MS Nguyễn Hồng Quang – Bị hành hung

MS Nguyễn Hồng Quang – Bị hành hung

Ms Khải bị đánh ngã từ trên xe xuống đất một lần nữa, và những thanh niên bắt đầu xông vào hành hung Ms Quang.

10:46:am 20/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Các ông trùm gây tội ác với đồng loại như thế nào?

Các ông trùm gây tội ác với đồng loại như thế nào?

Đến một lúc nào đó, các ông trùm chính trị ở Việt Nam hiện nay không thể điềm nhiên phủi tay mà rằng: “Tôi không ra quyết định nào sai!”

10:40:am 20/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trận Hoàng Sa- Biểu tượng hội tụ lòng yêu nước

Trận Hoàng Sa- Biểu tượng hội tụ lòng yêu nước

Là người Việt Nam, ai cũng muốn giành lại lãnh thổ đã mất. Trong hiện tình đất nước, giành lại Hoàng Sa thật là khó khăn vì phải qua hai cửa ải, hai giai đoạn.

09:58:am 20/01/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhập 10.000 công nhân TQ vì lao động trong nước không đủ trình độ!

Nhập 10.000 công nhân TQ vì lao động trong nước không đủ trình độ!

Ông Nguyễn Đức Thuận, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Theo báo cáo của Formosa và các nhà thầu thì sẽ đề xuất đưa 8.400 lao động vào làm việc, chủ yếu là lao động TQ để phục vụ 28 gói thầu. Trong đó, hai gói thầu lớn là [...]

09:55:am 20/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Je suis Charlie – Tôi là Charlie”

“Je suis Charlie – Tôi là Charlie”

Nhìn hình ảnh của 40 nguyên thủ quốc gia (ngoại trừ các nước cộng sản) trên thế giới tay trong tay đi diễn hành ở Paris để bày tỏ tình đoàn kết với các ký giả và nhân viên của tờ báo biếm họa Charlie Hebdo bị quân khủng bố Hồi giáo quá khích giết [...]

09:31:am 20/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Nỗi trăn trở của thủ tướng” về đổi mới thể chế

“Nỗi trăn trở của thủ tướng” về đổi mới thể chế

Hơn 20 năm nay qua, Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi. Các thành viên trong xã hội cũng phải tự quyết định cho cuộc sống.

09:24:am 20/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »