Home » 02:34:pm 04/01/15 Đăng ngày “January 4th, 2015”

Việt Nam có Hồng y mới

Việt Nam có Hồng y mới

Đức Giáo Hoàng Francis vừa cử hành lễ Chúa Nhật đầu năm, và công bố danh sách lựa chọn 20 vị hồng y mới, trong đó có một vị của Giáo hội Việt Nam: Nguyễn Văn Nhơn* Trong đó có 15 vị hồng y tuổi dưới 80, đây là cách mở rộng thêm vòng ứng [...]

02:34:pm 04/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vấn đề của thời gian

Vấn đề của thời gian

06:56:am 04/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »