WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Quốc hội là sân chơi của Trọng lú”

  1. Tran says:

    Ba Kim Ngan da dc an hoc 14 nam duoi Che do VNCH ,o Dai hoc Van Khoa SG 2 nam , neu ko co ngay 30/4/75 thi ba Ngan se tot nghiep , se co cong viec tot o SG , se lay chong VNCH va se ko ve Giong Trom nua . Hom nay ba the trc co do Sao vang , vay ba co nho xua kia ba van chao co VNCH moi sang , la co cua Mien nam than yeu da giao duc ba tro thanh mot thieu nu tri thuc va tre dep noi tieng cua xa Chau Hoa Ben Tre vao dung tuoi 21 hay ko ??? . Fr. 1 SQ/VNCH.

  2. tt says:

    Ông TBT lưu manh có nhìn thấy “cái gi” của bà phó Ngân không mà lại nói ” Dân chủ đến thế là cùng!”

Phản hồi