WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thử đoán xem ông Trọng và ông Tập nói gì với nhau

Ảnh báo NLD

Ảnh báo NLD

Đương nhiên, với hai nhà lãnh đạo cuả hai cái chế độ mà hàm lượng sự thật có thể đọc được qua bề nổi của chính sách và các phát ngôn công khai là thấp nhất trong các nguyên thủ quốc gia, thì chuyện đoán xem họ có thể nói thầm, nói vụng với nhau những gì là chuyện hoàn toàn bất khả thi.

Nhưng nếu với một mức độ khó đoán nhất của Tổng thống Mỹ vừa đắc cư,̉ mà vẫn có không ít nhà phân tích uy tín tốn không ít bút mực và thời gian để mò mẫm, phán đoán, thì biết rằng, dẫu những phỏng đoán đó ít và khó xác định nhất, nó có thể vẫn có tác dụng, và đem lại ít nhiều ích lợi.

Không rõ ông Tập nảy ra ý định mời ông Trọng sang thăm Trung Quốc từ bao giờ, nhưng chỉ xét bối cảnh gấp gáp ngay trước ngày Têt́ cổ truyền, vốn được coi là dịp chỉ dành cho những chuyện hiếu hỉ, chỉ giành cho những cuộc hộ ngộ giữa những người thân, không ai bàn chuyện quan trọng và nghiêm túc vào những ngày này, thì có thể đóan rằng, chuyện không phải là chuyện thường tình. Và vì vậy mà những chuyện đăng công khai trên mặt báo, chẳng hạn như việc bày ra chuyện bắn 21 phát đại bác, rồi lại long trọng ra tuyên bố chung, thực ra chỉ là việc vớ vẩn, diễn tuồng.

Bởi vì chuyến đi thăm không vào một cái dịp có ý nghĩa chính trị hay ngoại giao nào, không phải năm chăñ Năm hay chẵn Chục, cũng chẳng có lý do cụ thể gì, không theo một chương trình có sắp đặt trước nào. Vả lại, giữa hai nước không có diễn biến gì đặc biệt kể từ khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức hồi tháng 9/2016, tức là chỉ mới có bốn tháng, chẳng có lý do gì để cả hai nhà nước phải thăm nhau tới cấp Nguyên thủ.

Ban đối ngoại Trung Ương ngày 9-1 ra thông báo, thì ngày 11/01/2017, ông Trọng đã lên đường đi thăm Trung Quốc 3 ngày. Chuyện lạ hiếm có. Một chuyêń thăm của một tổng bí thư nguyên thủ, chỉ cho công luận biết trước có 2 ngaỳ. Chắc chắn chuyện làm gì, đọc gì, sẽ không kịp có nghị quyết của bộ chính trị như tập quán.

Không có lý do gì cụ thể nhưng lại có nghi lễ 21 phát đại bác.

Đọc bản Tuyên bố chung lần này, nếu đem nó so sánh với tuyên bố chung trong chuyến thăm của ông Thủ tướng Phúc hồi tháng chín/2016, và với bản tuyên bố chung của chính ông Trọng thăm Trung Quốc tháng 4 năm 2015, thì thấy ro,̃ rằng, người ta đã chép lại chính những văn bản này, và chỉ sưả có một vài điều. Những Hiêp định hay những Ghi nhớ chỉ là sự tiếp tục hay kết quả của các bản ghi nhớ hay những dự thảo có từ những tuyên bố chung lần trước, có lẽ đã bị bỏ bê do sự hờn dỗi của Trung cộng sau những vụ ầm ĩ về sự xích lại gần Mỹ của đảng cộng sản Việt Nam năm 2016 vưà qua. Có vẻ như Trung Cộng làm lành, laị có vẻ như ông Trọng đi tìm sự che chở.

Những điều mà bản tuyên bố chung lần này, dù không mới, nhưng được nhắc lại và được nhấn mạnh hơn so hai bản nêu trên kia, đó là:

- Nhắc lại quan hệ hai nước là tài sản vô gía do Hồ Chủ Tịch và Cố chủ Tịch Mao vun đắp.
- Nhắc lại quy tắc 16 chữ vàng và quan hệ Bốn tốt.
- Tiếp tục làm tốt Hội thảo lý luận hàng năm.
- Xúc tiến chương trình đào tạo cán bộ lý luận và quản lý cao cấp.

Sở dĩ có hai điểm cần phải”nhắc lại”trong Tuyên bố, có lẽ vì sau chuyến thăm của ngài Tổng Trọng sang Mỹ, sau vụ cá chết trên biển miền Trung do Formosa, nhưng có gốc tích từ âm mưu phá quan hệ Việt Mỹ của Trung Quốc, sau chuyến thăm của tổng thống Mỹ sang Việt Nam, và sau tuyên bố Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương, có vẻ như, đảng cộng sản Việt Nam đã công khai nhạt tình anh em với Trung cộng.

Hội thảo lý luận tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai đảng là công cụ níu kéo, trói chặt đảng cộng sản Việt Nam vào với đảng đàn anh Trung Quốc bằng sợi dây chủ nghĩa Mác. Hội thảo này, kết thúc tại Thượng Hải tháng 5/2015, nhưng gần như bị bỏ lơ suốt cả năm 2016. Cho đến tận 23/12/2016, không biết do sức ép từ đâu và từ ai, mới tổ chức lại tại Hà Nội, nhưng lại không do ông Đinh Thế Huynh, đương kim Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung Ương, hay ông Võ văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo dẫn đầu như thông lệ, mà lại do ông Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức TW làm trưởng đoàn.

Điều này lại được nhấn mạnh trở lại trong bản Tuyên bố chung Trọng – Tập là một sự tự gán ghép của ông Trọng vào Trung Quốc, hay là áp lực trói buộc như một điều kiện mà ông Tập đưa ra , trước khi bố thí gì đó cho ông Trọng hay cho chế độ của ông Trọng?!

Cùng với sự trói buộc này là Chương trình đào tạo cán bộ lý luận và quản trị cao cấp. Đây là điều kiện thứ hai, và là điều kiện sinh tồn của đảng cộng sản Việt nam. Vì không khó khăn để hiểu rằng, đào tạo là là khuôn đúc. Những người sẽ nắm những chức vụ quan trọng trong guồng máy lãnh đạo của Việt nam sẽ là những người theo khuôn Trung Quốc, có kiến thức của Trung Quốc, mang tư tưởng theo hệ thống tư tưởng Trung Quốc, sẽ phải chịu những ràng buộc thông qua hệ thống liên lạc được thiết lập kín, trói buộc họ với đảng cộng sản Trung Quốc. Những cán bộ cốt cán này sẽ bị mua chuộc, bị cài bãy, phải trải qua các thử thách để tạo dựng hồ sơ cá nhân. Họ bị ép buộc trung thành với Trung Quốc. Chưa kể họ sẽ được huấn luyện để trở thành gián điệp cho Trung Quốc, hay một lực lượng chuẩn bị cho bất cứ một cuộc khủng hoảng chế độ nào.v.v..tóm lại trong tương lai, bộ máy Việt Nam sẽ do Trung Quốc kiểm soát.
Ông Trọng từng có kinh nghiệm này, từng dùng thủ đoạn này và có lẽ ông đã từng tìm cách từ chối nó.

Vậy tại sao có chuyến đi vội vàng và bí ẩn này. Nếu đọc kỹ cả những hiệp định hợp tác giao thông, cả kinh tế, cả quốc phòng, an ninh, cả văn hóa, gíao dục, thì có cảm giác như Việt Nam đã là một bộ phận, một địa phương thuộc Trung quốc. Và một câu hỏi đặt ra là, nếu ông Trọng và đảng cộng sản Việt Nam không chính thức bán nước, thì vì lý do gì ông Trọng chấp nhận những trói buộc trên?.

Chuyện này chỉ có thể giải thích bằng sự ra đời chính thức cuả Luật Nhân quyền Magnitski do chính tổng thống OBAMA vừa ký phê chuẩn ngày 2/12/2016, và do chính tay Thượng nghị sĩ Jhon McCain trình lên Quốc hội. Nếu kết hợp với chuyến thăm cuối cùng trước khi rời chức vụ tại Nhà Trắng của Bộ trưởng ngoại giao Jhon Kerry, thì có thể giải thích thông điệp này như sau:

Cùng một lúc, cả OBAMA, cả Kerry, cả McCain, bộ Ba đã mất cả bốn năm để làm chuyển hoá chệ́ độ cộng sản Việt nam theo hướng dân chủ hoá trong trật tự, hoà bình, như cố gắng cuối cùng, đã bị ông Trọng và đảng cộng sản Việt Nam lợi dụng và phản bội. Họ đã trở thành một lá bài trong trò chơi thể chế chính trị của ông Trọng và của đảng cộng sản Việt Nam. Công sức và những cố gắng của họ đã đổ xuống biển và biến họ thành những thằng ngốc tốt bụng. Jhon Kerry đến lần cuối để nói lời vĩnh biệt chế độ đảng trị và để lại thông điệp rằng, những người Việt, nên tiên trách kỵ̉, hậu trách nhân. “Những thằng ngu thường tưởng rằng mình khôn hơn người khác”.

Khi Magnitski chính thức có hiệu lực và phát huy tác dụng, thì ngay Nguyễn Phú Trọng có thể cũng bị quy kết vi phạm nhân quyền. Trong bộ máy chính quyền của Việt nam, sẽ không ít hơn một phần ba sô ́lãnh đạo chóp bu hoặc dính tội vi phạm luật nhân quyền, hoặc phạm tội tham nhũng, hoặc phạm tội cả hai. Và nghiêm trọng hơn, cái thể chế chính trị độc đảng phản dân chủ có bản chất vi phạm nhân quyền và nuôi dưỡng tham nhũng của Việt Nam sẽ không được công nhận là một thể chế chính danh theo pháp luật truyền thống quốc tế, có thể không được hưởng các quy chế đang áp dụng cho các chế độ thông thường.

Nếu chính phủ Việt Nam và Trung Quốc tới đây bị quy liệt vào danh sách quốc gia phân biệt và đàn áp nhân quyền, phân biệt và đàn áp tôn giáo và dung dưỡng tham nhũng hệ thống, cả hai sẽ không được hưởng các quyề̀n tự do thương mại và các quyền tự do kinh tế khác. Tất cả các hiệp định đã ký kết có thể sẽ bị xét lại và sẽ bị siết chặt lại. Không phải vô tình khi TRUMP nói rằng ngay cả tư cách thành viên WTO của Trung Quốc cũng cần phải xem lại.
Hệ thống chính trị tương đồng duy nhất với chế độ độc đảng cầm quyền của Việt Nam, trên mặt Địa cầu chỉ còn lại nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Nhà nước duy nhất trên trái đất thưà nhận tính chính danh của Tổng bí thư như Nguyên thủ quốc gia chỉ còn lại duy nhất là Nhà nước Trung Quốc. Chỉ còn duy nhất Tập Cận Bình có thể bắn đại bác để đón tiếp ông Trọng. Bắc Triều tiên là một ngoại lệ bệnh tật. CuBa là người bạn cuối cùng đã ra đi nốt. Chỉ còn Trung Quốc, dẫu Đất nước Việt có thể mất, sông núi, biển trời Việt có thể mất, nhưng chế độ thì không và cái chức Tổng bí thư của ông sẽ còn cớ lý để sống sót. Trung Quốc sẽ giúp ông ngồi vững trên ghế, để ông cùng họ chống lại Mỹ. Trên trái đất, người Tàu chỉ còn Việt Nam cộng sản cuả ông Trọng được gọi là đồng chí. Người Tàu không có bạn, chưa bao giờ có bạn, sẽ không bao giờ có bạn. Những kẻ đi với họ chỉ là những con mồi họ sẽ ăn thịt vào lúc khẩn cấp, là những thằng ngốc mà vưà đá vào đít vưà nhét kẹo vào mồm. Họ chỉ nuôi ông để thí mạng ông khi cần bảo toàn cho sinh mệnh của họ.

Hai con người này gặp nhau vội vã sẽ có thể nói những gì? Không, chẳng có gì cả, chỉ là hai thằng người ôm lấy nhau mà khóc để cùng cảm thấy bớt cô đơn, để cố che đậy sự lo sợ. Chúng sẽ bỏ biển Đông lại, vì “nếu chỉ vì biển Đông mà bị tách ra cho Mỹ diệt từng thằng thì cả hai cùng chết. Tàu phải sống, vì nếu Tàu chết, thì Việt cộng sản không thể sống. Biển Đông là tiểu tiết, phải lấy Đại cục làm trọng”.

Đấy là điều duy nhất họ nói với nhau, và chỉ giữa họ với nhau. Họ nói thầm và nói vụng với nhau. Người ngoài chỉ nghe thấy 21 phát đại bác.

17/01/2017

Bùi Quang Vơm

5 Phản hồi cho “Thử đoán xem ông Trọng và ông Tập nói gì với nhau”

 1. samuaipr says:

  không cần đoán cũng biết là bất cứ cái gì hai thằng thổ phỉ đó nói cũng đều mang lại bất hạnh cho đồng bào Vietnam

 2. samuaipr says:

  không cần đoán cũng biết là bất cứ cái gì hai thằng thổ phỉ đó nói cũng đều mang lại bất hạnh cho đồng bào Vienam

 3. says:

  Thầy ơi, phen này thầy để dành cho con và gia đình con một mãnh đất yên thân. Vì đế quốc Mỹ này nó khùng lắm, kiểu gì nó cũng chơi được. Em chỉ sợ nó làm ngơ để đàn em, học trò của nó xơi cả con và dòng họ con mấy đời. Vì dân Bắc kỳ con nó cẩu lắm, cắn là cắn đến nơi đến chốn. Xương nó cũng lóc hết thịt, huống hồ gì thân già của con.

 4. Viễn kiến says:

  VN tồn tại nhờ TQ từ khi thành lập Đảng cho đến tương lai sau này .Ta không thể biết những gì TQ và VN ký kết với nhau nhưng có 1điều những gì mà ĐCSVN đã làm thì Tàu khựa đã nắm hết, chính TQ tiết lộ công hàm thừa nhận biển Đông thuộc TQ của ông Phạm văn Đồng năm 1958 cũng như ông Hồ là tướng Hồ Quang cũng chính do TQ tiết lộ. VN không bao giờ ra khỏi quỹ đạo do TQ sắp xếp. Vấn nạn lớn nhất của 2 nước hiện nay là chống tham nhũng nhưng không biết thành cống hay không? Việc chống tham nhũng còn phải nhờ đến Mỹ để có thể dẫn độ các quan chức ôm của trốn ra nước ngoài. Cấm vận hay bỏ cấm vận đều do Mỹ chủ xướng, các nước CS không thể dùng vũ lực tiêu diệt nên đòn phép Mỹ dùng đã có kết quả là sự sụp đổ ở các nước CS Đông Âu. Tiền bạc tham nhũng từ TQ, VN đều ở Mỹ, Thụy sĩ, Canada, Úc và với luật Magnitsky thì ” của thiên sẽ trả địa ” ,những cái gì của César sẽ trả lại cho César tức là đô la Mỹ sẽ trở về Mỹ mà Mỹ không cần phải bắn 1 phát súng.

 5. tungphung says:

  Tập Cận Bình gọi đệ Trọng sang là để kể công: Anh đưa chú lên ghế cao, cái mà chú không đủ tài và tầm ngồi vì nó là của thằng X. Bây giờ Trump lên nên thời thế đã thay đổi vì vậy chú phải làm như thế này thế nọ…

Phản hồi