WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Của giả & của nợ

Ở Hà Nội “… có Hàng Bún, Hàng Cá, Hàng Cháo, Hàng Chuối, Hàng Dầu, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Ðường, thậm chí có cả Hàng Rươi. Tiểu thủ công nghiệp có các Hàng: Bạc, Bài, Cót, Da, Ðiếu, Ðồng, Mã, Giầy, Giấy, Nón, Vải, Trống, Phèn, Quạt, Vôi, Thiếc, Mành, Tre, Thùng, Cân… Ða số các hàng chỉ còn là cái tên gọi, còn hàng hoá thì đã ‘hiện đại hóa’, phố nào cũng đầy quần áo dầy dép, hàng Trung Quốc và Thái Lan. Hàng Mã có lẽ là nơi duy nhất giữ nguyên truyền thống, bán toàn đồ mã”.

Văn Phòng Họp Quốc Hội. Nguồn: xaluan.com

Đó là ghi nhận của nhà văn Phạm Xuân Ðài, trong tác phẩm Hà Nội Trong Mắt Tôi, sau khi ghé thăm thành phố này, vào mùa thu năm 89. Dù vốn rất cả tin, và hoàn toàn không có ác cảm gì với giới người cầm bút, sao tôi vẫn thấy có điều gì “không ổn” trong đoạn văn thượng dẫn.

Kinh nghiệm của tôi với chế độ cộng sản tuy ngắn nhưng (chắc) đủ. Ngay sau khi họ chiếm được miền Nam, những sợi dây thun cũng thun nhỏ ngay lại, những cái bao ni lông đang trắng cũng vội biến thành sắc mầu đen xỉn. Có lẽ cả đến ngọn cỏ và côn trùng của phần đất này cũng phải (lật đật) thay hình đổi dạng, để thích nghi với hoàn cảnh mới. Như thế, lẽ nào, sau hơn nửa thế kỷ “cách mạng” mà vẫn có một thứ “truyền thống” nào đó vẫn còn được “giữ nguyên” – như Hàng Mã – ở Hà Nội?

Sự bi quan và nghi ngại của tôi hoàn toàn tan biến, sau khi được xem về tục đốt vàng mã ở Việt Nam (hiện nay) qua báo  Người Lao Động – số ra ngày 29/01/2010:

Trên thị trường, các loại sản phẩm hàng mã cũng rất phong phú, đa dạng như tiền ta, tiền đô la, vàng lá, quần áo, vải vóc, nhà lầu, xe hơi, tủ lạnh, thậm chí cả các hình nộm ôsin, hầu gái, trâu ngựa… làm bằng giấy màu. Điều đáng nói ở đây là các đồ vàng mã này không hề rẻ một chút nào. Những món cầu kỳ như: nhà lầu, ô tô… giá lên tới mấy trăm ngàn đồng. Nhiều hộ dân cứ mỗi tháng đốt vàng mã hai lần, vào ngày mùng 1 và ngày rằm.

Tôi thực áy náy vì đã thiếu niềm tin nơi một người cầm bút (khả tín) như nhà văn Phạm Xuân Ðài, và đã … “ngờ oan” cho những người Cộng Sản. Hàng mã, rõ ràng, vẫn đang sống hùng và sống mạnh. Không những thế, tôi còn được nghe kể nhiều giai thoại lý thú về sản phẩm này – nhất là thứ đồ mã làm tại làng Ba Ðình, Hà Nội.

Nhiều nơi ở quê tôi cũng thường có những sản phẩm đặc thù tương tự: nhiễu Bình Ðịnh, the La Khê, lụa Cổ Ðộ, bút Bạch Liên, mực Kiêu Kỵ, giấy Yên Thái, vải Thượng Hội, giày Trúc Lâm, chiếu Thiện Trạo, gốm Bát Tràng, mây Phú Vinh, nón lông Kim Ðộng…

Bằng chính sách kinh tế hoạch định, những sinh hoạt ngành nghề riêng biệt kể trên đều được người cộng sản đưa vào tổ hợp. Với thời gian, tất cả đều chết dần, chết mòn, và chết ráo – trừ nghề làm đồ mã. Hiện tại ở Việt Nam có hai loại đồ mã: loại gia công, gồm những thứ vặt vãnh (nhà, cửa, ngựa, xe, con hầu, tầu thuyền, tiền giấy…) để đốt cúng cho người quá cố, không tiện đưa vào tập thể vì nó trái với chính sách bài trừ dị đoan của nhà nước; loại quốc doanh, gồm những mặt hàng chiến luợc là sản phẩm riêng biệt của dân làng Ba Ðình, Hà Nội – nơi tập trung những gia đình thuần túy hành nghề cách mạng, và hiện đang là giới cầm quyền ở Việt Nam.

Phần nhờ bản tính khéo léo, phần nhờ học hỏi thêm được nhiều tiểu xảo từ những nước xã hội chủ nghĩa anh em, nửa thế kỷ qua, dân làng Ba Ðình đã làm được nhiều thứ đồ mã nổi tiếng khắp nơi. Xin đơn cử vài mặt hàng tiêu biểu.

Trước hết, xin giới thiệu qua về Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam. Món đồ mã này được làm ra vào ngày 20 tháng 12 năm 1960, và làm khéo đến độ khiến một số người dân miền Nam tưởng là đồ thật. Không ít kẻ đã bỏ mạng hay bỏ mẹ (đời) vì nó. Ðến lúc được mang ra đốt, nó cháy như điên. Sự nghiệp cách mạng, của nhiều người miền Nam, cũng cháy theo luôn – như đuốc.

Trên danh nghĩa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam chưa hoàn toàn cháy hết, nó chỉ bị “sát nhập” vào Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Ðây là một sản phẩm đặc sắc khác của dân làng Ba Ðình, được làm ra vào tháng 9 năm 1955. So với nó thì những thứ đồ mã vớ vẩn như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Mặt Trận Giải Phóng Tây Nguyên, Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Dân Chủ Và Hoà Bình Việt Nam… đều là chuyện nhỏ, nếu không muốn nói là đồ bỏ, chỉ có tính cách giai đoạn mà thôi.

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là loại hàng chiến lược, tập hợp nhiều món đồ mã linh tinh khác – đại loại như Hội Cựu Chiến Binh, Ủy Ban Tôn Giáo, Hội Nông Dân Việt Nam, Hội Phụ Nữ Việt Nam, Tổng Công Ðoàn… Nó được dân làng Ba Ðình dụng công dụng sức rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn được tu bổ hay sơn phết lại, để dùng lâu hay dùng luôn – nếu được.

Hiến pháp 1992, điều 9, của CSVN đã “tô điểm” cho nó như sau: “Mặt Trận Tổ Quốc và các thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân… chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân… động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước… Nhà nuớc tạo điều kiện để Mặt Trận Tổ Quốc và các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả.”

Nghe (cứ) y như thật vậy. Sự thật, được một nhân sĩ mô tả như sau:

Anh nắm hết mọi sức mạnh trong tay, muốn bầy đặt cái gì cũng được, anh có dành cho nhân dân một hội đồng để giúp anh thu thập tiếng nói của dân, hay anh lại tìm cách đưa Bí thư tỉnh ủy, Bí thư thành ủy sang phụ trách luôn… cho nhất quán?” (“Chia Tay Ý Thức Hệ.” Tuyển Tập Hà Sĩ Phu. Phong Trào Nhân Quyền Cho Việt Nam Năm 2000 và Tạp Chí Thế Kỷ 21 xuất bản tại California, tháng 1 năm 96, trang 162).

Ðó không phải là thái độ của những người quân tử – nếu vẫn nói theo ngôn ngữ (rất lịch sự) của ông Hà Sĩ Phu, qua tác phẩm vừa dẫn. Cùng với cung cách tiểu nhân tương tự, theo điều 5 của Luật Bầu Cử Quốc Hội thì Mặt Trận Tổ Quốc có nhiệm vụ “chọn lựa giới thiệu nguời ứng cử đại biểu quốc hội…” Như vậy kêu bằng “đảng cử dân bầu,” nếu nói một cách lươn lẹo – theo chính sách. Còn thấy sao nói vậy thì cái gọi là quốc hội Việt Nam (rành rành) chỉ là phó sản của Mặt Trận Tổ Quốc, hay nói cách khác thì đó là một thứ đồ mã của dân làng Ba Ðình mà thôi.

Và điều này đã được luật sư Nguyễn Mạnh Tường nói rõ từ lâu trong một bài tham luận, đọc trước Hội Nghị Mặt Trận Trung Ương, hôm 30 tháng 10 năm 1956: “Dư luận quần chúng quan niệm rằng Quốc hội chỉ có quyền thông qua chính sách mà thôi… với vai trò yếu ớt hiện thời quyền dân chủ của quần chúng không được thực hiện.”

Với thời gian, “vai trò yếu ớt” của Quốc Hội Việt Nam dần trở thành … truyền thống. Và truyền thống này được “trân trọng lưu giữ” cho mãi đến tháng 6 năm 2010 mới thấy blogger Kami lên tiếng:

Đã đến lúc, người dân Việt nam chúng ta cần thực tế hơn, cần xét tới việc có nên có Quốc hội tồn tại nữa hay không?

….

Đó là một việc làm thiết thực và có hiệu quả, bỏ các cơ quan không cần thiết và mang tính hình thức như Quốc hội là hợp lòng dân chúng. Quyết định đó chắc chắn sẽ được toàn thể nhân dân ủng hộ nhiệt liệt, hãy dùng khoản ngân sách hàng năm dành cho Quốc hội hàng ngàn tỷ đồng để mở và duy trì mấy cái nhà thương làm phúc, để chữa bệnh cho người nghèo và người già không nơi nương tựa…” (Việt Nam: Đảng đã lãnh đạo thì quốc hội có để làm gì?)

Để làm … vì chớ còn làm gì nữa, cha nội?

Tốn kém chút đỉnh thì ăn nhằm cái gì chớ. Báo Điện Tử của Đảng Cộng Sản Việt Nam, số ra ngày 22/02/2010, mô tả tục đốt vàng mã hiện nay là “lãng phí vô kể” và “thiệt hại khôn lường” kìa:

Trung bình mỗi năm người dân Thủ đô tiêu tốn mất 400 tỷ đồng cho việc đốt vàng mã. Riêng ở đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), lượng vàng mã đem hóa mỗi ngày lên tới hàng tạ, bằng 80-100 triệu đồng tiền thật.

Coi: thường dân, ở cõi âm, còn được phục vụ tới nơi tới chốn như vậy; lẽ nào, hương hồn của cả chục triệu liệt sĩ không xứng đáng có một cái quốc hội (ma)  sao? Nhiều hộ dân cứ mỗi tháng đốt vàng mã hai lần, vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Như thế, nếu mỗi năm Quốc Hội họp đôi lần thì tốn phí cũng đâu có gì quá đáng. Chớ không lẽ sau khi đã trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh, để giành cho bằng được “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” mà chung cuộc lại không có được một cái Quốc Hội – để làm dáng (à) ?

Lấy ngân sách hàng ngàn tỷ đồng dành cho Quốc Hội “để mở và duy trì mấy cái nhà thương làm phúc” theo như đề nghị của ông Kami là chuyện hà tiện không đúng chỗ, và cũng không đúng lúc – nhất là cái lúc mà Quốc Hội vừa (dám) bác bỏ dự án đường sắt cao tốc có kinh phí 56 tỉ hôm 19 tháng 6 vừa qua.

Phép lạ này khiến mọi người đều hớn hở ra mặt. VOA nghe được hôm 26 tháng 6 năm 2010, trích lời giáo sư Ben Kerkvliet – một chuyên gia về Việt Nam của Đại học Quốc gia Australia – rằng: “Đây là lần đầu tiên quốc hội Việt Nam bác bỏ một dự án quan trọng của chính phủ. Ông cho rằng các đại biểu quốc hội đã vượt qua một ngưỡng quan trọng trong quá trình phát triển định chế chính trị quốc gia.

Cũng theo bản tin thượng dẫn:

Một số người Việt Nam nói rằng các đại biểu, trong đó có hơn 90% là đảng viên Cộng Sản, đã chứng tỏ rằng họ thực sự hành động vì quyền lợi của người dân. Nhiều độc giả của các tờ báo trên mạng đã đăng những ý kiến phản hồi cho rằng các đại biểu quốc hội là những người dũng cảm và là “đại biểu tốt’. Ông Lê Đăng Doanh, cựu cố vấn kinh tế của chính phủ, cho biết nhiều người tin rằng đây là một trường hợp chưa từng có và có thể là một mẫu mực cho hành động của quốc hội trong tương lai...”

Nghe thiệt quá đã. Cứ y như chuyện thần thoại vậy. Một thúng tiền mã để qua đêm (bỗng) biến thành bạc thật. Phen này, tha hồ mà tiêu xài thoải mái.

Đời đâu có dễ sống vậy, mấy cha?

Cái được mô tả là thái độ “dũng cảm” vừa qua của qúi vị dân biểu (trong chuyện phủ quyết dự án đường sắt cao tốc) nếu không phải là chiến thuật  lùi một bước để chuẩn bị tiến hai bước của ĐCSVN thì cũng chỉ là một màn trình diễn để cho cái gọi là quốc hội trông bớt phần rệu rã – trước dư luận trong và ngoài nước – thôi.

Cho đến bao giờ mà qúi vị dân biểu vẫn tiếp tục ngồi họp trong một đại sảnh có chưng bảng hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm,” vẫn im thin thít trước hành vi ngang ngược của bọn bá quyền phương Bắc, và vẫn chấp nhận điều Bốn Hiến Pháp như là một một sự kiện “tất yếu” thì cái được gọi là Quốc Hội không chỉ là của giả mà còn là của nợ.

© Tưởng Năng Tiến

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Của giả & của nợ”

 1. saigon says:

  Su gia doi cua cs that la kinh khung.
  Da tu lau khong con ai tin nguoi cs nua, tu hanh dong cho den loi noi .
  Su gia doi nay tua nhu noc doc cua mot con ran doc,lam te liet ca mot dan toc.
  Du cs co bi tieu diet , noc doc gia doi nay van cn luu lai trong co the dan toc hang tram nam.
  tnt oi!
  hinh nhu chi co minh ong la chua bi noc ran nay cham vao than kinh.
  Chuc mung ong.It ra con co nguoi nhu ong , neu khong thu thien ha song trong bong toi cua dia nguc,cua mot hang doi ma cu tuong dang o thien dang.Hay la bon cs chi la loai con trung song bang phan doi, ca quoc hoi chung no bo linh nghinh trong dong phan doi ay , vui mung vi duoc song kiep bo.Nen cu nhu vay ma ….di
  (Tòa soạn: Mời ông bà vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

 2. Lê văn Ty says:

  Tưởng Năng Tiến đã viết rất hay từ những suy nghĩ rất đúng. Tôi tán đồng kết luận của ông:

  “Cái được mô tả là thái độ “dũng cảm” vừa qua của qúi vị dân biểu (trong chuyện phủ quyết dự án đường sắt cao tốc) nếu không phải là chiến thuật lùi một bước để chuẩn bị tiến hai bước của ĐCSVN thì cũng chỉ là một màn trình diễn để cho cái gọi là quốc hội trông bớt phần rệu rã – trước dư luận trong và ngoài nước – thôi.”.
  Xin đơn cử việc mới đây: Một bản tin qua mạng cho biết, sau một thời gian dài duyệt xét đơn xin tu sửa ngôi đình làng Xuân Nhi (ngoài Bắc) do sự đóng góp tự nguyện của người dân trong làng và bà con Việt kiều (của làng) ở hải ngoại, chính quyền xã đã cho phép khởi công. Ai cũng vui mừng, nghĩ là nhà nước ta bây giờ đã thông thoáng, người CS cũng chú trọng về phần tâm linh.
  Sau khi xây dựng và tu sửa xong, chính quyền xã cho phép tiệc tùng linh đình để khánh thành và rước ông Thành Hoàng của làng vào thờ với điều kiện phải có tượng bác Hồ đặt kế bên!
  Nó là như thế, chứ “Đời đâu có dễ sống vậy, mấy cha? (nói theo TNT).

 3. Vũ thiện Tâm says:

  Đùng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ (xem xét cho kỹ) những gì Cộng Sản làm. Hết.

 4. Trung Hoàng says:

  Sao cuả giả lại là cuả nợ,
  Tợ hồ như ngờ ngợ hàng Tàu.
  Bán mua bao chuyện tào lao,
  Tô hồng chuốt lục làm màu chính chuyên.

  Tiền phong ấy đảng tự chuyên !!!

 5. noileo says:

  “Cho đến bao giờ mà qúi vị dân biểu vẫn tiếp tục ngồi họp trong một đại sảnh có chưng bảng hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm,” vẫn im thin thít trước hành vi ngang ngược của bọn bá quyền phương Bắc, và vẫn chấp nhận điều Bốn Hiến Pháp như là một một sự kiện “tất yếu” thì cái được gọi là Quốc Hội không chỉ là của giả mà còn là của nợ.” (TNT _ bài chủ)

  Nằm dưới bảng hiệu “đảng cộng sản” mà lãnh lương dân biểu từ tiền thuế của nhân dân VN, thì các dân biểu xã nghĩa ấy chỉ có thể đuọc gọi là quân ăn cắp & ăn trộm & luòng gạt!

  Nếu còn biết xấu hổ, như một con người bình thường biết xấu hổ, các “dân biểu” xã nghĩa của “nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN” nên đổi bảng hiệu của phòng họp của “quốc hội mình” thành “phòng họp số 2 _ đảng cộng sản VN”, hoặc “đảng cộng sản VN _ phòng họp số 2″, hoac cai gi do tuong tu nhu vay!

  Nếu còn biết xấu hổ, các “dân biểu xã nghĩa” ấy hãy lãnh “lương dân biểu” từ đảng cộng sản! (Mặc dầu, hợp pháp hay bất hợp pháp, tien quy & tài sản & lương phạn của đảng csvn, của đảng viên csvn… đều là moi móc, lấy ra từ quốc khố VN, từ mồ hôi & nuớc mắt & cửa mình của người VN – 3 triệu đvcsvn…)

  Nếu còn biết xấu hổ chút chút, các “dân biểu” ấy hãy mở miệng yêu cầu 15 tay đầu nậu của đảng cộng sản VN truất ra một ít tiền lẻ trong số tiền kếch sù nhờ bán nuớc & ăn cắp quốc khố & trán lột dân nghèo” mà có, làm tiền lương dân biểu, mà phát lương cho các “dân biểu xã hội chủ nghĩa”.
  Chứ đừng lãnh lương “dân biểu” từ tiền thuế của nhân dân VN.

  (Mặc dầu biết rằng, họ đâu có sống bằng cái “lương dân biểu”, ngoài cái lương dân biểu từ thuế của người dân, họ còn lãnh “bổng đảng viên” nhiều lần lớn hơn “lương dân biểu”, đây mới là “nguồn thu nhập” chính của họ.

  NHưng dù lương dân biểu nhiều hay ít, một khi đã nằm dưới bảng hiệu “đảng cs” thì các dân biểu xã nghĩa chỉ nên lãnh lương từ đcs, không được phép lãnh lương từ tiền thuế & quốc khố VN do người dân VN đóng góp…

  Nằm dưới bảng hiệu “đảng cộng sản” mà lãnh lương dân biểu từ tiền thuế của nhân dân VN, thì các dân biểu xã nghĩa ấy chỉ có thể đuọc gọi là quân ăn cắp & ăn trộm & luòng gạt.)

  Gọi, tự gọi, là “quốc hội”, là “cơ quan quyền lực cao nhất nuớc”…, là “cơ quan làm luật của quốc gia”, nhưng lại phải nằm dưới cái bảng hiệu “đảng cộng sản”… , mà vẫn lãnh lương từ tiền thuế của nhân dân VN) và phải phục vụ quyền lợi của đảng cộng sản, phải theo lệnh đảng cộng sản mà không dám có một lời bênh vực & bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia…

  Thật không hiểu mấy nhà dân biểu xã nghĩa, trong đó hẳn không thiếu mấy nhà trí thức cộng sản & trí thức xã nghĩa…, thuộc cái giống & hạng người gì mà không biết có một chút xấu hổ nào cả!?

  Chỉ có những hạng người khỉ & khỉ người, người thú & thú người…, mới có thể có tư cách dân biểu “của đảng vì đảng”, mới có thể lam dan bieu nằm dưới bảng hiệu đcs, như các “dân biểu xã hội chủ nghĩa” của “nuớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viẹt nam – độc lập – tự do – hạnh phúc” trên

 6. Từ ngày VC chiếm miền nam nhiều cây bút nỗi danh ra đời trong đó có Tưởng Năng Tiến, ông ta so sánh đồ hàng mã với quốc hội VC. Một quốc hội toàn nghị gật, ươn hèn nay có một thái độ quá ư là đổi mới. Dự án đường sắc cao tốc với kinh phí khổng lồ, chưa thực hiện cũng thấy chóng mặt. Mấy cha nội gật mà không cản bọn tham vọng muốn bành trướng cái dự án ấy thì không chỉ dân khổ mà những cha nội nghị gật này cũng thay trâu cày để trả nợ.

  VC chưa có cánh mà cũng muốn bay, chưa có kiến thức để hóa thành chim cũng tự hào là mình đã có cánh nên vẽ rồng vẽ rắn để phỉnh dân, lừa bịp thế giới để mượn nợ một phần làm dự án, phần còn lại bỏ túi. Nếu không mượn nợ lấy gì mà tiêu. VC tiêu tiền thì khỏi chê, tư bản nước ngoài giờ đây tiêu tiền không đáng làm em bọn tư bản đỏ.

  Lấy đất của dân để bán cho tư bản, càng lấy đất thì đất càng hiếm, dân giờ đây tả tơi đâu còn gì để lấy nữa nên các cha nội VC nghĩ chuyện kiếm tiền bất chính như đặt dự án này dự án nọ để hốt tiền và bắt người dân tiếp tục thay trâu cày để trả nợ. Dân bị mất đất mất nhà nay còn tấm thân còm vẫn không yên, vẫn bị VC nghĩ kế lọc lừa bằng cách bóc lột sức lao động. Nếu dân cứ chơi trò ươn hèn sợ sệt thì trăm năm làm trâu cày dưới ánh nắng gay gắt 40 độ. Than ôi ! làm dân VN sao khổ th,ế bị VC bắt làm anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ ,Pháp nay chúng cũng bắt làm anh hùng lao động để trả nợ những công trình vô bổ mà chúng tưởng tượng cốt để kiếm tiền.

  • Văn Minh says:

   Chê thì dễ, làm mới khó!

   Hãy thử xem lại tất cả mọi tổ chức xã hội, chính trị, nghề nghiệp của người Việt Nam từ xưa đến nay, từ ở trong nước tới ở Hải ngoại, xem thử có bao nhiêu phần trăm thực sự tử tế, thực sự tiến bộ, và thực sự có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của đất nước?

   Dĩ nhiên, ngoại trừ một vài đốm sáng bé nhỏ, tất cả đều còn quá lạc hậu, còn quá kém cỏi.

   Người Việt ở nước ngoài, vì sống trong môi trường văn minh do những con người khác, những nền văn minh khác tạo nên, hay tự hão mình rằng mình cũng sở hữu những tố chất ưu việt đó.

   Thực sự thì người Việt ở nước ngoài chỉ giỏi nói thôi mà tiêu chuẩn đem ra để nói để công kích cũng chỉ là những thứ hóng hớt bên xứ người. Nói chỉ để mà nói, chỉ để giải thích chuyện Việt nam theo cách suy nghĩ nông cạn của mình.

   Những người Việt nước ngoài thực sự có đóng góp nhiều nhất với đất nước là những người ít nói. Họ ít nói để nghe nhiều và làm nhiều những điều cần phải làm cho người Việt Nam và cho nước Việt Nam.

   Như một ngôi làng tuyềnh toàng đông dân, lắm mâu thuẫn, hóa giải mâu thuẫn, tạo miếng cơm manh áo, xây dựng dần đường xá, nhà cửa, nhà xưởng, mới giúp đạt được tiến bộ. Hằn học đào bới các lỗi lầm chỉ để chỉ ra những cái yếu kém của cái làng chẳng bao giờ giúp người dân ở đó khá hơn.

   Cái người ta cần là cơ hội để phát triển và một chút lạc quan nhỏ nhoi về tương lai để người ta gắng phát triển, chứ không phải là những lời nhận xét khệnh khạng bên ngoài – chẳng có giá trị thực tiễn gì – phủ nhận mọi thành tựu nhỏ nhoi họ có được trên cơ sở so sánh với các nền văn minh đã phát triển.

 7. Co nen de nghi la dai bieu quoc hoi phai la nguoi doc lap nghia la khong theo dang nha nuoc. Neu da co tren 90% dai bieu la dang vien thi quoc hoi nha ta chi la “Phe ta ung ho phe minh” thi do ai ma dam co y kien trai voi y cua Bac va dang.? Theo Dang thi phai trung thanh . Lam trai y Dang thi se la tu chet den bi thuong la cai chac la vi phan lai y Dang tuc la Phan Dong (rung ron chua! ngu gi ma doi lap). Khong ro la qua cuoc bo phieu bac bo de nghi cho vu duong cao toc vua qua co phai la do tu duy tu phat ma dai bieu QH da lam 1 man hue dang, xuat sac,chua tung co hay do chi la do cai tro ban hoa mu de cho dan tin la vai tro quoc hoi nha ta khong con la bu nhin nua ,ba con khong nen hieu lam !!!!

Phản hồi