WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đúc tượng Tô Chủ tịch

Bỗng dưng bác Tô quá nổi tiếng. Nhân dịp này dựng một tượng bác Tô thật to, sừng sững ngay cửa ngõ Hà Giang- Tại sao không?

Câu chuyện lộ ảnh nóng khi ngủ với gái mại dâm và những nghi án quanh vụ mua dâm trẻ vị thành niên của bác Tô Chủ tịch đã vô tình làm cái tên Hà Giang được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Nhờ đó thiên hạ biết đến Hà Giang nhiều hơn. Trang web tỉnh Hà Giang nhiều lúc nghẽn mạng, quá tải. Từ một ông tỉnh trưởng của một tỉnh nghèo ít ai nghe biết như Hà Giang, cái tên Nguyễn Trường Tô bỗng dưng nổi tiếng, cả nước biết, cả… thế giới nghe!

Tai tiếng đâu không biết. Nhưng nhân dịp này, sao ngành du lịch không nhìn ra mà chộp lấy cơ hội nghìn vàng nhỉ? Bao năm qua, ngành công nghiệp không khói này vẫn đì đẹt, cho dù ném ra biết bao nhiêu tiền cho các chiến dịch quảng bá: “Việt Nam điểm đến thân thiện”, “Việt Nam điểm đến an toàn”, rồi “Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn”…

Chỉ nhân cơ hội này, làm một việc nhỏ: đúc tượng bác Tô. Một bức tượng Tô Chủ tịch cao ngút trời, sừng sững ngay cửa ngõ Hà Giang- Tại sao không? Hà Giang sẽ thành một “điểm đến” kỳ thú có một không hai.

Một bạn đọc ký tên QX đã comment phác thảo cho mẫu tượng đài Tô Chủ tịch như sau: Nên đúc tượng lõa thể, lệnh cho thợ đúc đúc các cơ bắp cuồn cuộn, cái linga phải luôn trực chỉ múi 12giờ, các chiều phải tương ứng với hình thể tượng đặng chim nó xà xuống đậu lên, đậu suốt đêm, ban ngày đậu luôn vẫn không sao cả. Cũng phải có chút tinh thần dân tộc, tượng nên quay mặt về hướng Nam coi như làm… kim chỉ nam!

Ai có ý kiến khác? Đúc tượng bác Tô- Tại sao không?

Blog Trương Duy Nhất

Phản hồi