WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hạ viện Mỹ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Tụ do Tôn giáo cho VN.

Các dân biểu Hoa Kỳ vào sáng sớm hôm nay, 17/12/2010, đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia “cần quan tâm đặc biệt” (CPC) vì những vi phạm nghiêm trọng trong lãnh vực quyền tự do tôn giáo. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Dân biểu đảng Cộng hòa Ed Royce, tác giả bản nghị quyết, khẳng định : “Nếu muốn quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, Việt Nam cần tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân nước mình, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng”.

Nghị quyết mang ký hiệu H.Res.20 cũng: “lên án mạnh mẽ các vi phạm trắng trợn quyền tự do tín ngưỡng hiện nay tại Việt Nam, kể cả việc bắt giam các lãnh đạo tôn giáo và các bản án tù dài hạn cho những người đấu tranh bằng phương thức hòa bình”. Nghị quyết đồng thời “kêu gọi Việt Nam gỡ bỏ những hạn chế về tự do tôn giáo, thực hiện các biện pháp cải cách chính trị và luật pháp cần thiết để bảo đảm quyền tự do tôn giáo”.

Nghị quyết này tuy nhiên chỉ mang tính chất biểu tượng, hoàn toàn không ràng buộc Bộ Ngoại giao Mỹ, định chế có quyền ghi tên hay xóa tên một quốc gia trong danh sách CPC. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Dân biểu đảng Cộng hòa Ed Royce, tác giả của nghị quyết, đã xác định rằng : nếu muốn có quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ, thì Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản của công dân nước mình, kể cả tự do tín ngưỡng.

Trong thời gian qua, dân biểu Royce là người thường xuyên chỉ trích bộ Ngoại giao Mỹ đã sao lãng vấn đề Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền. Trong một bản thông cáo đề ngày hôm nay, ông Royce nhận xét: “Chính quyền Obama nói đã thấy những bước tiến tích cực tại Việt Nam, nhưng bản thân tôi thì chẳng thấy gì cả. Quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn tiếp tục bị tấn công.”

Vị dân biểu Mỹ đã nêu lên thí dụ về vụ đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu (Đà Nẵng) chỉ vì tranh chấp đất đai, hay các hành vi ‘’truy bức’’ Phật giáo Hòa Hảo hay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.

Xin nhắc lại, danh sách CPC được thiết lập vào năm 1999, Việt Nam đã từng bị đưa vào danh sách này trước khi được xóa tên vào năm 2006, trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Trọng Nghĩa (RFI)- Bản tiếng Việt

—————————————-

Bản Anh ngữ:

Royce Resolution Calling for Vietnam to be Returned to List of “Countries of Particular Concern” Passes House Calls it a victory for the religiously oppressed

Washington, Dec 17 -
Today, the House of Representatives passed H.Res.20, authored by Rep. Ed Royce (R-CA), calling on the U.S. government to re-designate Vietnam as a “Country of Particular Concern” for gross violations of religious freedom.

“This resolution puts the House of Representatives on record – the religious persecution in Vietnam is unacceptable.  If Vietnam wants to have a strong relationship with the U.S., it must honor its citizen’s basic rights, including religious liberty.  Passing this resolution is a victory for the countless Vietnamese citizens who continue to face government harassment for practicing their beliefs,” said Royce.
Since 1999, the U.S. State Department has designated countries that “engage in or tolerate particularly severe violations of religious freedom,” as “Countries of Particular Concern.”  This annual designation puts the violations of specific countries on record, making it a significant diplomatic tool for advancing human rights.

“Most recently, residents of the Con Dau parish have felt the Communist government’s oppression as local policemen and ‘anti-riot’ forces attacked with electric rods over a land dispute.  In addition, persecution of the Hoa Hao Buddhists and the Unified Buddhist Church of Vietnam continues,” said Royce.

Due to Vietnam’s egregious human rights violations, the State Department had previously listed it as one of these countries.  In 2006, Vietnam was removed from this annual list.

“The Obama Administration claims to see positive steps in Vietnam, but frankly, I don’t see it.  Religious freedom remains under attack.  The Communist government continues to harass and physically abuse worshipers who don’t follow every last state sanctioned rule.  The State Department has time and again failed to act.  I hope with the passage of this resolution, they’ll get the message,” Royce stated.

The Royce Resolution was introduced on January 6, 2009.  Democratic leadership in the House has refused to consider it until today, one of the last days of the current Congress.

“This should have passed long ago.  The Vietnamese people deserved better.  But better late than never.”

Rep. Ed Royce is a senior member on the Asia, the Pacific and the Global Environment Subcommittee.  Additionally Royce serves on the Congressional Caucus on Vietnam and the Caucus on Human Rights.

Nguồn: royce.house.gov

3 Phản hồi cho “Hạ viện Mỹ đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC”

 1. xoathantuong says:

  Những quốc gia sau nằm trong danh sách các quốc gia “cần quan tâm đặc biệt” (CPC) năm 2009: (nguồn Wikipedia)

  Burma, China, Eritrea, Iran, North Korea, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan

  Điều gì xấy ra nếu một quốc gia bị xếp vào danh sách quốc gia “cần quan tâm đặc biệt” (CPC)?

  CPC status obligates the President to apply one or more of a list of 15 responses within a period of 90 days, which can be extended to 180 days.

  The 15 possible responses are as follows, ranging from the perfunctory to the binding:

  (1) A private demarche.

  (2) An official public demarche.

  (3) A public condemnation.

  (4) A public condemnation within one or more multilateral fora.

  (5) The delay or cancellation of one or more scientific exchanges.

  (6) The delay or cancellation of one or more cultural exchanges.

  (7) The denial of one or more working, official, or state visits.

  (8) The delay or cancellation of one or more working, official, or state visits.

  (9) The withdrawal, limitation, or suspension of United States development assistance

  (10) Cancellation of Export-Import Bank, OPIC, or Trade and Development Agency guarantees and credit

  (11) The withdrawal, limitation, or suspension of United States security assistance

  (12) Directing US to vote against World Bank and IMF loans

  (13) Limitations on export licenses for arms, atomic energy, and any other good or technology that requires prior approval

  (14) Prohibiting any United States financial institution from making loans or providing credits totaling more than $10,000,000 in any 12-month period

  (15) Prohibiting the United States Government from procuring, or entering into any contract for the procurement of, any goods or services from the foreign government.

  Bạn đọc nào chịu khó dịch dùm. Nếu ai không rành tiếng Anh có thể hiểu đại cương qua cách dịch của trang mạng –

  • xoathantuong says:

   Tôi tạm dịch vậy. xtt.

   Nếu bị xếp vào trường hợp “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) thì Tổng Thống bắt buộc phải áp dụng một hoặc nhiều biện pháp nằm trong danh sách sau trong thời hạn 90 ngày, có thể nới hạn tới 180 ngày.

   15 điều có thể như sau, từ cách làm cho có lệ đến ràng buộc:

   (1) Một biện pháp riêng

   (2) Một biện pháp công khai chính thức

   (3) Lên án công khai.

   (4) Lên án công khai trong các diễn đàn đa phương một hoặc nhiều.

   (5) Trì hoãn hoặc huỷ bỏ một hoặc nhiều giao lưu khoa học.

   (6) Trì hoãn hoặc huỷ bỏ một hoặc nhiều giao lưu văn hóa.

   (7) Từ chối một hoặc nhiều hoạt động, viên chức, hoặc thăm viếng cấp quốc gia.

   (8) Trì hoãn hoặc huỷ bỏ một hoặc nhiều cuộc thăm viếng để làm việc, thăm viếng chính thức, hoặc thăm viếng cấp quốc gia.

   (9) Thu hồi, giới hạn, hoặc đình chỉ các viện trợ phát triển của Hoa Kỳ

   (10) Huỷ bỏ Ngân hàng Xuất nhập khẩu, OPIC, hoặc bảo lãnh và tín dụng cho Thương mại và Cơ quan Phát triển

   (11) Thu hồi, giới hạn, hoặc đình chỉ hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ

   (12) Chỉ thị Mỹ bỏ phiếu chống lại những khoản cho vay của Ngân hàng Thế giới và IMF (Quỹ Tiền Tệ Thế Giới)

   (13) Hạn chế về giấy phép xuất khẩu đối với vũ khí, năng lượng nguyên tử, và bất kỳ sản phẩm khác hay công nghệ mà cần có sự chấp thuận trước

   (14) Cấm bất kỳ tổ chức tài chính Hoa Kỳ cho vay hoặc cung cấp các khoản tín dụng trị giá trên $ 10.000.000 trong bất kỳ thời gian 12 tháng nào.

   (15) Cấm Chính phủ Hoa Kỳ từ mua sắm, hoặc tham gia vào bất cứ hợp đồng để mua sắm, bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ từ chính phủ nước này.

 2. D.Nhật Lệ says:

  Nói một cách tổng quát,Mỹ có chế độ chính trị với tam quyền phân lập nên Quốc Hội (lập pháp) đưa ra nghị quyết thì mặc QH.chứ Chính Phủ (hành pháp) chưa chắc đồng ý,chỉ trừ khi quyền lợi tối thượng của Mỹ bị thiệt hại như trường hợp chiến tranh VN.vừa qua thì QH.bó tay Chính Phủ bằng cách cắt Ngân sách viện trợ VNCH.và Chính Phủ không thể làm gì được,đành phải…bỏ của chạy
  lâý người như chúng ta đã thấy !
  Trong trường hợp hiện nay,Mỹ đang muốn tranh thủ VN.giữ vị trí Trung Lập,khi Mỹ đang tổ chức 1
  liên minh để kìm hãm Tàu cộng đang âm mưu giành chủ quyền trọn cả Biển Đông,do đó tôi nghĩ
  Nghị Quyết này có ít khả năng thành công.Hơn nữa,Mỹ có đầu óc thực dụng nên họ biết rõ VC.
  không thể làm đồng minh với mình được,may lắm chỉ cần VN.không thiên về bên nào là khá rồi !
  Đáng tiếc lúc này là Mỹ phải hạn chế tối đa làm mất lòng CSVN.,nên khó thành là vậy !

Leave a Reply to xoathantuong