1 Phản hồi cho “Bắc Kinh hãy cút khỏi Hoàng Sa, Trường Sa”

 1. dân đen says:

  Đây là tiếng kêu bật máu của nhân dân Việt Nam yêu nước không tấc sắt trong tay.
  Trong khi đó Quân Đội, Công An ,và bọn côn đồ dưới lớp võ người dân tự phát chúng
  nó đã biến chất hết rồi,,.Chúng bây giờ chỉ còn biết Còn Đãng Hán Cộng là Còn Chúng
  nên vô cảm ,vô tâm dấy máu nhân dân. Mọi chuyện nay đã lộ mặt rõ ràng. Lịch sử sẽ
  trừng trị đích đáng và bêu đầu chúng giữa chợ như cha con Ghadafi một ngày không xa.

Phản hồi