|

Đã đến lúc

LTS: “Đã đến lúc” là tên bài thơ khiến tác giả của nó- Chu Ngu Phu- vừa bị kết án 7 năm tù giam. Lấy cảm hứng từ trào lưu Cách mạng Hoa Nhài ở các nước bắc Phi, Chu Ngu Phu đã làm bài thơ ngắn, công bố trên mạng Internet. Nội dung của bài thơ cho rằng, đã đến lúc cho một sự thay đổi ở Trung Quốc và thay đổi ra sao sẽ do nhân dân lựa chọn.

Bài thơ khiến cuộc đời Chu bị thay đổi, bằng một bản án khắc nghiệt.

Đã đến lúc?

—————————————

Đã đến lúc, hỡi nhân dân Trung Quốc! Đã đến lúc.
Quảng trường này là của mọi người.
Đôi chân là của bạn
Đã đến lúc tiến ra Quảng trường và thực hiện sự lựa chọn của mình.

Đã đến lúc, hỡi nhân dân Trung Quốc! Đã đến lúc.
Bài hát là của mọi người.
Từ cổ họng của chính bạn
Đã đến lúc cất lên bài hát trong tim mình.

Đã đến lúc, hỡi nhân dân Trung Quốc! Đã đến lúc.
Trung Quốc là của mọi người.
Từ ý chí của chính bạn
Đã đến lúc Trung Quốc sẽ ra sao, bạn chọn.

——————————————–

Bản dịch Việt ngữ của Anh Hoàng (Bauxite)

 

Phản hồi