WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bản lĩnh và bản lĩnh chính trị – cần lắm thay!

Bản lĩnh là gì?

Bản lĩnh là sự tỉnh táo cùng với ý chí kiên cường, bất khuất của một con người trước mọi hoàn cảnh như bị cám dỗ, dụ dỗ, khích tướng, đe dọa, khủng bố, tra tấn… nói chung là áp lực từ bên ngoài buộc người đó phải thay đổi quan điểm, lập trường.

Bản lĩnh chính trị là gì?

Bản lĩnh chính trị của những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền là sự cương quyết kiên định với những gì chúng ta đang làm – vốn là chính nghĩa, là phù hợp với quyền con người trong Hiến pháp, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật phát triển dân chủ, tiến bộ của xã hội Việt Nam.

Bản lĩnh chính trị của mỗi con người do nhiều yếu tố tạo nên. Yếu tố cơ bản hàng đầu là sự nhận thức đúng đắn của mỗi chúng ta về quyền con người, về khát vọng tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam. Sự cần thiết phải tiến hành đấu tranh chống lại giặc nội xâm – nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống, những bất công trong xã hội và hệ thống chính trị lạc hậu, phi dân chủ.

Bản lĩnh chính trị tạo nên sức mạnh, uy tín cho mỗi con người. Nó đảm bảo cho mỗi chúng ta và cả tổ chức vượt qua mọi thử thách, cùng với nhân dân đấu tranh dành quyền tự do, dân chủ và nhân quyền cho mọi người dân.
Sự tấn công, sách nhiễu, thẩm vấn của cơ quan an ninh đối với những người hoạt động dân chủ và nhân quyền sẽ giúp cho mỗi chúng ta có thêm kinh nghiệm, nâng cao được bản lĩnh chính trị. Đó là những thử thách mà mỗi chúng ta phải vượt qua. Chúng ta chỉ có con đường duy nhất là tiến về phía trước và đi đến thắng lợi cuối cùng.

Bản lĩnh chính trị của mỗi chúng ta không tự nhiên mà có, mà nó được hun đúc, hình thành và thử thách qua thực tiễn đấu tranh. Nó cũng được đúc kết, rút tỉa từ kinh nghiệm của những người đi trước, từ những người bạn, từ những đồng nghiệp của chúng ta.

Tại sao chúng ta cần bản lĩnh, bản lĩnh chính trị?

Không có bản lĩnh chính trị thì sẽ không có gì thay đổi. Nếu thấy tham nhũng, thấy sự lạc hậu và bất công trong xã hội mà chúng ta không dám lên tiếng, không dám đấu tranh để loại bỏ những điều đó thì xã hội không thể thay đổi và không thể phát triển dân chủ, tiến bộ được.

Nếu chúng ta không có bản lĩnh mà dấn thân vào đấu tranh thì khi bị sách nhiễu, bị bắt giữ, bị thẩm vấn, chúng ta sẽ không giữ được lý tưởng trong sáng và con đường chính nghĩa mà chúng ta đã lựa chọn. Từ đó đầu hàng, nhận những tội mà mình không có, điều này là tự làm ô nhục bản thân, gia đình, làm thiệt hại đến tinh thần của tổ chức và cả phong trào dân chủ.
Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta cần rất nhiều những con người có bản lĩnh, có khát vọng tranh đấu cho tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đất nước của chúng ta cần phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu và khát vọng tự do của mỗi người dân.

Nguy cơ chúng ta trở thành nô lệ cho ngoại bang và nguy cơ chúng ta mất hết chủ quyền quốc gia đối với biển đảo đang ngày càng rõ nét. Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân kêu gọi mỗi chúng ta dấn thân hơn nữa trong cuộc đấu tranh, vận động dân chủ hóa đất nước, đem lại quyền lực về tay nhân dân. Từ đó giúp cho đất nước của chúng ta có thể tạo các mối quan hệ đồng minh, bạn bè để xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Luật sư Nguyễn Văn Đài

4 Phản hồi cho “Bản lĩnh và bản lĩnh chính trị – cần lắm thay!”

 1. Hanh Le says:

  Bản lĩnh chính trị đi liền với một chương trình hành động thực tiển có khả năng đưa dân tộc qua khỏi đại họa hiểm nghèo.
  Phiên tòa cộng sản ở Long An, bản án dành cho hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và phiên tòa hôm nay để xử 8 thanh niên yêu nước Việt Nam và bản án cộng sản dành cho họ là sự thú nhận bản chất và lập trường quyết tâm bán nước của chế độ cộng sản Việt Nam.
  Nay là giờ phút toàn dân Việt Nam, kể cả những đảng viên cộng sản còn có chút lương tri và hiểu rõ thân phận của mình trước tên đao phủ Trung cộng trong những năm tháng đang đến phải nhìn thẳng vào sự thật đen tối của đất nước và của chính mình. Hãy có hành động và hành động ngay. http://lytuongnguoiviet.com/index.php/baivietbinhluan/25407-ng-bao-vit-nam-toan-quc-hay-thc-tnh-va-co-hanh-ng-ngay

 2. Phan huy says:

  Lời Của Nguyên Kha

  Tôi vô tội điều này ai cũng biết
  Có tội gì khi yêu nước thương dân
  Có tội gì khi chống giặc ngoại xâm
  Tôi chỉ chồng đảng độc tài cộng sản.

 3. Lâm Vũ says:

  Bản lĩnh cũng có nghĩa là, bằng lới nói, thái độ và hành động, khiến kẻ địch phải e dè kính nể và người đời mến phục và tin tưởng. Linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, TS Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), luật sư Lê Thị Công Nhân, cô Phạm Thanh Nghiên… là những thí dụ điển hình của những người có bản lĩnh chính trị.

  Bản lĩnh cần để thay đổi tình thế, hướng đi một quốc gia. Nhất là khi đất nước đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, với một anh láng giềng khổng lồ tham lam độc ác, một chính quyền tham quyền cố vị, coi thường dân nhưng lại hèn nhát sẵn sàng chịu nhục trước ngoại bàng và sau cùng một dân tộc đã phải sống quá lâu trong một chế độ độc tài và trở nên thụ động, mất hy vọng.

  Bản lĩnh chủ yếu là để chỉ ra con đường thoát hiểm và đi tiên phong trên con đường đó.

 4. ĐẠI NGÀN says:

  ANH HÙNG VÀ BẢN LĨNH

  Bản lĩnh mới anh hùng
  Anh hùng phải quả cảm
  Vượt người trong can đảm
  Tạm gọi được anh hùng !

  Anh hùng phải bản lĩnh
  Làm cốt lõi cho mình
  Anh hùng cần trí tuệ
  Anh hùng mới xứng danh !

  Anh hùng kiểu ra ngõ
  Xuống bếp gặp anh hùng
  Chỉ thứ đồ xạo xự
  Tuyên truyền không ai tin !

  Khi sơn hà nghiêng ngã
  Luôn cần có anh hùng
  Nhằm giúp dân cứu nước
  Tùy tài sức của mình !

  Những người trong thời loạn
  Bản lĩnh luôn phải cần
  Để giữ mình đứng thẳng
  Không cúi đầu khom lưng !

  Bản lĩnh tạo con người
  Con người giàu phẩm chất
  Anh hùng cốt giúp đời
  Là tinh hoa đất nước !

  Chỉ bấy điều đơn giản
  Nhắn thế hệ hôm nay
  Thế hệ trẻ đất nước
  Thật cần thiết lắm thay !

  Con người không bản lĩnh
  Đâu hơn cái dạ dày
  Anh hùng mà không có
  Thật dân tộc nguy thay !

  THƯỢNG NGÀN
  (21/5/13)

Phản hồi