WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:17:am 24/05/13 Đăng ngày “May 24th, 2013”

Toà Phúc thẩm giữ y án cho 5 bloggers

Toà Phúc thẩm giữ y án cho 5 bloggers

Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) phát biểu:“Ngay cả khi toà phúc thẩm giảm án đáng kể cho Paulus Lê Sơn, điều đó vẫn không thể chấp nhận được và nó phản ánh quyết tâm của chính quyền nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến.”

“Những cáo buộc nhằm vào 5 blogger này đã và vẫn tiếp tục là một sự lừa dối trắng trợn. Không một ai trong số họ từng tìm cách lật đổ chế độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu phóng thích họ.”

10:17:am 24/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyển thể (trường sanh bất tử)

Chuyển thể (trường sanh bất tử)

Tinh hoa của Đan Học cũng như Đạo Đức Kinh là Anh Nhi hay Xích Tử thoát ly khổ ải sống Trường Sanh Bất Tử trong Thái Hư thi hai vị dịch và diễn đạt từ Anh Nhi là đứa trẻ sơ sinh trong thế giới hiện tại. Người được Đạo, giống như cái đức của đứa trẻ sơ sinh …. Chữ “ Xích Tử” đây ám chỉ cái tâm trạng của đứa trẻ sơ sinh, không dục vọng, bình thản đối với ngoại vật, nên ngoại vật không động được tâm và làm thương tích …. (trang 178 – C10 ĐĐK – nguyễn Hiến Lê – trang 57- Lão Tử Tinh Hoa-Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

08:35:am 24/05/13 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Cái duyên gặp gỡ dọc đường

Cái duyên gặp gỡ dọc đường

Nói chung, trong bất kỳ lúc nào mà phải di chuyển trên máy bay, xe lửa hay xe bus…, thì tôi đều tìm cách bắt chuyện làm quen thân tình với các bạn đồng hành. Nhờ vậy mà bớt được cảnh buồn chán sốt ruột thường gặp mỗi khi phải rong ruổi nhiều giờ và ngồi bất động trên xe. Vả chăng, đó cũng là cách thức thuận tiện giúp cho tôi có thể tiếp cận với người Mỹ thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội – và tìm hiểu sâu sắc hơn về nếp sống và sinh họat văn hóa thật đa dạng phong phú của nước Mỹ.

12:01:am 24/05/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bước chân Tự Do

Bước chân Tự Do

Mọi cuộc hành trình dù dài ngắn bao nhiêu, đều phải bắt đầu bằng một bước chân. Nhiều người đã bắt đầu rồi, còn chúng ta thì sao?

12:01:am 24/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »