WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:57:pm 18/05/13 Đăng ngày “May 18th, 2013”

Công lý của đảng bán nước

Công lý của đảng bán nước

03:57:pm 18/05/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em

Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em

Trước ngày ra tòa Cộng Sản, không ít người có thể đã nghĩ hai em sẽ xin tha, sẽ tự thú, sẽ đầu hàng. Các em còn nhỏ và đời sống còn dài. Cuộc tranh đấu giữa các em và chế độ độc tài như trò chơi cút bắt. Bắt được xin tha, tha xong lại tranh đấu tiếp theo kiểu “vừa đánh vừa đàm” của người lớn. Nhiều anh chị của các em trước đây đã chơi trò chơi đó vì họ nghĩ muốn làm gì trước hết cũng cần phải sống, cần phải có mặt, cần phải có điều kiện để viết, để nói, và muốn thế hãy tạm thời thú nhận, có chết chóc ai đâu, chẳng người nào, cơ quan nào, tổ chức nào, dù quốc tế hay Việt Nam, tin một lời tự thú trong chế độ CS độc tài. Nhiều người nghĩ thế.

01:29:pm 18/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một thế hệ không cúi đầu

Một thế hệ không cúi đầu

Nhìn hình ảnh hai bị cáo mặc đồng phục áo trắng, quần xanh như các học sinh, ai cũng cảm phục thái độ bình tĩnh của hai bạn trẻ đứng giữa rừng công an, trong phiên tòa cộng sản. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Ðinh Nguyên Kha kể rằng, “Các con rất thoải mái, hiên ngang, ngẩng cao đầu. Hai con ngồi nhìn thẳng lên thẩm phán, không cúi mặt.” Họ đúng là thế hệ thanh niên không cúi đầu, làm đúng như câu thơ của Nguyễn Ðắc Kiên: “Hãy ngẩng mặt!” Bà Liên cho biết Kha thản nhiên “nói nó chống Ðảng thì không phạm tội… bản cáo trạng xem việc chống Ðảng là phạm tội thì nó không biết, vì không có luật nào nói như vậy.”

09:48:am 18/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn lại… Tháng Tư

Nhìn  lại…  Tháng  Tư

Từ đầu năm 2013 đến nay, nhiều nhóm gần như là “xã hội dân sự” xuất hiện ở trong nước (tất nhiên là chẳng có phép tắc gì của Nhà nước), họ hoàn toàn không “gây rối trật tự công cộng”, không “tuyên truyền chống nhà nước”, không “ âm mưu lật đổ chính quyền”; họ chỉ bàn bạc với nhau về những quyền hiến định, về công dân tự do, về quốc tế nhân quyền…Đây là điều rất đáng mừng; hy vọng rằng qua các nhóm nầy (mà càng ngày càng có nhiều người tham gia, càng đông về tổ chức); dân chúng Việt Nam sẽ phân biệt được thật, giả và sẽ quyết định chọn đồ nào. Ai lại đi chọn “đồ dỏm” !

12:37:am 18/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một vài góp ý cho cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay

Một vài góp ý cho cuộc đấu tranh chống cộng sản hiện nay

Đoàn kết là bài dễ học nhưng khó thuộc nhất. Không thể nói đoàn kết khi mở miệng ra hoặc đặt bút xuống là nói hoặc viết toàn những lời đánh phá và công kích kết án người khác. Khoan kêu gọi ai khác, hãy kêu gọi chính mình trước hết về đoàn kết. Với tâm cảnh ấy, ngày giải thể của cộng sản tà ác chắc chắn đang đến gần, rất gần.

12:24:am 18/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cánh Hải Âu

Cánh Hải Âu

… nước tôi đã đẻ ra cái phong trào Hippy, đưa đến phản chiến, vô tình đã đẩy đưa số phận dân miền Nam Việt Nam vào đường cùng. Cái lũ hippies thời đó chúng xuống đường đòi Tự do, chúng có hiểu Tự do là gì đâu, cái tự do của một lũ lớn lên trong thời bình, chưa biết hy sinh một ngày cho đất nước, chưa biết chiến tranh nhưng đòi hòa bình, sống với đầy đủ các quyền công dân nhưng đòi tự do, cái tự do để yêu đương, để hút sách, để đồi trụy, để hèn nhát, cái loại tự do rẻ tiền, ích kỷ, vô trách nhiệm đó có ngờ đâu đã mang lại sự mất mát của chữ Tự do cao quý của bao nhiêu người ở bên kia trái đất !

12:01:am 18/05/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bỏ tù một đóa hoa

Bỏ tù một đóa hoa

Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen

12:01:am 18/05/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »