WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bàn qua về sự bất lương

phuong uyen va nguyen kha 2Trên website “Nhân dân” điện tử thứ hai ngày 20-5-2013, tác giả : Lê Võ Hoài Ân viết về vụ án “Đinh Nguyên Kha & Nguyễn Phương Uyên chống nhà nước” của tòa án tỉnh Long An xử “tội yêu nước” rải truyền đơn chống bọn Trung Quốc xâm lược của hai thanh niên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên có tên  “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương”, có đoạn viết như sau :

Về Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, mọi người lương thiện đều mong mỏi họ sẽ nhận thức sâu sắc về lỗi lầm, để nhận được sự khoan dung của pháp luật, từ đó phấn đấu trở thành công dân có ích. Khi còn thiếu bản lĩnh và sự chín chắn, sai lầm có thể xảy ra; nhưng xã hội luôn rộng lượng, sẵn sàng giúp họ về với con đường đúng. Vì thế cổ vũ, khuyến khích họ đi theo cái xấu và có hành vi phạm pháp là việc làm bất lương.”

(Trích bài : “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” của Lê Võ Hoài Ân – website “nhân dân” điện tử thứ hai ngày 20-5-2013)

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/20374302.html

Việc báo chí lề trái (mà phải), lề phải ( mà trái) bàn qua tán lại vụ tòa án tỉnh Long An kết án oan khiên, xử tội hai thanh niên kể trên nặng nề về “ tội yêu nước” mọi người đã tường tận, khỏi phải nhắc lại. Nay, chúng tôi chỉ bàn qua lời chửi bới của báo Nhân Dân với dư luận các blog tự do và dư luận toàn thế giới lên án vụ xử án tàn bạo, bất chấp công lý, xử theo luật rừng, luật phát xít, kết án tù năng nề hai thanh niên tốt đẹp chỉ vì họ yêu nước, rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc.

Nay, chúng tôi chỉ muốn bàn qua với ông (bà) Lê Võ Hoài Ân và báo “Nhân Dân” về nội hàm của khái niệm “bất lương”, xem ai, những ai là kẻ bất lương ?

Trong cuốn từ điển : “ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ” của HUÌNH TỊNH PAULUS CỦA  (ấn bản 1895 -1896 tại Sài Gòn) do NXB Trẻ in lại 1998, vào trang 41, tìm mục “ bất”, không thấy có định nghĩa từ “bất lương”, nhưng có từ “bất nhơn” (tương đương) thay thế như sau :

-       “Bất nhơn : không có nhơn đạo, không biết thương xót, cũng là tiếng than trách : “Thằng bất nhơn

Trong cuốn “Từ điển Việt Nam” do “Ban tu thư Khai Trí”, nhà sách Khai Trí 62- Lê Lợi Sài Gòn 1971 định  nghĩa từ “bất lương” trang 60  như sau :

-       “Bất lương” : không lương thiện, gian

Trong cuốn : “Từ  Điển tiếng Việt” của Văn Tân do NXB Khoa học xã hội  1994, định nghĩa từ “Bất lương” trang 64 như sau :

-       “Bất lương” : trái với đạo đức : ăn ở bất lương”

Trong cuốn : “Đại từ điển tiếng Việt” NXB Văn hóa-Thông tin in năm 1999, trang 133, định nghĩa từ “ bất lương” như sau :

Bất lương” : không có lương tâm, không lương thiện, kẻ bất lương, hành động bất lương, , nghề bất lương”.

Như vậy, qua các cuốn từ điển trên, ta có thể tổng hợp lại nội hàm ngữ nghĩa từ “bất lương” như sau :

“BẤT LƯƠNG” :

“Không có nhơn đạo, không biết thương xót, không lương thiện, gian, trái với đạo đức : ăn ở bất lương, không có lương tâm…”

Từ ngữ nghĩa rốt ráo của từ “bất lương” trên, chúng ta cùng xét các sự việc sau cho thật khách quan :

-       Tòa án tỉnh Long An quy kết hai em : Kha và Uyên tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” là gian dối, vô đạo đức, thiếu lương thiện.

-       Kha và Uyên trước tòa không nhận mình có tội chống nhà nước như tòa tuyên. Hai em chỉ nhận mình yêu nước, chống quân Trung Quốc xâm lược. Mà quân Trung Quốc xâm lược, cướp đảo, cướp biển, cướp đất của Việt Nam không phải là nhà nước Việt Nam.

-       Kha và Uyên có nhận mình “chống đảng cộng sản Việt Nam ”. Vả, trong hiến pháp hiện hành không thấy trang nào nói rằng “cấm việc chống đảng CSVN” cả.

-       Tòa án Long An đánh tráo khái niệm : đồng nhất đảng CSVN là nhà nước VN là gian dối phi đạo đức.

SOI VÀO ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ “BẤT LƯƠNG” TRÊN, TA CÓ THỂ KẾT LUẬN PHIÊN XỬ HAI EM KHA VÀ UYÊN CỦA TÒA ÁN TỈNH LONG AN LÀ MỘT PHIÊN TÒA BẤT LƯƠNG.

Ông (hay bà) Lê Võ Hoài Ân ca ngợi tòa án bất lương trên thì đích thị là kẻ bất lương rồi. Tờ báo đăng bài báo bất lương liệu có phải là tờ báo lương thiện ?

Báo “Nhân Dân” thực chất là tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải tờ báo của Nhân Dân; vì Nhân Dân không đọc tờ báo này. Bằng chứng là hầu hết các sạp báo của Nhân Dân trên các con đường Sài Gòn không hề có bán tờ báo Nhân Dân. Mạo danh Nhân Dân để phục vụ đảng cầm quyền là lương thiện hay bất lương ?

Nhân Dân có tham nhũng không ? – Không ! Chỉ chính quyền của đảng cầm quyền trên đất nước ta tham nhũng mà thôi. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước tham nhũng vào loại nhất thế giới. Hành vi tham nhũng của chính quyền Việt Nam là hành vi lương thiện hay bất lương thưa ông (hay bà) Lê Võ Hoài Ân và thưa báo “Nhân Dân” ?

Việc các đảng cộng sản trên thế giới dùng bạo lực, dùng súng cướp chính quyền rồi nói dối lên rằng do dân bầu là việc làm lương thiện hay bất lương thưa các ông ?

Việc các ông cầm quyền bằng bạo lực và độc tài, lại mạo danh là dân chủ là hành vi lương thiện hay bất lương đây ?

Việc các ông lừa hàng tỉ người trên thế giới rằng phải quyết sống chết tìm ra thiên đường trên trái đất là chủ nghĩa cộng sản (một chủ nghĩa ảo tưởng không có thật) rồi giết sạch (hoặc bỏ tù) những người từ chối thiên đường lừa phỉnh đó của các ông, là lương thiện hay bất lương đây ?

Việc các ông giết oan hàng vạn người yêu nước (địa chủ yêu nước như bà Nguyễn Thị Năm” trong cải cách ruộng đất là hành vi lương thiện hay bất lương đây ?

Việc các ông bắt giam bỏ tù hàng ngót trăm văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác trong phong trào “nhân văn giai phẩm”, vu cho họ tội chống chế độ, chống đảng chống nhà nước ( theo đại tá công an Thái Kế Toại, người theo dõi hồ sơ vụ án oan khiên này của bộ công an khẳng định các văn nghệ sĩ trong nhóm “nhân văn giai phẩm” chỉ là một nhóm người muốn thay đổi phương cách sáng tác, tuyệt nhiên không chống chế độ) là hanh vi lương thiện hay bất lương thưa các ông ?

Việc các ông bắt giam bỏ tù hàng ngót trăm cán bộ cao cấp như ông Hoàng Minh Chính, sĩ quan cao cấp như tướng Lê Liêm…vu cho họ cái tội không có thật là  tội “xét lại” năm 1967 là hành vi lương thiện hay bất lương đây, thưa các ông ?

Việc các ông đã bỏ hẳn chủ nghĩa xã hội năm 1986 bằng cách xây dựng chế độ tư bản (kinh tế tự do đa thành phần- chủ nghĩa Marx nhìn chung là chủ thuyết kinh tế) sao vẫn nói dối nhân dân để xưng rằng chế độ các ông là chế độ xã hội chủ nghĩa, việc này là lương thiện hay bất lương thưa các ông ?

Việc đảng của các ông đứng trên hiến pháp, đứng ngoài hiến pháp, tự các ông khẳng định mình có quyền tuyệt đối bằng điều 4 trong cái gọi là hiến pháp, mà vẫn cứ giả vờ bắt dân bầu cử (đảng cử dân bầu), giả dối nói chế độ của các ông “của dân, do dân, vì dân” là lương thiện hay bất lương đây ?

Chúng tôi- kẻ viết bài này- có thể đặt ra hàng nghìn câu hỏi như trên với chế độ nói và làm ngược nhau của các ông; nay chỉ nêu ra bằng ấy câu hỏi nhãn tiền, mong ông (hay bà?)  Lê Võ Hoài Ân và báo Nhân Dân trả lời chúng tôi công khai trên Internet,  rằng các ông có lương thiện hay không ? Nếu các ông im lặng, lờ đi theo kiểu “Việt Minh làm thinh đồng ý” thì coi như các ông đã tự chứng tỏ mình và quan thầy của mình không có chính nghĩa, không lương thiện.  Xin cám ơn các ông …

Sài Gòn ngày 25-5-2013

© Trần Mạnh Hảo

© Đàn Chim Việt

12 Phản hồi cho “Bàn qua về sự bất lương”

 1. kimthuan trinh says:

  Khi Lê Võ Hoài Ân đặt bút viết thì đã làm chuyện bất lương rồi, khỏi nói ai cũng biết. Ta sinh ra thời buổi nhiễu nhương.Bất lương bàn luận chuyện văn chương (Bui Chí Vinh)

 2. nguyển Kỳ Lưu says:

  Bàn về Hai Chữ Bất Lương.
  Cã thế giới đến nay tôi là người tự hiểu được lòng mình xưa kia có Đức Thíc K Đức Khổng Tử.
  Tôi mới biết rỏ lương tâm là gì còn các bạn theo học thuyết vô hồn thì làm sao có linh hồn mà hiểu biết gì về Lương Tâm mà dám lý dải câu bất lương
  Kỳ Lưu

 3. Sigma says:

  Một ông nông dân bị nông trang cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở Moskva. Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên.
  - Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí Lê Nin? Ông không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?
  - !!!!!!!!!???????
  “Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì đồng chí Lê Nin sống mãi trong sự nghiệp, còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”

  • SAO NGÀN says:

   HAY

   Dân ta có khiếu khôi hài
   Nói xong liền khiến mọi người cười lăn
   Chỉ trừ đồng chí Lênin
   Nghe rồi tức tốc thét lên đập bàn !

   TRĂNG NGÀN
   (29/5/13)

 4. Teen-92 says:

  Chứng tỏ Đảng CS vẫn còn rất lo sợ bất ổn khi phải đối diện với cờ vàng ba sọc cũ của Việt Nam Cộng Hoà!

 5. Lý Chính Luận says:

  Cám ơn bác Trần Mạnh Hảo. Bài phân tích của bác thật súc tích và thấu đáo.

  Tiếc thay! Bài này ắt cũng sẽ chịu chung số phận của hằng bao nhiêu bài của biết bao nhiêu vị trước đây đã bỏ công ra viết. Viết để nói chuyện phải quấy,khuyên răn một bọn côn đồ, một bọn trộm cướp chẳng còn biết gì đến nhân luân và đạo đức. Thói cướp bóc côn đồ của bọn này nay đã thành nếp chai lì, có khuyên bảo mấy cũng chỉ như đàn gãy tai trâu, nước đổ đầu vịt! Đối với bọn này, chỉ còn một cách duy nhất là cứ lấy chày mà đập vào đầu cho đến khi chúng chết hẳn mới là được việc hơn hết! Nói năng làm gì nữa cho lôi thôi mất thì giờ với bọn này!

 6. theky says:

  Ng ày ấy có vè rằng:
  Bác Hồ rồi đến bác Tôn
  cả hai bác thich ngó l các em.

 7. Trung Kiên says:

  “Vụ án” Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên ngày càng rõ nét chứng tỏ nhà cầm quyền csvn đã cố tình xuyên tạc, vu khống và cáo buộc những người trẻ Việt Nam yêu nước!

  Hành động này đã bị ông Trần Mạnh Hảo và những nhân sĩ, trí thức, và những người Việt Nam chân chính mạnh dạn lên tiếng, và cho đó là bất lương!

  Người mà nhà nước csvn cáo buộc, cho là chủ chốt, “lãnh đạo”, xúi giục và cung cấp tiền bạc vật tư cho hai bạn trẻ này nhằm thực hiện âm mưu lật đổ chế độ, nay đã công khai lên tiếng!

  Người ấy là anh Nguyễn Thiện Thành, sau một thời gian im lặng hôm nay đã dành cho Mặc Lâm cuôc phỏng vấn đặc biệt nhằm làm sáng tỏ các cáo buộc mà tòa Long An đã áp đặt lên Nguyên Kha và Phuơng Uyên.

  TK xin phép trang chủ AnhBaSàm được post bài phỏng vấn lên đây để rộng đường dư luận!

  Người trong cuộc lên tiếng

  Mặc Lâm: Vừa qua tòa án Long An đã tuyên xử Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hai bản án rất nặng nề. Chúng tôi chú ý đến bản cáo trạng có nói rõ anh là nguời đã có đóng góp, huấn luyện, cũng như đại diện cho tổ chức “Tuổi trẻ yêu nước” tham gia vào vụ án này. Anh có điều gì chia sẻ với thính giả về các cáo buộc này?

  Nguyễn Thiện Thành: Tuổi trẻ yêu nước không phải là một tổ chức chính trị. Tuổi trẻ yêu nước là nơi quy tụ những thành phần sinh viên, ca nhạc sĩ dùng biểu ngữ tờ rơi và lời ca tiếng hát để nói lên suy nghĩ của mình về quyền con người và sự bất công trong xã hội.

  Mọi thành viên trong nhóm Tuổi trẻ yêu nước đều không phân biệt chức vụ như các tổ chức chính trị tại hải ngoại và chúng tôi không bị chi phối bởi bất cứ tổ chức chính trị nào tại hải ngoại.

  Mặc Lâm: Theo cáo trạng thì cơ quan đìêu tra đã cho rằng Tuổi trẻ yêu nước đã gửi tiền cho Nguyên Kha và Phương Uyên để mua sắm vật dụng cũng như in ấn truyền đơn… sự thật ra sao?

  Nguyễn Thiện Thành: Tôi khẳng định cá nhân tôi và nhóm Tuổi trẻ yêu nước chưa bao giờ gởi tiền về cho Uyên và Kha cũng như gia đình của các bạn ấy. Khi mới bị bắt lúc nào công an họ cũng dùng gia đình, người thân để uy hiếp mình đọc 1 biên bản nhận tội rất ấu trĩ do họ soạn ra như là nhận tiền nước ngoài, ham laptop điện thoại hay bị thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, dụ dỗ.

  Mục đích của họ chỉ là tiếp tục bôi nhọ anh em chúng tôi là vì ham tiền mới chống lại họ, bôi xấu người yêu nước để họ dùng những lời lẽ đó tiếp tục che mắt người dân, đặc biệt là tuổi trẻ ở trong nước.

  Lập trường của anh em chúng tôi là không bao giờ chấp nhận một chế độ độc tài, cai trị người dân. Một xã hội đầy rẫy bất công và tham nhũng.

  Chúng tôi hiểu được sứ mạng của người thanh niên phải làm gì, để thực hiện ước mơ gớp phần dân chủ hóa Việt Nam, anh em chúng tôi tại quốc nội phải tự học tự làm trong một xã hội bất công để kiếm tiền cho mọi hoạt động của mình.

  Chúng tôi hoàn toàn không xin xỏ ai. Hơn ai hết chúng tôi hiểu được chỉ có tự lực mới có được tự chủ.

  Mặc Lâm: Có lẽ yếu tố không kém phần quan trọng mà tòa cáo buộc cho Phương Uyên và Nguyên Kha là lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ làm biểu tượng cho việc đấu tranh, anh nghĩ sao về việc này?

  Nguyễn Thiện Thành: Khi học lịch sử chúng tôi hiểu được màu cờ vàng là màu truyên thống của dân tộc VN trong xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử và lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ có từ thời vua Thành Thái 1890 một triều đại Kháng Pháp, và vua Thành Thái bị lưu đày.

  Chúng tôi sử dụng lá cờ gần nhất trong lịch sử VN để nói lên tinh thần dân tộc bất khuất.

  Chúng tôi khẳng định, anh em chúng tôi đấu tranh không phải để khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi đấu tranh không phải vì thù hận của thế hệ đi trước, vì chúng tôi không biết chế độ VNCH xấu hay tốt thế nào.

  Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng Sản, chúng tôi bị tuyên truyền từ nhỏ bởi những câu xảo ngữ xáo rỗng nào là “đảng là cuộc sống của tôi” hay “quang vinh muôn năm” …

  Như bao thanh niên khác chúng tôi từng tin đảng, yêu đảng nhưng chính xã hội bất công tham nhũng, quyền con người bị chà đạp đã dạy cho chúng tôi biết công sản là gì.

  Chúng tôi đấu tranh chống lại chủ nghĩa ngoại lai cộng sản nêu cao tinh thần dân tộc .

  Mặc Lâm: Riêng về cáo buôc nặng nề nhất cho rằng Đinh Nguyên Kha đã mua thuốc nổ và chờ thời cơ để hành động. Anh nghĩ sao về cáo buộc nguy hiểm này?

  Nguyễn Thiện Thành: Chúng tôi là những sinh viên, văn nghệ sĩ chỉ biết dùng biểu ngữ, truyền đơn, lời ca tiếng hát để nói lên sự bất công xã hội trong một chế độ độc đảng. Chúng tôi khẳng định là không biết gì về vũ khí, bom đạn.

  Cá nhân tôi từng dán truyền đơn lên tượng bán thân ông Hồ chí Minh ở Đồng Tháp và họ đã từng vu khống tôi có âm mưu đặt bom tượng Hồ Chí Minh vào năm 2011.

  Đây không phải là lần đầu Cộng sản Việt Nam vu khống những người có tinh thần đấu tranh ôn hòa bằng một tội vô cùng khủng khiếp mà là rất nhiều nhà đấu tranh ôn hòa trong và ngoài nước cũng từng bị như vậy.

  Họ cáo buộc tôi đã gởi tài liệu hướng dẫn anh em của tôi là Đinh Nguyên Kha tội để chế tạo thuốc nổ, tôi khẳng định là là sai sự thật

  Mặc Lâm: Anh giải thích 2 ký rưỡi hóa chất mà Đinh Nhật Uy giải thích là thuốc pháo đen sự thật tác dụng phá hoại của nó như thế nào?

  Nguyễn Thiện Thành: Về 2,5 kg chất hóa học Kha mua ở chợ Kim Biên Sài gòn thì ai cũng biết chợ Kim Biên là chợ mua bán hóa chất dùng trong công nghiệp công khai. Những hóa chất đó hoàn toàn không thể nào chế tạo được thuốc nổ có sức công phá.

  Tôi đã nghe anh Đinh Nhật Uy có trình bày đây là thuốc pháo đen dùng để chế pháo xẹt trong dịp sinh nhật, cưới hỏi.

  Mục đích của họ có 2 điều: Tìm kiếm sự đồng thuận với quốc tế về những hành động đàn áp nhân quyền của họ, và ngậm máu phun người, tiếp tục tuyên truyền xảo trá với người dân trong nước chúng tôi là bọn khủng bố.

  Mặc Lâm: Cuối cùng anh có tin rằng dưới sức ép của dư luận hiện nay phiên phúc thẩm của hai bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha sắp tới sẽ có kết quả khá hơn hay không?

  Nguyễn Thiện Thành: Cái điều đó tôi không thể nào đoán đựơc. Họ tuyên án nặng như vậy chứng tỏ sự sợ hãi và nhu nhược của họ.

  Trước những bạo quyền bất công xã hội, hèn nhát trước ngoại xâm và đàn áp người dân. Họ sợ sự đồng thuận đứng cạnh bên nhau nó lớn lên thì chế độ của họ sẽ lung lay cho nên họ phải sợ hãi qua bản án này.

  Cái tội trong điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước mà họ tuyên án cho những người đấu tranh ôn hòa như vậy càng chứng tỏ họ là chế độ quân phiệt, giống như tội khi quân ở một nước quân chủ.
  ——–

  Xin bấm vào nghe trả lời phỏng vấn để biết chi tiết hơn!

  Như TK đã góp ý hôm trước với nghi vấn, nhưng hôm nay nghe anh Nguyễn Thiện Thành trả lời rằng:…” Khi mới bị bắt lúc nào công an họ cũng dùng gia đình, người thân để uy hiếp mình đọc 1 biên bản nhận tội rất ấu trĩ do họ soạn ra như là nhận tiền nước ngoài, ham laptop điện thoại hay bị thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, dụ dỗ…/…Mục đích của họ chỉ là tiếp tục bôi nhọ anh em chúng tôi là vì ham tiền mới chống lại họ, bôi xấu người yêu nước để họ dùng những lời lẽ đó tiếp tục che mắt người dân, đặc biệt là tuổi trẻ ở trong nước” cho thấy CA đã cố tình gài bẫy, hoặc vu khống bịa đặt để buộc tội, xuyên tạc, bôi xấu, và làm cho hình ảnh yêu nước của hai em Kha và Uyên méo mó trước dư luận hầu lường gạt nhân dân!

  Cám ơn anh Nguyễn Thiện Thành, RFA, và ĐCV.Info…

 8. SUỐI NGÀN says:

  CHĂM SÓC

  Người nhân luôn có tấm lòng
  Ân cần chăm sóc mọi người ta yêu
  Thế nhưng chăm sóc quá nhiều
  Đi vào tẻ mẻ lại còn gì nhân
  Gái tơ vì chửa có chồng
  Nên vùng nhạy cảm chẳng cần hỏi thăm
  Cho dù chỉ hỏi thong dong
  Dễ gì ai biết được lòng của ta
  Nhất là địa vị cao xa
  Đừng nên hạ xuống ta bà thế gian
  Của chua kia thật đa đoan
  Một lần lầm lở lại mang tiếng đời
  Nên nay đứng trước mọi người
  Cũng cần bạch hóa mọi điều năm xưa
  Bởi vì thần hóa thế gian
  Khác nào như bắc cái thang lên trời
  Thế gian đều thảy con người
  Sao ngu thần thánh Bác Hồ là sao !

  TRĂNG NGÀN
  (27/5/13)

 9. TRĂNG NGÀN says:

  HOAN HÔ TRẦN MẠNH HẢO

  Hoan nghênh Trần Mạnh Hảo
  Con người chắc như nêm
  Đã nói ra là đúng
  Chẳng khi nào nhũn mềm
  Cho dù Trần Mạnh Hảo
  Là người ở miền Nào
  Cho dù Trần Mạnh Hảo
  Là người nay ở đâu
  Cứ nghe Mạnh Hảo nói
  Đúng là người Việt Nam
  Người Việt Nam hiện giờ
  Giống như Mạnh Hảo vậy
  Chỉ yêu nước yêu nòi
  Thải đi ý thức hệ
  Giống như Nguyễn Phương Uyên
  Đinh Nguyên Kha cũng vậy
  Chống là chống ngoại xâm
  Không hề chống nhân dân
  Thế cho nên mới hỏi
  Ai Lê Võ Hoài Ân
  Lại tỏ ra lếu lếu
  Viết trên báo Nhân Dân
  Rằng Kha Uyên bất lương
  Nên mới chống Nhà nước
  khiến Mạnh Hảo tức giận
  Phải xông vào mạng ngay
  Bằng những lời tâm huyết
  Thật đáng hoan hô thay
  Nên bất kỳ ai đó
  Đều mong báo Nhân Dân
  Cùng tay Hoài Ân nọ
  Phải lên tiếng cân phân
  Phải chăng Hảo sai trái
  Hay là tay Hoài Ân
  Hay là tờ báo Đảng
  Là tờ báo Nhân Dân
  Thế nào là bất lương
  Thế nào là sai trái
  Không phải chỉ nói càn
  Khi quyền hành mình nắm
  Hoan nghênh Trần Mạnh Hảo
  Đúng là quả không oan !

  GIÓ NGÀN
  (27/5/13)

 10. SỰTHỰC LỊCH SƯ says:

  TỪ “ĐÁI” ĐẾN” GÁI ” hay là CHUYỆN BẤT LUƠNG

  Tuớng Trần Độ kể :
  ” Đến tối, ban chỉ huy sư đoàn đưa Bác ra chỗ tập hợp.Quãng đường cũng đến hai mươi phút, đường rừng phải đi hàng một kéo dài. Sắp đến nơi tập trung thì nghe tiêng Bác hô:
  “Đứng lại kéo dài.”..
  Cả đoàn dừng lại chưa hiểu vì sao thì lại nghe Bác hô tiếp:
  ” Đái!”
  Đi đường đông người lại đi hàng một dài thành đoàn như hôm đó, với sự kích thích buồn đái thường xảy ra thì việc giải quyết đi giải như vậy cũng là tổ chức cần thiết và rất hợp với điều
  mong muốn của đông người lúc đó. Lại có tiếng hô: – Đái xong. Đi. (Chuơng 9 ,HỒI KÝ,Trần Độ)

  GS Nguyễn Đăng Mạnh kể :
  ” Năm 1965, Mỹ cho không quân ra đánh phá Cầu Hàm Rồng,Thanh Hoá… Anh chị em dân quân Nam Ngạn, Hàm Rồng phối hợp cùng với pháo binh tải đạn và bắn máy bay giặc.
  Nổi lên có hai nữ dân quân được tuyên dương công trạng xuất sắc: Ngô Thị Tuyển và Nguyễn Thị Hằng.Năm ấy, tôi phụ trách một đoàn sinh viên Đại học Sư phạm Vinh ra thực tập ở trường Lam Sơn, Thanh Hoá, sơ tán ở ngoại ô thị xã. Tôi đưa mấy sinhviên văn ra gặp Nguyễn Thị Hằng ở nhà riêng. Hằng là một cô gái quê mà rất trắng trẻo, cao ráo. Cô cho xem bức hình chụp mặc quân phục trông rất đẹp đẽ,oai phong. Cô khoe vừa được ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi
  đâu cũng có một anh cảnh vệ hay công an đưa đi. Hành trình qua rất nhiều chặng. Đến mỗi chặng, anh dẫn đường lại bảo, cô chờ ở đây, người khác sẽ đưa đi tiếp. Chặng cuối cùng, anh dẫn đường nói, cô ngồi đây, Bác xuống bây giờ.
  Một lát ông Hồ tới. Ông không vội hỏi han gì về thành tích chiến đấu của Hằng. Câu hỏi đầu tiên của vị Chủ tịch nước là: “Cháu có buồn đi tiểu, Bác chỉ chỗ cho mà đi”
  Câu chuyện của Nguyễn Thị Hằng về chủ tịch Hồ Chí Minh hôm đó, tôi nhớ nhất chi tiết này. Chi tiết rất nhỏ nhưng nói rất nhiều về con người Hồ Chí Minh.( 126,127)HỒI KÝ, NGUYEN ĐANG MẠNH

  Quí vị có ai thấy trên thế giới này một vị chủ tịch nuớc nào mở mồm ăn nói như một tay bất luơng như thế không ?

Leave a Reply to SUỐI NGÀN