1 Phản hồi cho “Cây đinh và chiếc búa”

  1. hoàng says:

    Nên kèm theo chữ “đầu ba-đình” thì mới đủ câu nói.Trong cái trại “ba-đình” đó có 14-16 thằng to đầu,nhưng óc thông-minh thì không có.Chúng thích “mua-bán” để làm kế “sinh-nhai” những gì trên thế-giới không có trong danh-mục mua bán,thì chúng có….như….bán…nước “quốc-gia”,bán dân,bán chó,bán biển,bán đảo,bán tài-nguyên quốc gia.Và nhiều nhiều nữa.

    Chúng bán cả sự tư-do và quyền con người của người dân.
    Chúng bán cả liêm-sỉ,đạo-đức của một con người.

Phản hồi