|

Vai trò của World Bank trong tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho Việt Nam

I. SỰ THÀNH LẬP WORLD BANK (Ngân Hàng Thế Giới -WB):

WB có trụ sở chính tại Hoa Thịnh Đốn ( Washington, DC), được thành lập sau hội nghị Bretton Wood năm 1944 do Hoa Kỳ khởi xướng với tổng số cổ phần chủ yếu từ Hoa Kỳ nhằm một mục đích duy nhất là tài trợ phát triển kinh tế cho toàn cầu.

Nguyên nhân chủ yếu cho sự thành lập là giới chính trị gia cấp tiến của Hoa Kỳ lúc bấy giờ chủ yếu là từ đảng Dân Chủ cầm quyền của Tổng Thống Franklin Roosevelt cho rằng bất ổn về kinh tế và tài chánh là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh tàn phá và đã đến lúc toàn cầu cần có một tổ chức tài chánh ( finance institution ) vững mạnh đáp ứng cho nhu cầu trợ giúp kinh tế bình ổn an ninh trên toàn cầu

Ngoài ra , Hoa kỳ muốn có một tổ chức tài chánh finance institution để đứng ra thay mặt chính phủ Hoa Kỳ điều hành công cuộc tài trợ tái kiến thiết cho các quốc gia bị tàn phá bởi Đệ Nhị Thế Chiến . Cho nên World Bank là “bàn tay nối dài” của chính phủ Hoa Kỳ trong các kế hoạch sách lược phát triển toàn cầu của mình.

Do đó , các vị chủ tịch điều hành World Bank ĐỀU DO Tổng Thống Hoa Kỳ đích thân bổ nhiệm!

Ngày 22 tháng Ba năm 2012 , Tổng Thống Obama đã bổ nhiệm bác sĩ Jim Yong Kim làm chủ tịch của WB kế thừa vị tiền nhiện là Robert Zoellick . Bác sĩ Jim Young Kim trước nguyên là viện trưởng viện Dartmouth College

Như vậy, mọi hành động của WB đều đồng điệu với đường lối chính trị toàn cầu của Hoa Kỳ

Cho nên trong chiến lược “Nhìn Về Châu Á ” của Tổng Thống Obama , vai trò của WB đương nhiên nổi bật. Bàn về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì cần đề cập tới vai trò của World Bank trong công cuộc tái thiết kinh tế Việt Nam .

II. SÁCH LƯỢC TIẾP CẬN NỀN KINH TẾ & XÃ HỘI VIỆT NAM CỦA WB

Khác với tình huống của nước Pháp và nhiều quốc gia đang phát triển khác , Việt Nam lại là một nước Cộng Sản cho nên sách lược tiếp cận của WB không đồng điều ào ạt ở mọi mặt như đã từng thấy mà là tiếp cận theo cách thức từng bước qua thỏa hiệp.

Lý do chủ yếu là Cộng Sản Hà Nội , vốn còn nặng nề quan niệm điều hành kinh tế theo kiểu Mác Lê , tập trung quản lý , độc tài toàn trị-không muốn nhượng bộ quyền kiểm soát độc đoán của Đảng lên mọi mặt của xã hội trong đó có kinh tế. Cho nên, trong quá trình bang giao thuơng thuyết , các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ép Cộng Sản Hà Nội nhượng bộ tới đâu trong việc nới lõng quyền kiểm soát của Đảng thì WB đầu tư hỗ trợ tới đó.

Do đó , sự hiện diện của WB tại Việt Nam là hệ lụy của một quá trình thương thảo cam go, thành công lấn từng bước một của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trước sự trì trệ, ngu dốt và độc tài toàn trị cố chấp của Cộng Sản Hà Nội.

Khi bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bật đèn xanh cho sự thuơng thảo thắng lợi từng điểm một, từng ngành kinh tế một , thì World Bank tiến sâu vào điểm thành công thuơng thảo này mà đầu tư tái thiết.

Khung sườn hành động của WB tại Việt Nam có thể tóm lượt qua năm mục tiêu phù hợp với nỗ lực của Hoa Kỳ trong quá trình tái thiết và hiện đại hóa Việt Nam như sau:

1. Xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam
2. Tài trợ giáo dục cho trẻ em Việt Nam
3. Cải thiện bình đẳng giới tính về thu nhập
4. Cải Thiện y tế và nhiều mặt an sinh xã hội , trong đó có phòng chống bệnh dịch và bảo vệ môi trường
5. Tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế

Trong đó , mục tiêu thứ năm đòi hỏi nguồn tài chánh nhiều nhất và chỉ được thực thi khi có sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kỳ

III. NỖ LỰC CỦA WB TRONG VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ CHO VIỆT NAM ( mục tiêu thứ năm)

Đồng hành với chiến lược ” Nhìn Về Châu Á ” của Tổng Thống Obama , trong đó có việc tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế Việt Nam , WB gia tăng các khoản tài chánh tài trợ cho các đề án xây dựng cơ sở hạ tầng từ chính phủ của Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng. Các dự án này bao gồm điện lực, đường xá, cầu cống, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy sản suất nước ngọt, vân vân.

Thật tế , các dự án xây dựng này điều đã được thảo luận trước với Hoa Kỳ và WB trước khi chính thức loan báo.

Ngày 18 tháng 7 năm 2014 tại Hà Nội , bác sĩ Jim Young Kim, chủ tịch WB, đã loan báo một khoảng tài trợ gần 4 tỷ Mỹ kim cho ba năm 2915-2017 nhằm tài trợ các chương trình tái kiến thiết và hiện đại hóa cấu trúc hạ tầng cho Việt Nam. Tuyên bố này , một lần nữa khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế-xã hội của Việt Nam trong sách lược “Nhìn Về Châu Á ” của của Tổng Thống Obama

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2014, WB chính thức cho Cộng Sản Việt Nam vay 500 triệu Mỹ kim để xây dựng công trình tải điện dài trên 1000 cây số(km) dựa trên các thiết bị tân tiến (Smart Grid technologies) với tổng số vốn cần cho xây dựng là 731 triệu Mỹ kim. Đây được coi là một món tài trợ vô cùng lớn từ WB với sự hậu thuãn của chính phủ Hoa Kỳ ở đàng sau, chiếm gần 68.5 % tổng số vốn đầu tư.

WB đã loan báo phê chuẩn một khoản tài trợ khoảng 450 triệu Mỹ kim cho chương trình xử lý nước thải, sản suất nước sạch tại Sài Gòn trong nổ lực giúp đở , tài trợ cho hiện đại hóa – canh tân cơ sở kinh tế hạ tầng về mặt an sinh xã hội cho thành phố Sài Gòn . Tổng số vốn của chương trình này lên đến 500 triệu Mỹ kim Như vậy , Hoa Kỳ thông qua WB đã tài trợ tới 90% tổng số vốn của dự án

Vào tháng 10 năm 2009, WB đã cho Việt Nam mượn 50 triệu Mỹ kim để đầu tư cho các chương trình giáo dục nghiên cứu ở mức cử nhân và trên cử nhân. Đây cũng là lần đầu tiên WB tham dự hổ trợ vào lãnh cực này của Việt Nam

WB cũng đã loan báo tài trợ cho Việt Nam thêm 522 triệu Đô la trong bốn năm 2012-2016 để tái kiến thiết và hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng lưu vực sông Cửu Long , trong đó bao gồm cả vấn đề về điện lực.

Tổng kết tổng số nợ WB dành cho Việt Nam trong việc tái kiến thiết trong giai đoạn hiện nay:

securedownload

Biểu đồ trên cho thấy Việt Nam còn 1.6 tỷ Mỹ kim đang chờ giải ngân (disburse) cho các chương trình tái kiến thiết cơ sở hạ tầng của mình từ WB (ghi chú IBRD: International Bank for Reconstruction (tái kiến thiết) and Development (phát triển) nằm dưới quyền điều khiển của WB)

Tổng kết tổng số tiền mà WB dành cho Việt Nam trong việc tái kiến thiết:

securedownload (1)

Như vậy Việt Nam còn một khoảng tài khóa khoảng 4.3 tỷ Mỹ kim từ WB cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua chương trình IDA( International Developement Asistance ) của WB.

Sự hổ trợ liên tục từ WB cho thấy vai trò của ngân hàng Nhà Nước do Đảng Cộng Sản Việt Nam kiễm soát lần hồi phải hoạt động theo những phương thức của WB để sự trợ giúp của WB thành hiện thực và hiệu quả.

Mức độ trợ giúp không ngừng nghĩ của WB cho tái kiến thiết về cấu trúc hạ tầng kinh tế của WB tại Việt Nam sẽ khiến các nhà đầu tư tư bản tự tin hơn khi tham gia vào các dự án làm ăn tại Việt Nam đãm bảo tốc độ tăng trưởng về đầu tư ngoại quốc kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm số người thất nghiệp trong xã hội , gia tăng thu nhập bình quân quốc gia

Cho nên , mặc dù trên danh nghĩa chính thức, Hoa Kỳ chỉ là nước đầu tư đứng hàng thứ 8 sau cả Trung Quốc Nhật Bản , nhưng trên thực tế , nếu thừa nhận WB cũng là một cánh tay của Hoa Kỳ thì sẽ dễ dàng nhận ra, tại Việt Nam, Hoa Kỳ đã là người đầu tư và tái thiết kinh tế đứng hàng đầu tại Việt Nam trong âm thầm.

Dầu sao, một sự thật hiển nhiên không thể chối là chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới (World Bank-WB ) PHẢI DO Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm!

IV. VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA VỀ VAI TRÒ CỦA WB

Sau mười năm Quá Độ theo kinh tế Mác Lê cùng với những tác hại do chiến tranh để lại , Việt Nam hoàn toàn tụt hậu và đứng hàng thứ ba nghèo nhất trên thế giới vào năm 1985 . Để phát triển , cơ sở hạ tầng kinh tế của Việt Nam cần phải được hiện đại hóa càng sớm càng tốt. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi có Hoa Kỳ hợp tác đàng sau thông qua WB hay các tổ chức tài chánh khác do Hoa Kỳ thành lập như ADB(Asian Development Bank ) , IMF( International Monetary Bank ).

Không có Hoa Kỳ hậu thuẫn và tài trợ, Việt Nam không thể xóa đói , giãm nghèo và tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế nước nhà

Sự hiện diện WB còn là một biểu hiện ngầm sự cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ Việt Nam về mặt quốc phòng và môi trường. Sự bảo vệ này sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi sự ràng buộc mọi mặt đầy khiêu khích và độc đoán từ phía Trung Quốc, một quốc gia láng giềng có một nhà nước cùng chung một bản chất tàn bạo và độc đoán trong cai trị như tại Việt Nam.

Việt Nam mà bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn từ kinh tế đến chính trị thì số phận của Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ giống số phận của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam trước kia : điểu tàn cung tận.

Phải chăng thủ tướng Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng đang kiếm một con đường tháo chạy an toàn về sanh mạng và tài sản không những cho riêng ông mà cho cả toàn bộ Đảng của ông khi đang cố thuyết phục Đảng Cộng Sản hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ?

V. KẾT LUẬN

WB sẽ còn tiếp tục hiện diện tại Việt Nam lâu dài để hoàn thành sứ mạng tài trợ cho sự canh tân và phát triển. Đây là một sứ mạng đã được Hoa Kỳ đứng sau hỗ trợ và giao phó cho WB

Mối quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam ẩn chứa một quan niệm chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy Đông Nam Á thành một vùng phát triển thịnh vượng trong hòa bình và tự do -phù hợp với sách lược “Nhìn Về Châu Á” của Tổng Thống Obama .

Cho nên có quá lắm không nếu cho rằng trong “đôi mắt” của Tổng Thống Obama có trùng dương dạt dào sóng vỗ, cứ mãi nhấp nhô bồi đắp một tương lai?

© Đàn Chim Việt

—————————————
Ghi chú:

Bài viết sử dụng tư liệu của Vietnamnews.vn; Universityworldnews, Devex, Tuoitrenew.vn, Wikipedia

135 Phản hồi cho “Vai trò của World Bank trong tái kiến thiết cơ sở hạ tầng cho Việt Nam”

 1. quandannambo says:

  phú-đảng-viên
  chê người khác

  mộng du ngu dốt hèn hạ vô học ăn mày dĩ vãng
  vậy
  phu-đảng-viên nếm thữ
  món điễm tâm của ba-đình
  đễ
  lấy thêm thông minh mà viết tiếp
  chúc ngon miệng*
  *
  Cháo lú.

  Trung-ương ăn uống thật là xôm.
  Cháo lú Trung Hoa nốc đẫy mồm.
  Chống Mỷ, cõng Tàu lưng ưỡn ẹo.
  Thờ Tàu, chữi Mỷ miệng la om.
  Gả Hồ xứ Nghệ vua dơi chuột.
  Nhóm lủ Ba Đình tướng cá tôm.
  Món xúp lưởi bò ngon đáo-đễ.
  Tranh nhau húp hít, cãi om-sòm.
  Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

  • Phú Đảng Viên says:

   Làm thơ thì dỡ hơn cả thơ Đại Ngàn , chưa kể dị hợm ngắt chữ vô duyên láo lếu mà cũng bày đặt khoe mẽ kiếm chút huơng. Đúng vớ vẫn tầm phào rách việc !

  • quandannambo says:

   (trích)
   Đảng và dân
   Xả-hội chủ-nghỉa Việt Nam.
   Chũ-trương xuyên-suốt dân làm đảng ăn.
   Ðảng kia lắm miệng, nhiều răng.
   Cổ to, bụng bự đầu bằng quả cam.
   Siêng ăn nhưng lại biếng làm.
   Giõi nghề vơ-vét, dẻo hàm lu-loa.
   Bí-thư nham-hiểm, gian-tà.
   Chủ-tịch bạo-ngược, ranh ma hơn đời.
   Tham-tàn phũ bóng khắp nơi.
   Nhà nhà nơm-nớp, người người bất-an.
   Trại tù đầy ắp nổi oan.
   Pháp-trường súng nỗ đì-đoàng suốt năm.
   Nổi đau nhức buốt căm căm.
   Nguy-cơ mất nước đêm nằm mà lo.
   Giận thay, băng đảng họ Hồ.
   Buôn dân, bán nước, côn-đồ, dã-man.
   Chí Phèo Nguyển-văn-lợi

 2. Nguyễn Trọng Dân says:

  “Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về
  Cờ Vàng phất phới làng quê Vui Mừng !”

  Tình hình chính trị tại Việt Nam hiện nay là sự đầu hàng từng phần của Cộng phỉ Hà Nội. Hoa Kỳ bảo đầu hàng tới đâu thì Cộng phỉ Hà Nội đầu hàng tới đó – không có chọn lựa gì cả !

  Tại sao Hoa Kỳ không chịu cho Cộng Phỉ đầu hàng ngay mà lại đầu hàng từng phần là vì nếu Cộng phỉ đầu hàng ngay thì Hoa Kỳ KHÔNG KỊP thực hiện được kế hoạch phát triển cho Việt Nam từ kinh tế đến con người từ cơ sở hạ tầng đến thuợng tầng cũng như KHÔNG KỊP dàn xếp thõa đáng cho số phận sau cùng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

  Việt Nam Cộng Hòa đương nhiên sẽ trở lại Việt Nam vì chính thể này chưa bao bị chết trước PHÁP LÝ , chưa bao giờ bị xói mòn những giá trị Dân Tộc tính , kể cả Dân Chủ- Dân Quyền mà chính thể chính trị này cưu mang.

  Đều quan trọng hơn hết , Việt Nam Cộng Hòa trở lại Việt Nam vì càng ngày , càng có thêm nhiều người Việt Nam sẳn sàng hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa hơn bất cứ một lời kêu gọi chính trị nào khác !

  Tất cả chúng ta điều là công dân Việt Nam Cộng Hòa !

  Ki’nh

  Merci DCV

  • Phú Đảng Viên says:

   Thì ra cái anh chàng ca bài ca VNCH này được đàn chim Việt bảo vệ , không cho đăng phản hồi của Phú tôi chỉ trich sự hoang tưởng ngu dốt của anh chàng này . Phú tôi viết phản hồi không chưởi thề từ nào cả , câu nào cả với tấm lòng tôn trong công chúng vô bờ bến thì không được đăng còn thơ chười thề viết cả nguyên chử , chẳng cần tế nhị gì cả thì được đăng (???) đó là chưa kể phản hồi chát chúa của y…. Ôi thôi , như vậy thì đủ hiểu tên nguyễn trọng đần này là “con cưng” của đàn chim Việt . Có cưng cỡ nào chăng nữa thì tên trọng đần , dù ca có hay đi chăng nữa vẫn không thoat khỏi một thực tiễn đau lòng là sự thật phơi bày cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa đất nước đến ổn định và phát triển , Bài diễn văn mới đây của ông đại sứ Hoa Kỳ thể hiện sự hồ hởi khi nhận ra đứng song hành theo đường lối ngoại giao của Đảng CS Việt Nam , Hoa Kỳ sẽ thấy được một Đông Nam Á hòa binh và thịnh vượng nhưng mà tên trọng đần kiến thức đâu mà hiểu nỗi y’ nghĩa của bài diễn văn này !

   • Tien Ngu says:

    Nghe em cò mồi Cộng láo này tiếp tục tự bơm tự sướng mà…chán mớ đời…

    Theo các nạn nhân cs, khi chiếm được Saigon, lũ Cộng chê…đủ thứ…
    Ra cái vẽ chỉ có chúng là num bờ oanh, cái gì không cs đều nà num bờ then cả.

    Văn hoá đồi truỵ.
    Phồn vinh…giả tạo
    Văn nghệ sĩ miền Nam đều là…bồi bút

    Vân vân và vân vân…

    Tiếng sáo Nguyễn đình Nghĩa bị Cộng chê…phi lao động, bắt phải…lao đông là vinh quang
    Thỗi sáo là….trây lười, phãn động
    Võ thế Hào bị cò mồi hỏi một câu: “anh dạy toán, thế anh có biết định đề…Ơ cờ lít nà gì không?”
    Võ thế Hào đành…ú a ú ớ, ngọng…

    Y hệt như ngày nay cò mồi Phú khoe đảng và ta cò mồi, ngôn ra, các em phãn động chớ mà có…ăn mày dĩ vãng,
    Tất cả hãy nghe lời cò mồi Phú, quay ngược lại mà…ăn mày đảng Cộng mới được…nên người.. Không thôi, Phú cò mồi sẽ phun phân cho các em…bị thúi đến chết mới thôi

   • Phú Đảng Viên says:

    Đúng..đúng..đúng

    Bà con cứ nghe lời anh chàng Ngu dốt học …kể chuyện cổ tích không bằng chứng để quên đi thực tại buồn đau cho những ai theo em Ngu ăn mày dĩ vãng. Em Ngu cứ ca bài ca…..”nghèo” , “em làm cò mồi cho bọn ăn mày dĩ vãng đâu được gì ” … ngoại trừ… thõa mãn niềm đau…quá khứ… Thôi đi em , thân làm me Mỹ , bị đá đít đau bỏ bu , viết lách chưởi càng lòi…Ngu lòi dốt cho đỡ đau cho hả tữc mà cứ làm bộ giả vờ “em làm cò mồi cho bọn ăn mày dĩ vãng được tích sự gì?”. Láo quá em !

    “Em” Ngu không chừng… là tác giả bài viết này … , láo bỏ bu…Hoa Kỳ đang cần Đảng Cộng Sản Việt Nam để cùng chung gánh vác trách nhiệm hòa bình , ổn định và phát triển cho vùng Đông Nam Á , thế mà em tú hoa cò mồi hay là em Ngu quen thói me Mỹ nịnh Mỹ…lại viết là :

    “Cho nên có quá lắm không nếu cho rằng trong “đôi mắt” của Tổng Thống Obama có trùng dương dạt dào sóng vỗ, cứ mãi nhấp nhô bồi đắp một tương lai? ”

    VNCH cò mồi ăn mày dĩ vãng mấy em nịnh Mỹ quá vậy em …ngu ,bị đá đít rồi mà vẫn nịnh tới chết , không biết ngượng sao em?

    Anh cũng đã từng trích dẫn kĩ lưỡng lời viết của gs London , cũng như đưa ra bang chứng người that việc that là ông Nguyễn Cao Kỳ khi nhận định về sự sa’ng suốt trong lãnh đạo của ĐCSVN , em chừng nào mới bỏ thói cò mồi ăn mày dĩ vãng đi hở em? Chẳng lẽ nào tép riu như em có tư duy cao hơn Nguyễn Cao Kỳ hay gs London hả em? Em thấy anh Phú dạy em có phải phép không vậy em …ngu ?!

 3. DâM TiêN says:

  TÀI NÃNH ĐẠO. ..của Đoảng ta…hê hê…thế chó nào, chui ngay
  vô cái thòng lọng Tư Bản Mỹ nó chăng ra… Vòng kim cô đấy!

  Ngậm miệng ăn tiền chưa xong, còn hí hửng nhà quế thế, Phú?

  Nè Phú, biết mình đi, lấy lại cái tên Phú Công Dân, Phú Nhân
  dân …nghe ra còn lọt tai…;em phang ngay cái ” Phú Đoảng viến”
  nghe ghê tởm quá đi… Mặt mo à em ? Trứ mấy thằng nhớn,
  chúng vây vo là ” đảng” thì may ra…nhóc Phú mà ”’đoảng viên”
  một cái, nghe hề không tả được, khủng! thúi um làng Bân hà.

  • Phú Đảng Viên says:

   Chính Nguyễn Cao Kỳ , khi phỏng vấn cũng thừa nhân khả năng lãnh đạo của Đảng ( Có thể coi trên Youtube ) , cho rằng Đảng đã thành công để thong nhất đất nước ,cho nên nay phải hợp sức đồng lòng mà giúp đất nước. Một thằng Láo Đĩ mang thân phận làm Đĩ cho Mỹ bị Mỹ đá đít lại cả ngày cứ hoang tưởng , lên giọng tự sướng bơm lên là …” anh hùng Xuân Lộc ” quá trời láo- hổn….mới phải tự soi tự xét lại cái bệnh tâm thần của mình , hội chứng do ăn mày dĩ vãng quá lâu.! Như tôi đã từng lí giải chi tiết – nay lập lại lần nữa là Hoa Kỳ cũng như ngân Hàng Thế Giới tiến vào Việt Nam là hoàn toàn tin tưởng vào nổ lực không ngừng nghĩ cho ổn định hòa bình và phát triển của Đảng CS VN cho Việt Nam cũng như cho toàn vùng Đông Nam Á . VNCH chỉ là một dĩ vãng cho những thằng vô học và bị bệnh tâm than như Láo Đĩ Dâm ,hay trọng đần , chieu duong bam viu mà thôi …. riêng tên trọng đần , có mài dao sùi bọt mép cũng chả làm dược gì !

   • nguyễn tiến sĩ says:

    Lão hèn và đễu cáng này đả nỗi tiếng với người Việt trong và ngoài nước,mày còn trích dẫn lời của lão ấy thì có mấy ai mà nghe ?
    Đã mất nhiều thì giờ để giãng dạy cho thằng Phú đãng viên teo não này hiễu nhưng nó vẫn không chịu thông , thôi thì cố gắng thêm lần nữa vậy :

    CS Bắc việt chiếm miền Nam là đánh cho CS quốc tế :Liên xô ,Trung quốc , Đông đức , Ba lan ,Tiệp khắc,Cu ba , Bắc Triêu tiên …. Sau khi chiếm được Miền Nam VN ,Cam bốt và Lào ,chúng sẽ tấn công Thái Lan … và tiến tới nhuộm đỏ vùng Đông nam á . Nhưng sau năm 1975,bọn CS quốc tế có những mâu thuẫn lẫn nhau ,việc nhuộm đõ ĐNA không thành và Trung quốc đả dạy cho CSVN một bài học để đời khiến bọn CS đàn em đang huênh hoang đánh thắng tên đế quốc Mỷ phải hồn phi phách tán ,quỳ luỵ đại ca Tàu cho đến tận hôm nay !

    Bọn CS Bắc việt được sự viện trợ ồ ạt về vũ khí ,quân trang quân dụng ,lương thực ,y tế … bọn chúng chỉ cần địt để đẻ ra cho nhiều người để sau này cầm súng thực hiện theo mệnh lênh của bọn CS quốc tế .
    Miền Nam được sự trợ giúp của Hoa kỳ và thế giới tự do nhưng vấn đề khũng hoãng kinh tế thế giới đả khiến HK phải chùng bước ,bọn CSQT vẫn tiếp tục tấn công miền Nam và chúng đả thành công .

    Tóm lại cuộc chiến Nam Bắc VN là một cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa chũ nghĩa CS hoang tưỡng và chũ nghĩa Tư bãn dân chủ . Hoàn toàn không phải là một cuộc chiến tranh giãi phóng dân tộc khõi áp bức của đế quốc Mỹ như bọn CS thường tuyên truyền .

    Mày là đãng viên thì chỉ biết đọc sách báo đãng tuyên truyền một chiều ,nếu mày còn một tí não còn nguyên vẹn thì hy vọng mày có thể hiễu được những điều trên đây !

   • Chiêu Dương says:

    Hoa Kỳ cũng như ngân Hàng Thế Giới tiến vào Việt Nam là hoàn toàn tin tưởng vào nổ lực không ngừng nghĩ cho ổn định hòa bình và phát triển của Đảng CS VN cho Việt Nam.

    Với thằng cu Phú này, người Mỹ đã khá thành công trong việc cho đám cò mồi cọng sản VN ăn kẹo “mút”. Ha…ha…ha…Hoa kỳ tiến vào Việt Nam là hoàn toàn tin tưởng vào phát triển của Đảng CS VN ! ? Thằng cu Phú này ắt là phải được sinh sau 1973, không biết ở Mỹ có hơn 50 ngàn gia đình tử sỉ có thân nhân bỏ mạng trên mảnh đất VN vì bom đạn của CSVN, cu Phú lại càng không biết ở Mỹ có hơn 500 ngàn gia đình có thân nhân là chiến binh hoặc cựu chiến binh đã từng chiến đấu chống cọng sản VN ngay trên đất VN. Mỹ tiếp cận VN là vì địa chính trị và cũng là đòn nhập nội trong vỏ thuật đó Phú à.

    Nếu cu Phú lớn tuổi hơn con số 50, vậy thì cu Phú đúng là đứa con nít trong cái xác già. Sách vở giáo khoa, tuyên truyền chính trị tại VN hiện nay vẫn tru tréo “đế cuốc Mỹ”, vậy mà Mỹ ngu quá, lại muối mặt nhục nhã tiến vào VN để CSVN phát triển ! ? Mỹ ngu hay cu Phú ngu vậy cà. Chắc chắn chỉ có Phú ngu chứ Mỹ ngu thì làm gì nó có tiền để vứt vào VN.

    Thằng bạn tớ đã nói rất đúng. Nó khá có lý khi đoán chừng rằng ông bà bố mẹ thằng cu Phú này ục nhau theo model chồm nhau như trâu bò lợn, vì thế thằng cu Phú lúc mới sinh có xương cụt dài hơn người bình thường. Sách vở nói vốn dỉ xương cụt ngắn đi là sự tiến hóa từ khỉ thành người. Thằng cu Phú này lại thoái hóa quá mạnh, từ người thành khỉ rồi trở lại nguyên dạng cái loài mà ông bà bố mẹ nó ục nhau.

    Cu Phú càng hô khẩu hiệu thì càng không thể nào dấu được cái đuôi trâu bò đang ngoe nguẩy sau lưng. Đi tìm chuồng mà giải quyết cái đuôi súc vật đã Phú à, rồi vào đây nói tiếp.

   • Chiêu Dương says:

    Này cu Phú, xem kỷ New York Times viết đây nè, bài báo nóng hổi vừa thổi vừa xem, đăng ngày 05/03/2015 :

    “The United States will spend some $10 million on UXO efforts this year, part of a diplomatic offensive on a former enemy that includes health and education programs, a soft power campaign for a new Asian alliance to offset China’s regional influence.”

    Cái đuôi Phú chưa đứt được thì có lẻ không dịch nổi câu văn trên. Tớ dịch giùm cho nhé :

    “Hoa Kỳ sẽ dành 10 triệu đô la cho các nỗ lực phá hủy những vật liệu chưa nổ trong năm nay, một phần của một cuộc tấn công ngoại giao vào một kẻ thù cũ bao gồm các chương trình y tế và giáo dục, một chiến dịch sức mạnh mềm cho một liên minh mới của châu Á để bù lại ảnh hưởng khu vực của Trung Quốc.”

    http://www.nytimes.com/reuters/2015/03/05/world/asia/05reuters-vietnam-usa-uxo.html

   • Phú Đảng Viên says:

    Chiêu Dương, bằng một giọng điệu vô lễ mất dạy thuờng thấy của nên văn hóa VNCH , cố gắng phủ nhận sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cũng bằng vô vọng bởi vì câu văn trên trích từ NY Time cũng chỉ là cách nói khéo chữa then trong quan niệm của người dân Hoa Kỳ khi phải thực hiện những trách nhiệm xin lỗi và bồi thuờng những hậu quả tàn bạo mà người Mỹ đã gây ra trên đất nước Việt Nam. Sự vũng chãi và ổn định về chính trị của Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã làm cho chính phủ Hoa Kỳ không còn cách nào khác là phải thừa nhận và xúc tiến những hành động bồi thuờng này. Nếu Việt Nam bất ổn thì Hoa Kỳ đã ăn quyt và lờ đi trách nhiệm của họ luôn rồi ! Chính sự vững vàng về lãnh đạo trong đường lối đối ngoại của Đảng đã khóa chặt mọi toan tính dơ bẫn của Hoa Kỳ qua mấy đời tổng thống từ Reagan cho đến Clintion và buộc họ phải đối thoại với Việt Nam để đãm bảo ổn định thịnh vượng chung cho Đông Nam Á. Nổ lực cho hòa bình và phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho Đông Nam Á sau cùng đã có kết quả tốt. Cho nên mọi ngụy biện của bọn ăn mày dĩ vãng như Láo Đĩ Dâm , trọng đần, Tiên Ngu vô học , Nguyễn Tiến Sĩ mất dạy , Áutin Phạm hỗn hào điều không che dấu nổi thực tế bày ra trước mắt và đã được không những Nguyẽn Cao KỲ mà cả gs J London thừa nhận như đã trich trước đây . Riêng về ông Nguyễn Cao Kỳ , để một người như ông mà phải thừa nhận sự sáng suốt trong lãnh đạo của Đảng thì cũng đã thấy rõ thực tiển đã quá rõ không còn đường chối cãi hay quanh co. Nổ lực bịp bợm công luận của tên tú hoa và đàn chim Việt cuối cùng sẽ thất bại ê chề mà thôi cho dù xua một bày lâu la khản cổ kêu gào tranh cãi

   • Austin Pham says:

    Phú ơi, anh cảm thấy đuối lý với em rồi. Thế anh có thể nhờ bu của em hộ…lý cho anh trên diễn đàn được không? hay là anh phải đợi các chú bác bên mặt trận xử…lý xong Phú mẫu?

   • Chiêu Dương says:

    @ Phú,“câu văn trên trích từ NY Time cũng chỉ là cách nói khéo chữa thẹn trong quan niệm của người dân Hoa Kỳ khi phải thực hiện những trách nhiệm xin lỗi và bồi thuờng những hậu quả tàn bạo mà người Mỹ đã gây ra trên đất nước Việt Nam”

    Đúng nà nối lói chuyện của những “con cóc trong hang”. Có lúc nào xem phim cao bồi Téch-Xịt chưa hả Phú. Truyền thống người Mỹ chỉ “sorry” kẻ thù củ sau khi họ đã móc một cú quai hàm tá hỏa vào cằm địch thủ và kẻ thù củ nằm sóng soài bất động dưới đất, Phú à.

    Thật tiếc cho thầy u Phú ăn cái gì mà đẻ ra thằng con “ngu quá nợn”.

 4. quandannambo says:

  phú-đảng-viên
  nhắc đến
  chuyện làm đĩ cho nước ngoài
  đây là
  món ăn chơi của xóm ba đình
  chúc ngon miệng*
  *
  (trích)
  Ả điếm Ba Đình.
  Ba Đình mới rữa, đang lau.
  Vội-vàng ra tiếp khách Tàu sang chơi.
  Nhác trông chẵng phãi mặt người.
  Mỏm dơi, tai chuột, mắt lồi, răng hô.
  Rằng: Ta là xếp gả Hồ.
  Các ngươi phục-vụ phãi cho đàng-hoàng.
  Khôn hồn thì dẹp lể tang.
  Mau bày rượu thịt, long sàng cho ta.
  Bản Vương đã chán đàn-bà.
  Hãy đưa gái nhí cho ta giãi sầu.
  Chọng Nú nó ỡ nơi đâu.
  Tắm rữa sạch-sẽ ra hầu bản Vương.
  Bản Vương là Lý Khắc Cường.
  Thế thiên hành…lạc, trên đường công-du.
  Ba Đình là đứa gái ngu.
  Đễ ta thịt nó cho bu nó mừng.
  Nó rên tưng, tứng, từng, tưng.
  Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

 5. Chiêu Dương says:

  @ Phú đoản viên say 02/03/2015 at 10:19.

  Phú hô : “Cho nên dù làm đĩ cho Mỹ hết thời bị đá đít như Dâm – Láo Đĩ , hay mộng du hèn hạ như trọng đần , hay dốt ngu như chiêu dương …”. He…he…Tớ dốt thật đấy, nhưng chắc chắn là thông hơn Phú nhiều.

  Tớ lặp lại tại đây các câu hỏi của tớ đã hỏi Phú đoản viên tại còm 27/02 /2015 at 08:09

  _”Cương quyết ổn định chính trị” hay là nhục nhã muối mặt không dám cạnh tranh chính trị với bất kỳ phe phái nào, ô đoản(g) viên nghe rỏ, trả lời ?
  _Tư liệu nào dẩn chứng WB đầu tư trợ giúp VN do tin vào ổn định chính trị tại VN ?
  _ Ở VN, liệu nhà nước sở tại có tịch thu hay quỵt hết số vốn đầu tư của WB hay không ? CSVN có dám gây chiến với Mỹ không, hả ông đoản viên Phú ?

  Phú ngu lâu trả lời trớt huớt tại 02/03/2015 at 10:16

  Có nói ngã nói nghiêng , Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại trên quyền lực , đi từ hết thắng lợi này qua thắng lợi khác….dù trải bao thử thách ngặt nghèo nhất của lịch sử . Khả năng lãnh đạo chính trị của Đảng là quá rỏ , chỉ có những ai hoặc mộng du , hoặc….tâm thần…. mới không thấy! Quay trở lại bài chủ , tôi khẳng định Ngân Hàng Thế Giới tiến vào Việt Nam vì tin tưởng vào nổ lực và khả năng lãnh đạo đất nước của Đảng CSVN. Tôi hỏi ông , có ai lại đi giao tiền cho kẻ mà mình không tin tưởng không?

  Phú đoản viên hảy banh cái tai lừa của Phú nghe dốt ngu như chiêu dương tớ trả lời câu hỏi của Phú mà tớ vừa bôi đậm.

  Phú đoản viên hảy trả lời các câu hỏi tớ đã viết và vừa lặp lại ở trên thì sẽ có câu trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của Phú. Trên đời này không có chuyện A giao tiền cho B thì chắc chắn A đã tin tưởng B. Chẵng lẻ Phú ngu ngốc đến độ cho rằng các ngân hàng cho thiên hạ vay chỉ toàn là “tín chấp” ? Các khế ước ràng buộc giửa 2 bên vay và nợ có nhiều loại. Trình độ học hành kinh tế đến đâu mà ngu vậy Phú ? WB không thể ngu như Phú, không thể tin tưởng đám xảo quyệt đã được quá khứ minh chứng của lủ CSVN, thế nhưng họ vẫn giao tiền cho chúng. Vì sao ? Vì WB biết rỏ CSVN không dám tịch thu hay quỵt hết số vốn đầu tư của WB. Tớ lặp lại “CSVN có dám gây chiến với Mỹ không, hả ông đoản viên Phú ?”. Mục tiêu của WB thì đã có Tú Hoa, tác giả bài chủ nói rồi và tớ cũng đã nói rỏ rồi.

  Phú hảy trả lời rỏ ràng các câu hỏi của tớ đã viết trong còm 27/02 /2015 at 08:09. Tránh né trả lời các câu hỏi đó thì Phú nên để tay chùi đít cho cấp trên của Phú thì hơn, chớ mày mò vào đây gỏ lung tung mà ông bà ông vải của Phú “hách xì”, Phú nhóe.

 6. Thẳng Ruột Ngựa says:

  Nghe cuôc hội luận bàn tròn trực tuyến của BBC hôm 27/2/2015 nói về vụ án “xét lại chống đảng” của mấy chục năm trước, tôi không đồng ý với những phân giải của các cụ diễn giả.

  Tại sao Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh là những thành phần “công nông” (vô học) lại có thể uy hiếp được cả một giới “trí thức” như Đại tướng Võ Nguyễn Giáp và nhiều sĩ quan dưới quyền của ông dễ dàng như thế?

  Theo tôi, đây là một cuộc thanh trừng do TQ chỉ đạo. Tướng Giáp là một tên “ngu trung” của đảng nên đã thoát chết.

  Vụ án Sáu Sứ thêm một lần nữa tưóng Giáp bị TQ sát hạch (đục nách) để thử lòng trung thành của ông đối đảng CSVN và ông đã phải lên tiếng minh oan dữ dội để chứng tỏ “lòng ngu trung” của mình, qua đó, TQ để cho ông làm tướng bù nhìn và làm vật trang trí cho đảng mà thôi!

  http://danlambaovn.blogspot.ch/2015/03/tuong-giap-bo-roi-ong-chi-vi-so-bi-nan.html

  Trả lời câu hỏi vì sao trong suốt cuộc đời, đại tướng Võ Nguyên Giáp không lên tiếng bảo vệ cho những anh em, thuộc cấp gặp nạn trong vụ án ‘xét lại chống đảng’, cựu đại tá Bùi Tín tiết lộ một thông tin đáng chú ý:

  Năm 1977, tôi có tham gia phái đoàn chính thức do tướng Giáp cầm đầu đi cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa. Có mấy ngày nghỉ ở Sochi, tôi lợi dụng lúc vui vẻ để hỏi một câu: Tại sao khi những anh em dưới quyền bị nạn vụ ‘xét lại’ mà ông không lên tiếng? Ông ấy im một lúc rất lâu, rồi ông mới nói một câu thế này: Mình mà lên tiếng thì mình cũng bị nạn như các cậu đó“.

  Chú thích của ông Bùi Tín ‘Các cậu đó’ tức là Lê Minh Nghĩa, Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên… với một loạt hơn 40 người.”
  Vậy là đã rõ, vị tướng được coi là ‘huyền thoại’ của quân đội nhân dân VN không dám lên tiếng bảo vệ cho các đồng chí thân cận vì sợ ‘bị nạn’. Ngay cả khi giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng, chính đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng trở thành nạn nhân của chính sách gieo rắc sự sợ hãi trong chế độ cộng sản, một chế độ do chính ông ta góp phần dựng nên
  “.

  Cho dù các cụ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, TS Cù Huy Hà Vũ và nhà báo Trần Kiến Đức muốn nói gì thì nói. Nhưng với tôi thì đây rõ ràng là vụ án do TQ đứng sau lưng để thanh trừng những ai thân Nga, không theo TQ!

  Nhiều sĩ quan dưới trướng bị hại một cách hết bí mật và mơ hồ, nhưng tướng Giáp đã không dám hé miệng tìm hiểu, chứng tỏ Võ Nguyễn Giáp chỉ là một tên “trí ngủ” (không phải là trí thức), tên “ngu trung của đảng” và là một tướng “hèn”?

 7. Austin Pham says:

  Ông bà nào có thấy thằng Phú đảng viên ở đâu thì kêu nó xuống Long An gấp. Tui mới coi youtube thấy mẹ nó bị dân đ..ụ nhiều lần quá mà công an chỉ đứng nhìn không hà. Tội nghiệp, chắc má nó hồi trước làm hộ …lý quen rồi nên nó hổng có…ke. Đảng gì mà bị dân trong nước chửi thiếu điều world…banh luôn!
  Rát dữ nha!

 8. Phú Đảng Viên says:

  VNCH của Láo Đĩ -có nick là Dâm , quen sủa gâu gâu cho Mỹ nên chả biết ứng xử ra sao để mà tồn tại khi bị Mỹ đá đít trong khi Đảng Cộng Sản Việt Nam dù tình huống ngặt nghèo cở nào , dù là Xô-Trung bất hòa , dù là đối chọi trực diện với Mỹ , Trung …dù Liên Xô sụp đổ , Đảng vẫn biến chuyễn vận dụng tình thế mà tồn tại , ổn định và phát triển cho tới ngày nay . Thiệt là nức cười ngu ngốc , mang thân phận một kẻ chiến bại mà cứ cả ngày lên mặt dạy đời dạ khôn người chiến thắng sau khi qua bao thử thách ngặt nghèo. Đúng là vừa mộng du , vừa láo lếu!

  Như tôi đã khẳng định , Hoa Kỳ bắt tay ngoại giao với Việt Nam vì tin tưởng vào nổ lực không ngừng nghĩ của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho hòa bình , ổn định của Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Nổ lực đó thể hiện sự sáng suốt và khả năng lãnh đạo của Đảng trong lãnh vực đối ngoại cũng như các chính sách đối nội dành cho Việt Nam. Ngay cả anh chàng Jonathan London cũng phải buộc miệng thừa nhận là :

  “Chiến lược đối phó với những căng thẳng trên biển Ðông của Việt Nam gây ấn tượng khá tốt đối với thế giới. Thế giới không chỉ nhìn thấy những nỗ lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo quốc gia của Việt Nam mà còn hiểu được những nguyên tắc của Việt Nam đối với những tranh chấp trên biển. ”

  Jonathan London còn tiếp :

  “…. Ðối với những vấn đề liên quan đến biển Ðông, những người bạn đáng tin cậy chính là những người bạn chấp nhận những nguyên tắc cốt yếu, bao gồm vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết những tranh chấp một cách HÒA BÌNH. Việc Việt Nam đang kết hợp công khai với những nước này trong việc tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề biển Ðông LÀ MỘT THÀNH TÍCH LỚN cho Việt Nam.”

  Cho nên dù làm đĩ cho Mỹ hết thời bị đá đít như Dâm – Láo Đĩ , hay mộng du hèn hạ như trọng đần , hay dốt ngu như chiêu dương …., cho dù có cãi chày cãi cối thì cũng không thể lấp liếm được sự thật phơi bày ra trước mắt- Không có Đảng Cộng Sản Việt Nam , sẽ không có thống nhất ổn định phát triển cho Việt Nam cũng như không có hòa bình lâu dài cho Đông Nam Á

  • Tien Ngu says:

   Tội nghiệp…

   Em cò mồi này đúng là… khùng.

   Tự bơm, tự sướng…tỉnh rụi…

   Có ai tin cái chuyện cò mồi của Cộng láo…khẳng định không?

   Cộng hát…xã hội của chúng người không bốc lột người…
   Làm theo lao động, hưỡng theo nhu cầu
   Cán bộ là đầy tớ của nhân dân…

   Vân vân và vân vân…

   Thực tế thì sao? Em cò mồi này chắc mẫm rằng dân ngu VN chưa thấy ngai vàng của Nông đức Mạnh và cặp ngà voi…hoành tráng của Lê khả Phiêu…

   Bán cái ghế của Nông hay cái ngà voi của Phiêu, chắc xây được vài cái cầu qua sông cho cô giáo đi dạy khỏi phải…chui vô bọc mà qua sông đi dạy.

   • Phú Đảng Viên says:

    Dốt quá , vốn vô học từ nhỏ , đuối lí nên kiếm đường bơi móc ngã khác cho có nói phải không ? Llàm cò mồi cho bọn ăn mày dĩ vãng khó nhễ !

   • Tien Ngu says:

    Hỡi ơi, mềnh thương, thật tình khuyên nó. Nó cứ nà nhấm con mắt hí, ngậm phân phun mềnh…

    Cò mồi Cộng láo à, anh Ngu đi mần cò mồi cho bọn…ăn mày dĩ vãng, thì được cái gì?
    Em đi mần cò mồi cho Cộng láo, còn được chúng lên lương, lên…phó phóng, biết đâu sẽ học được cái đường sắm….ngai vàng khoe lối xóm như Nông đức Mạnh …

    Những cái khoe tự sướng của em, các cò mồi trước đây cũng đã…khoe om sòm rồi. Có đứa còn nổ hơn em cả tỉ lần. Em chỉ là loại cò mồi…lập đi lập lại.

    Ngu và…dốt như anh còn nhìn ra, hà huống gì thiên hạ trên diễn đàn?

    cái điệu này anh Ngu phải cố tìm cách dựng đầu Hồ chí Minh dậy, dọng vô mặt hắn vài cái cho vừa cái tội,

    Chính vì mày mà dân tao thành…mất dạy, tổ quoc61 của tao lệ thuộc…Tàu phú….

  • DâM TiêN says:

   Trung sĩ Dâm TiêN ta hạ cố chả nhời Phú Lông, là vô tình nâng cấp
   Phú Lông lên một bậc, về khoe đồng chí Đại sứ Buôn Lậu,” Ôi ,em
   thống khoái, chẳng ngờ vô “ Let “ được…cãi nhau tay đôi với Ngài
   DâM, vị anh hùng Xuân lộc đã đánh tan tành cái E.95-B của ta ấy…

   Thầy Tiên vì thương cảm, thì thầm vài nhời cùng Phú Lông, may ra
   tới giờ 25 sẽ ngẩn tò te mà hiểu ra. Giớ 25 là chi vậy : Là giờ mà
   nội bộ Cs Nam/Bắc sẽ thịt nhau không còn manh giáp ! ( cái vụ tham
   nhũng tuy gớm ghiếc kinh hoàng, nhưng không bằng Nam Bắc phân
   tranh…— Bấy giờ Thầy nói thêm vế cái việc Phú Lông…bưng bô
   khen Tư Bản Mỹ…tin tưởng nới lãnh đạo của Cộng Sản mà bang
   giao ? — Ố là là ! Tư Bản đi nuôi béo cộng phỉ mà làm cái gì nhẩy?

   Thầy nhắc cho trò Phú Lông nghe biết, trong Thông báo ban cho CS
   VN bang giao, Tổng thống Bill Clinton tuyên bố dứt khoát,” Sự tiếp
   xúc với Hoa Kỳ sẽ giúp VN (CS) đi theo con đường mà Liên Sô và
   Đông Âu mới đi qua.” Gần đây, TT Bush và Ngoại trưởng Hillary
   Clinton đã minh định, “ CSVN sẽ thay đổi ngay từ nội bộ của họ !”

   Phú Lông à, bi giờ PL còn ê a ngắc ngư khoe cái “ tài Nãnh Đạo theo
   đường lới Mỹ” chưa ? Tại sao không theo Liên Sô, Trung Cộng, mà\
   lại theo…Mỹ Tư Bản, khi còn đeo tong teng cái đuôi con nòng nọc?
   Thầy DâM chưa nói vội về sụ phục hưng Cộng Hòa, nhưng Thầy
   Dâm và hầu như toàn thể đồng bào VN khắp nơi, và chính ngay bản
   thân số đông đảng viên CS, đều tín rằng, Ngày Tàn CSVN đã tới gần
   ( Phú Lông..đang ở Mỹ hả ? Coi chừng mấy cái accounts và Balances
   sẽ không thoát khỏi con mắt diều hâu của Inter-Pol, nhá nhá.( Thầy ))

   • Phú Đảng Viên says:

    Ăn mày dĩ vãng mãi đâm ra bị bệnh tâm thần phải không? ” Anh hùng Xuân Lộc ” ….. Bơm cao thế- sướng nhễ ! Xưa Đức Quốc Xã đuổi Staline chạy dài mà sao cùng , Adoft Hitler phải tự sát , sự nghiệp tiêu tan. Hán Cao Tổ bị thua tới 72 trận cho Hạng Võ mà rồi sự nghiệp nhà Hán kéo dài tới mấ tram năm. Nay VNCH chó đẻ– à không Mẽo đẻ ….của Láo Đĩ nay còn đâu…? Trong khi đó , Đảng Cộng Sản lãnh đạo sáng suốt , vận dụng tình thế , dẫu Xo- Trung có bất hòa cũng tồn tại , dẫu Trung gâ hấn cũng tồn tại , thậm chí Liên Xô sụp đổ cũng tồn tại…Vậy thì khả năng lãnh đạo của Đảngg đã quá rỏ. Tôi hỏi ông , Ngân Hàng Thế Giới nếu không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì giao tiền hay sao? Điên à? Tên trọng đần làm thơ lồ… đâu rồi , sao lại để thằng tâm thân Dâm Láo đĩ chống gậy ra đường mộng du lang thang ngu dốt thế !

   • Thầy DâM dậy Fú says:

    Ủa, Cộng Phỉ an nam do chó Liên Sô đẻ, nay còn đâu?

    Nè, Cộng Khỉ an nam do chó Tàu Ô đẻ, nay còn không?

    Về VNCH, ta chưa nói sẽ hung phục hay không. Nhưng
    Cộng Phỉ mà làm cu li cho Tư Bản, thì sao đây ? Chẳng
    lẽ Tư Bản nó nuôi song Cộng Khỉ, mà cộng phỉ không là

    ….theo gót CỘNG HÒA hay sao. Ván bài đang diễn, em.

  • nguyễn tiến sĩ says:

   VNCH thua trận nhưng thua trong danh dự vì họ có chính nghĩa,bọn CS chúng mày chỉ là chư hầu tay sai cho bọn CS quốc tế mưu toan nhuộm đỏ cả vùng Đong nam Á ,bọn mày đánh miền Nam là đánh cho Liên xô và Trung cộng như lời khẵng định của thằng tỗng bí thư Lê duẫn của chúng mày đả nói . Nếu không có sự viện trợ ồ ạt của bọn CS quốc tế thì bọn chúng mày làm chó gì chiếm được miền Nam .Hoa kỳ và đồng minh đả giúp đở miền Nam chống laị sự xâm lăng của bọn CS Bắc việt ,nhưng vì cuộc khũng hoãng kinh tế nên họ đành phải thúc thủ . Sau năm 1975 bọn CS quốc tế có sự mâu thuẫn lẫn nhau nên làn sóng đõ do con chó CS Bắc việt đả không tấn công xuống Thái lan mà chỉ dừng lại ở Lào và Cam bốt .Bọn chúng mày chỉ là bọn đánh thuê cho CS quốc tế mà thôi !

   Mày là một thằng CAM sinh sau đẻ muộn đả bị đãng nhồi sọ ,tẫy não nên điên cuồng bênh vực cho chủ thì cũng không đáng trách !
   Cái chế độ xả hội ưu việt của mày bây giờ chỉ còn lại 4 nước mà Bắc hàn và Cu ba cũng sẽ thay đỗi theo Tư bãn để sống còn mà mày vẫn còn chưa tĩnh mộng về một cái Thiên đường CS không tưỡng thì thiệt đúng là đồ … chó đẻ !

   • Phú Đảng Viên says:

    Ai là sanh sau đẻ muộn? Đừng có hổn nhá ! Du côn mất dạy quen nết- sản phẫm của nên văn Hóa VNCH chó đẻ – à không …Mẽo đẻ !

   • DâM TiêN says:

    Thuần dưỡng bầy chó cộng phỉ qua 40 năm, chưa đạt chỉ tiêu…
    ( Hê hê…Cộng Khỉ như Phú Lôn…chúng nó ” trồng người ngợm”
    người súc vật , cho quốc tế chán phè, và bỏ đi hả.

    Dân Bắc Kỳ như Phú Lông không thể nào trở lại được với nét
    văn hóa tiền chiến, hay qua thời Vua Bảo Đại, tại Miền Bắc.

    Một người Mỹ biết tiếng Việt dù tò mò, cũng chẳng mún tiếp xúc
    với cỡ Fú Lông răng hô nón cối gian dối láo toet nông nô.

    Gần đây, khi VN quy về một mối Cộng Hòa, thì Giáo dục, Báo
    chí, nhứt là Pháp Luật phải bỏ it ra là 20 năm để tái giáo dục
    dân Bắc Kỳ. Buồn quá cho quê hương mình lây nạn Cộng Khỉ.

    Nãnh Đạo một bầy thú dữ ? Khó quá, cần kiên nhẫn. Tinh thần
    Cộng Hòa nhân ái muôn năm!

   • Phú Đảng Viên says:

    Đúng đúng đúng…nhân dân miền Bắc chúng ta cứ trở về thế kỉ thứ 19 là những kẻ ăn mày dĩ vãng kiều ” anh (k)hùng Xuân Lộc ” tự bơm như me “MỸ” là tốt nhất! Ối giời , Phú tôi bảo thằng me “MỸ” bám đít ngoại bang này nó bị bệnh tâm thần do hoang tưởng ấm ức quá lâu mà có ai chịu tin. Làm công dân một nước hòa bình thong nhất và phát triển thì không chịu , lại chịu đi làm dân..thuộc địa cơ đấy! Láo !

  • quandannambo says:

   tôi
   không muốn làm phú-đảng-viên cụt hứng
   nhưng
   tôi mới đọc được một bài ca dao khá hay
   mời
   phú-đảng-viên thưỡng thức
   chúc ngon miệng*
   *
   (trích)
   Hồ-chiêu-Thống
   (Ca-dao)
   (Chiều-chiều quạ nói với diều,
   Ba Đình Hà Nội có nhiều Việt-gian.)

   Nước ta từ có bác Hồ,
   mỡ ra triều-đại bưng bô cho Tàu.
   Việt Nam rồi sẽ về đâu,
   Phong Châu đất Tổ dàu-dàu nổi lo.
   Ai ơi! Giữ lấy cơ-đồ,
   đừng quên hội-nghị Thành Đô mập-mờ.
   Âm-mưu đen tối năm xưa,
   công-hàm Năm Tám bây giờ mới hay.
   Mất còn vận nươc là đây,
   chúng ta cương-quyết vững tay cầm chèo.
   Làm cho nước mạt, dân nghèo,
   đảng Hồ-chiêu-Thống chạy theo rắn Tàu.
   Hoàng Sa bị cướp từ lâu,
   Nam Quan mới cắt cho Tàu vài năm.
   Biển Đông quằn-quại sóng gầm,
   một bầy hải-khấu lăm-lăm tiến vào.
   Trường Sa vất-vã lao-đao,
   tàu chìm, quân chết lẽ nào vội quên.
   Ba Đình Hà Nội ươn-hèn,
   mềm lưng, dẽo gối đã quen cúi đầu.
   Dân nhìn vận nước mà rầu,
   đảng-viên lại cố làm giàu thật nhanh.
   Bọn Hồ-chiêu-Thống gian-manh,
   tranh nhau vinh-dự cõng anh Ba Tàu.
   Ba Tàu đắc-ý gật đầu:
   hào-lơ, hẩu-lớ, dách- lầu An-nam.
   Chủ- ngỉa xả-hội ba sàm.
   Chí Phèo Nguyển-văn-Lợi

   • Phú Đảng Viên says:

    Anh chàng láo này làm thơ còn tệ hơn cả Đại Ngàn , cứ như là mèo kêu meo meo ….lại còn dở hơi ngắt từ không ra cái gì cả…như một thằng điên !

 9. Nói Toẹt Móng Heo says:

  Trích: “Khác với tình huống của nước Pháp và nhiều quốc gia đang phát triển khác , Việt Nam lại là một nước Cộng Sản cho nên sách lược tiếp cận của WB không đồng điều ào ạt ở mọi mặt như đã từng thấy mà là tiếp cận theo cách thức từng bước qua thỏa hiệp.

  Lý do chủ yếu là Cộng Sản Hà Nội , vốn còn nặng nề quan niệm điều hành kinh tế theo kiểu Mác Lê , tập trung quản lý , độc tài toàn trị-không muốn nhượng bộ quyền kiểm soát độc đoán của Đảng lên mọi mặt của xã hội trong đó có kinh tế. Cho nên, trong quá trình bang giao thuơng thuyết , các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ép Cộng Sản Hà Nội nhượng bộ tới đâu trong việc nới lõng quyền kiểm soát của Đảng thì WB đầu tư hỗ trợ tới đó“.

  Tác giả nhận định quá chuẩn không cần chỉnh!

 10. Bình says:

  Yếu tố quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia vẫn là con người. Con người Việt Nam tồi tệ chậm tiến lạc hậu và suy đồi lương tánh thì đầu tư của World Bank cũng chỉ là dã tràng xe cát mà thôi!

  • Tú Hoa says:

   Thưa anh Bình,

   Khi WB vào Việt Nam có kèm theo rất nhiều điều kiện ràng buộc từ các phương thức điều hành tài chánh ngân hàng cho đến giáo dục dạy nghề để người Việt Nam có đủ khả năng sử dụng các phương tiện vật chất cơ sở hạ tầng hiện đại. Cho nên lần hồi , sự hiện diện của WB giúp cho người Việt Nam có cơ hội tiếp cận Với một nền kinh tế văn minh hiện đại và có điều kiện nâng cao dân trí.

   Vẫn chỉ là giai đoạn đầu nằm trong chính sách phục hưng kinh tế Việt Nam của Hoa Kỳ kéo dài tới cả trăm năm nên chúng ta chưa thể thấy rỏ ngay thành công của WB trong tiến trình giải thế chính sách kinh tế độc quyền tư bản nhà nước và kèm kẹp con người của Đảng CS tại Việt Nam hiện nay

   Ngoài ra , WB cũng chỉ là một cánh tay can thiệp vào nền kinh tế Việt Nam cũng như nổ lực phát triển đào tạo con người Việt Nam của chính phủ Hoa Kỳ. Song song với WB còn có USAID ( US Agency for International Development )

   Chỉ từ 2011 đến 2015 , USAID đã chi ra 2.5 triệu Mỹ kim cho các chương trình dạy nghề cho giới lao động nghèo tại Việt Nam. Riêng chương trình Clean Energy Program kéo dài từ 2012 đến 2017 đã lên đến 12.8 triệu Mỹ kim. Còn chương trình đào tạo các viên chức quản trị hành chánh mà USAID dành cho Việt Nam từ 2014 đến 2018 có thể sẽ lên đến 42 triệu Mỹ kim. Đó là chưa kể các chường trình phòng chống bệnh dịch , phục hồi châu thổ sông Cửu Long….vân vân với một khoảng tiền viện trợ khổng lồ từ USAID dành cho Việt Nam

   Hoa Kỳ đang tiến hành một chính sách thẫm thấu về kinh tế , khống chế về chính trị và dần dần ràng buộc Đảng CS Việt Nam chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi theo sự chỉ dẫn của Hoa Kỳ trong tiến trình hiện đại hóa Việt Nam về mọi mặt.

   • Phú Đảng Viên says:

    Đương nhiên nếu kiến nghị của Hoa Ky là đúng đắn thì việc tiếp thu kiến nghị là cần thiết…nhưng điều đó không có nghĩa là Đảng bị Hoa Ky khống chế như ông cố tình bóp méo. Nhìn bề ngoài thì là cùng hiện tượng nhưng bản chất khác nhau. Sự bịp bợm này của ông chỉ có thể lừa được những kẻ mộng du that học mất dạy trên dằn chim Việt mà thôi. Hãy đọc bài viết của gs Jonathan London trước khi phát biểu lăng nhăng Trích :

    “Chiến lược đối phó với những căng thẳng trên biển Ðông của Việt Nam gây ấn tượng khá tốt đối với thế giới. Thế giới không chỉ nhìn thấy những nỗ lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo quốc gia của Việt Nam mà còn hiểu được những nguyên tắc của Việt Nam đối với những tranh chấp trên biển. ”

    Jonathan London còn tiếp :

    “…. Ðối với những vấn đề liên quan đến biển Ðông, những người bạn đáng tin cậy chính là những người bạn chấp nhận những nguyên tắc cốt yếu, bao gồm vai trò trung tâm của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết những tranh chấp một cách HÒA BÌNH. Việc Việt Nam đang kết hợp công khai với những nước này trong việc tìm giải pháp lâu dài cho vấn đề biển Ðông LÀ MỘT THÀNH TÍCH LỚN cho Việt Nam.”

    Tú Hoa chỉ là tên cò mồi cho bọn ăn mày dĩ vãng mà thôi !

   • Thầy RâM says:

    Tại sao Phú Lông nắng nặc mang một mũi lõ
    ra chứng minh láo cho ý tưởng lỗi thời của mình ?
    Không mang Tố Hĩm hay Xuân Rượu ra…?

    Hay nhìn những gì CS đang làm trước mắt:’ cuộc
    đấu đá thanh toàn nhau đến hồi quyết định kia kìa.”

    Quang Nghị và Trọng Lú ( đại nãnh tụ của Phú Lông)
    đang bị triệu sang Mỹ nhận lịnh ” im cái mồm” đó!

   • Cù Lần Lửa says:

    Chí Phèo ơi : Những cái đoảng vĩ đại” như Liên Sô,
    Đông Âu bị Mỹ nó đánh đổ cái…rầm !

    Cái đoảng nhà quê Nông mạnh,Quang Thanh nhà
    mi bị Mỹ nó dung làm chó săn công cụ, — mi mù à ?

    Thằng Tàu mới là mục tiêu của Mỹ. Cộng Khỉ an nam
    là mục tiêu…phụ mà thôi. Nhưng Tàu và Mỹ cùng
    hè nhau mà…mần thịt CS an nam trước theo cam kết
    của hai chúng nó.

    Nay mai, khi Đảng CS không còn nữa, thì một đảng
    KHÁC và đảng viên ắt phải nhờ vả vào CỘNG HÒA!
    Cuối cùng, ” ăn mày dĩ vãng” Cộng Hòa sẽ cứu Phú.

   • Trực Ngôn says:

    Phú Đảng Viên says: “Đương nhiên nếu kiến nghị của Hoa Ky là đúng đắn thì việc tiếp thu kiến nghị là cần thiết…

    Đề nghị Phú đảng viên dùng chữ cho chuẩn!

    Kiến nghị: là xin cho, đưa ra một ý kiến mong được cứu xét. Một tổ chức, tập thể, cá nhân gởi “kiến nghị”, yêu cầu nhà nước cứu xét và xin thông qua).

    Đề nghị: Nêu ra để thảo luận, đồng thuận thì hợp tác.

    Ý nghĩa của hai cụm từ hoàn toàn khác nhau; Hoa Kỳ “đề nghị” với chính phủ VN hợp tác làm chuyện này, chuyện kia.

    Phú đảng viên dâng “kiến nghị”, xin đảng và nhà nước cứu xét cho tăng lương thăng chức!

    72 nhân sĩ “kiến nghị” yêu cầu nhà nuớc bỏ điều 4 HP.

    Tóm lại, hai quốc gia không có “kiến nghị” (xin cho) mà chỉ là “đề nghị” (trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau).

    Jonathan London viết thế nào là quyền của ông ta. Nhưng đối với nhân dân VN thì thái độ cúi đầu im miệng của CSVN trong việc giàn xếp biển Đông là hành động nhu nhược và hè nhát.

    Cũng là những quốc gia liên quan, nhưng Nhật Bản và Philippine thì mạnh mẽ, dám ngẩng cao đầu nói chuyện với đối phương, còn lãnh đạo CSVN thì rũ rượi như con chi chi. “HÈN”.

    Nếu các nước khác không mạnh mẽ đương đầu phản đối, và nếu không có Mỹ đứng sau lưng thì TQ đã liếm đứt lãnh hải VN mất rồi đấy Phú đảng viên ạ!

   • nguyễn tiến sĩ says:

    Phú đãng viên là một thằng CAM ngu nhất trên diễn đàn này , WB và Hoa kỳ đang chơi trò “diễn biến hoà bình” mà mày làm bộ không biết .Đãng CS của mày đang bị phân hoá trầm trọng ,nạn tham nhũng thối nát hết thuốc chữa ,chính quyền công an đang bị nhân dân căm ghét ,căm thù … Đãng của mày rồi sẽ sụp đổ trong một tương lai không xa .

  • Nói Toẹt Móng Heo says:

   Nói như Bình thì oan cho người Việt Nam lắm đấy, lãnh đạo (CSVN) tồi thì làm sao đất nước phát triển và tân tiến được?

   Có người mà không có tiền, không có phương tiện thì cũng như không.

   Trường hợp ở VN thì rất đặc biệt, không chỉ WB mà cả những nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền của vào làm ăn ở VN, nhưng cán bộ đảng viên nhà nước tham nhũng, tìm đủ mọi cách gây khó dễ, làm tiền, đục khoét!

   Lòng tham không đáy của VC đã làm cho đất nước chậm tiến, khiến cho thế giới khinh miệt!

Phản hồi